Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 35:1-34

35  Jehova je još rekao Mojsiju u pustim ravnicama Moava, kod Jordana,+ prema Jerihonu:  „Zapovedi Izraelovim sinovima da od svog nasledstva daju Levijevim sinovima gradove+ u kojima će oni živeti. Levijevim sinovima neka daju i pašnjake oko tih gradova.+  Neka im gradovi budu za stanovanje, a pašnjaci neka im budu za stoku i za sve ostale životinje i za njihovu imovinu.  Pašnjaci uz gradove, koje ćete dati Levijevim sinovima, neka se protežu od gradskih zidina hiljadu lakata unaokolo.  Izmerite izvan grada dve hiljade lakata na istočnoj strani, dve hiljade lakata na južnoj strani, dve hiljade lakata na zapadnoj strani i dve hiljade lakata na severnoj strani, tako da grad bude u sredini. To neka im budu pašnjaci uz gradove.  „Ovo su gradovi koje ćete dati Levijevim sinovima: šest gradova utočišta,+ koje ćete dati da ubica može tamo da pobegne,+ i uz to ćete dati još četrdeset dva grada.  Svih gradova koje ćete dati Levijevim sinovima neka bude četrdeset osam gradova s njihovim pašnjacima.+  Te gradove ćete izdvojiti od poseda Izraelovih sinova.+ Od onih koji imaju mnogo uzmite više, a od onih koji imaju malo uzmite manje.+ Neka svako da Levijevim sinovima od svojih gradova prema nasledstvu koje bude dobio.“  Jehova je još rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Pređite preko Jordana u hanansku zemlju,+ 11  i izaberite sebi pogodne gradove. Neka vam oni služe kao gradovi utočišta, da u njih pobegne ubica koji nenamerno ubije nekoga.*+ 12  Ti gradovi neka vam služe kao utočišta od krvnog osvetnika,+ da ubica ne bude ubijen pre nego što stane pred zbor da mu se sudi.+ 13  Neka vam za to služe gradovi koje ćete dati, šest gradova utočišta. 14  Tri grada odvojte s ove strane Jordana,+ a tri grada u hananskoj zemlji.+ Neka oni služe kao gradovi utočišta. 15  Tih šest gradova neka služe kao utočišta Izraelovim sinovima, strancu+ i došljaku koji žive među njima, da u njih pobegne svako ko nenamerno nekoga* ubije.+ 16  „’Ako neko udari nekoga gvozdenim predmetom tako da ovaj umre, onda je ubica.+ Neka se ubica pogubi.+ 17  Ako ga udari nekim manjim kamenom od koga čovek može da pogine i ovaj pogine, onda je ubica. Neka se ubica pogubi. 18  Ako ga udari nekim manjim drvenim predmetom od koga čovek može da pogine i ovaj pogine, onda je ubica. Neka se ubica pogubi. 19  „’Krvni osvetnik+ neka pogubi ubicu. Kad ga sretne, neka ga pogubi. 20  Ako neko nekoga gurne iz mržnje+ ili iz zasede+ baci nešto na njega tako da ovaj umre, 21  ili ga iz neprijateljstva udari rukom tako da ovaj umre, onaj ko ga je udario neka se pogubi. On je ubica. Krvni osvetnik neka pogubi ubicu kad ga sretne.+ 22  „’Ali ako ga gurne slučajno, ne iz neprijateljstva, ili baci nešto na njega, ali ne iz zasede,+ 23  ili ga ne vidi pa baci kamen od koga čovek može da pogine, ili pusti da na njega padne neki kamen tako da ovaj pogine, a nije bio u neprijateljstvu s njim i nije mu mislio zlo, 24  onda neka zbor presudi između ubice i krvnog osvetnika prema ovom zakonu.+ 25  Neka zbor+ izbavi ubicu iz ruku krvnog osvetnika i neka ga vrati u grad utočišta u koji je bio pobegao. Tu neka ostane dok ne umre prvosveštenik, koji je pomazan svetim uljem.+ 26  „’Ali ako ubica izađe izvan granica grada utočišta u koji je pobegao, 27  pa ga krvni osvetnik+ nađe izvan granica njegovog grada utočišta i krvni osvetnik pogubi ubicu, nije kriv za krv. 28  Jer ubica mora da ostane u svom gradu utočišta do smrti prvosveštenika,+ a kad umre prvosveštenik, ubica može da se vrati na zemlju svog nasledstva. 29  To neka vam bude sudska odredba iz naraštaja u naraštaj u svim mestima gde budete živeli. 30  „’Svako ko ubije čoveka* neka bude pogubljen+ kao ubica na osnovu izjava svedoka,+ ali niko* ne može da bude pogubljen na osnovu izjave jednog svedoka. 31  Ne uzimajte otkupninu za život ubice koji je zaslužio smrt,+ jer on mora da bude pogubljen.+ 32  Ne uzimajte otkupninu za onoga ko je pobegao u svoj grad utočišta i želi da se vrati da živi u zemlji pre smrti prvosveštenika. 33  „’Nemojte onečistiti zemlju u kojoj živite, jer krv onečišćuje zemlju+ i zemlja se ne može očistiti od krvi koja je prolivena na njoj osim krvlju onoga ko ju je prolio.+ 34  Nemojte skrnaviti zemlju u kojoj živite, usred koje ja prebivam. Jer ja, Jehova, prebivam među Izraelovim sinovima.‘“+

Fusnote

 Doslovno: „neku dušu“.
 Doslovno: „neku dušu“.
 Doslovno: „neku dušu“.
 Doslovno: „nijedna duša“.