Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 33:1-56

33  Ovo su putovanja Izraelovih sinova koji su izašli iz egipatske zemlje+ po svojim četama,+ pod vođstvom Mojsija i Arona.+  Mojsije je po Jehovinoj naredbi zapisivao polazne tačke njihovog putovanja. Ovo su njihova putovanja od jedne do druge polazne tačke:+  Krenuli su iz Ramese+ prvog meseca, petnaestog dana prvog meseca.+ Odmah sutradan posle Pashe+ Izraelovi sinovi su izašli uzdignutih pesnica pred očima svih Egipćana.+  Sve to vreme Egipćani su sahranjivali one koje je Jehova pobio među njima, sve prvence.+ I tako je Jehova izvršio presudu nad njihovim bogovima.+  Izraelovi sinovi krenuli su iz Ramese+ i ulogorili se u Sokotu.+  Zatim su otišli iz Sokota i ulogorili se u Etamu,+ koji je na kraju pustinje.  Onda su otišli iz Etama i okrenuli prema Pi-Airotu,+ koji je prema Vel-Sefonu,+ i ulogorili se pred Migdolom.+  Posle toga su otišli iz Pi-Airota i prošli posred mora+ u pustinju.+ Putovali su tri dana po pustinji Etam+ i ulogorili se u Mari.+  Onda su otišli iz Mare i došli u Elim.+ A u Elimu je bilo dvanaest izvora vode i sedamdeset palmi. Tu su se ulogorili. 10  Zatim su otišli iz Elima i ulogorili se pored Crvenog mora. 11  Posle toga su otišli od Crvenog mora i ulogorili se u pustinji Sin.+ 12  Onda su otišli iz pustinje Sin i ulogorili se u Rafaku. 13  Kasnije su otišli iz Rafaka i ulogorili se u Elusu. 14  Zatim su otišli iz Elusa i ulogorili se u Rafidinu.+ Tamo narod nije imao vode da pije. 15  Posle toga su otišli iz Rafidina i ulogorili se u Sinajskoj pustinji.+ 16  Zatim su krenuli iz Sinajske pustinje i ulogorili se u Kivrot-Atavi.+ 17  Onda su otišli iz Kivrot-Atave i ulogorili se u Asirotu.+ 18  Posle toga su otišli iz Asirota i ulogorili se u Ratamu. 19  Zatim su otišli iz Ratama i ulogorili se u Remnon-Faresu. 20  Onda su otišli iz Remnon-Faresa i ulogorili se u Livni. 21  Kasnije su otišli iz Livne i ulogorili se u Resanu. 22  Zatim su otišli iz Resana i ulogorili se u Makelatu. 23  Onda su otišli iz Makelata i ulogorili se na gori Safer. 24  Posle toga su otišli s gore Safer i ulogorili se+ u Haradu. 25  Onda su otišli iz Harada i ulogorili se u Makidotu. 26  Zatim su otišli+ iz Makidota i ulogorili se u Tahatu. 27  Posle toga su otišli iz Tahata i ulogorili se u Taratu. 28  Onda su otišli iz Tarata i ulogorili se u Meteku. 29  Kasnije su otišli iz Meteka i ulogorili se u Aselmonu. 30  Zatim su otišli iz Aselmona i ulogorili se u Mosirotu. 31  Onda su otišli iz Mosirota i ulogorili se u Vanakanu.+ 32  Posle toga su otišli iz Vanakana i ulogorili se u Hor-Gadadu. 33  Onda su otišli iz Hor-Gadada i ulogorili se u Jotvati.+ 34  Kasnije su otišli iz Jotvate i ulogorili se u Evronu. 35  Onda su otišli iz Evrona i ulogorili se u Esion-Geveru.+ 36  Posle toga su otišli iz Esion-Gevera i ulogorili se u pustinji Zin,+ to jest u Kadisu. 37  Kasnije su krenuli iz Kadisa i ulogorili se na gori Or,+ na granici edomske zemlje. 38  A sveštenik Aron popeo se na goru Or po Jehovinoj naredbi i tamo je umro četrdesete godine nakon izlaska Izraelovih sinova iz egipatske zemlje, petog meseca, prvog dana u mesecu.+ 39  Aron je imao sto dvadeset tri godine kad je umro na gori Or. 40  A kralj Arada,+ Hananac koji je živeo u Negevu,+ u hananskoj zemlji, čuo je da dolaze Izraelovi sinovi. 41  Kasnije su otišli s gore Or+ i ulogorili se u Selmonu. 42  Posle toga su otišli iz Selmona i ulogorili se u Finonu. 43  Zatim su otišli iz Finona i ulogorili se u Ovotu.+ 44  Onda su otišli iz Ovota i ulogorili se u Ije-Avarimu* na moavskoj granici.+ 45  Kasnije su otišli iz Ije-Avarima i ulogorili se u Devon-Gadu.+ 46  Posle toga su otišli iz Devon-Gada i ulogorili se u Gelmon-Devlataimu. 47  Onda su otišli iz Gelmon-Devlataima+ i ulogorili se na avarimskim gorama,+ pred Navavom.+ 48  Na kraju su otišli s avarimskih gora i ulogorili se u pustim ravnicama Moava+ kod Jordana, prema Jerihonu. 49  I logorovali su kod Jordana od Vet-Jesimota+ do Vel-Sitima,+ u pustim ravnicama Moava. 50  Jehova je rekao Mojsiju u pustim ravnicama Moava, kod Jordana, prema Jerihonu:+ 51  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Pređite preko Jordana u hanansku zemlju+ 52  i oterajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove kamene kipove+ i sve njihove livene likove,+ i opustošite+ sve njihove svete uzvišice. 53  Zauzmite tu zemlju i živite u njoj, jer ću vama dati tu zemlju da je zauzmete.+ 54  Žrebom+ razdelite zemlju u nasledstvo po svojim porodicama.+ Većoj porodici povećajte nasledstvo, a manjoj smanjite nasledstvo.+ Gde kome padne žreb, to neka bude njegovo.+ Po plemenima svojih očeva razdelite zemlju.+ 55  „’Ali ako ne oterate ispred sebe stanovnike te zemlje,+ onda će oni koje ostavite od njih biti kao bodlje u vašim očima i kao trnje u vašim bokovima, i ugnjetavaće vas u zemlji u kojoj budete živeli.+ 56  I ono što sam mislio da učinim njima, učiniću vama.‘“+

Fusnote

 Doslovno: „Ijim (Ruševine) Avarima“. Vidi fusnotu za Br 21:11.