Brojevi 28:1-31

28  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Zapovedi Izraelovim sinovima i reci im: ’Pazite da mi u propisano vreme+ prinosite moj prinos, moj hleb,+ žrtve koje se spaljuju preda mnom na ugodan miris.‘+  „Još im kaži: ’Ovo je žrtva koja se spaljuje i koju ćete prinositi Jehovi: svakog dana dva muška jagnjeta bez mane od godinu dana kao redovnu žrtvu paljenicu.+  Jedno jagnje prinesi ujutru, a drugo jagnje prinesi u suton,*+  i uz to kao prinos od žita+ desetinu efe+ finog brašna zamešenog s četvrtinom ina ceđenog maslinovog ulja.+  To je redovna žrtva paljenica,+ koja je bila prinesena na gori Sinaj na ugodan miris, žrtva koja se spaljuje pred Jehovom,+  prinesi je zajedno s njenom žrtvom levanicom+ od četvrtine ina za svako jagnje.+ Na svetom mestu izlij pred Jehovom žrtvu levanicu od opojnog pića.+  Drugo jagnje prinesi u suton. Prinesi ga kao i ujutru, s istim prinosom od žita i istom žrtvom levanicom, kao žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi.+  „’Na sabat+ prinesi dva muška jagnjeta bez mane od godinu dana i dve desetine efe finog brašna zamešenog s uljem kao prinos od žita, a s tim i žrtvu levanicu. 10  To je sabatna žrtva paljenica na svaki sabat, uz redovnu žrtvu paljenicu+ i njenu žrtvu levanicu.+ 11  „’Na početku svojih meseci prinosite kao žrtvu paljenicu Jehovi dva junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca bez mane od godinu dana,+ 12  tri desetine efe finog brašna zamešenog s uljem kao prinos od žita+ za svakog junca, dve desetine efe finog brašna zamešenog s uljem kao prinos od žita za ovna,+ 13  i jednu desetinu efe finog brašna zamešenog s uljem kao prinos od žita za svako jagnje. To je žrtva paljenica na ugodan miris,+ žrtva koja se spaljuje pred Jehovom. 14  Njihove žrtve levanice neka budu pola+ ina vina za junca, trećina+ ina za ovna i četvrtina+ ina za jagnje. To je mesečna žrtva paljenica koja se svakog meseca prinosi za svaki mesec u godini.+ 15  Neka se Jehovi prinese i jedno jare+ kao žrtva za greh, uz redovnu žrtvu paljenicu i njenu žrtvu levanicu.+ 16  „’Prvog meseca, četrnaestog dana u mesecu, neka bude Jehovina Pasha.+ 17  Petnaestog dana tog meseca neka bude praznik. Sedam dana neka se jede beskvasni hleb.+ 18  Prvog dana biće sveti zbor.+ Ne radite nikakav težak posao.+ 19  Kao žrtvu koja se spaljuje, žrtvu paljenicu+ Jehovi, prinesite dva junca, jednog ovna i sedam muških jaganjaca od godinu dana.+ Neka vam budu bez mane.+ 20  Kao njihove prinose od žita+ od finog brašna zamešenog s uljem prinesite tri desetine efe za junca i dve desetine efe+ za ovna. 21  Prinesite i jednu desetinu+ efe za svako od sedam jaganjaca, 22  i jednog jarca kao žrtvu za greh, da se za vas izvrši obred očišćenja.+ 23  To prinesite uz jutarnju žrtvu paljenicu, koja se prinosi kao redovna+ žrtva paljenica.+ 24  Prinesite to kao hranu+ svakog dana tokom sedam dana, kao žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi.+ Neka se to prinosi uz redovnu žrtvu paljenicu i njenu žrtvu levanicu. 25  A sedmog dana održite sveti zbor.+ Ne radite nikakav težak posao.+ 26  „’Na dan prvina,+ kad Jehovi prinosite novi prinos od žita, na praznik sedmica,+ održite sveti zbor. Ne radite nikakav težak posao.+ 27  Kao žrtvu paljenicu na ugodan miris Jehovi prinesite dva junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca od godinu dana;+ 28  njihov prinos od žita od finog brašna zamešenog s uljem neka bude tri desetine efe za svakog junca, dve desetine+ efe za ovna, 29  jedna desetina+ efe za svako od sedam jaganjaca; 30  i jedno jare, da se za vas izvrši obred očišćenja.+ 31  To prinesite uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od žita.+ Sve to neka vam bude bez mane,+ zajedno s njihovim žrtvama levanicama.+

Fusnote

 „U suton“ — doslovno: „između dve večeri“. Vidi fusnotu za Iz 12:6.