Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 24:1-25

24  Kad je Valam video da je dobro u Jehovinim očima da blagoslovi Izrael, nije više kao ranije+ išao da traži zloslutna znamenja,+ nego se okrenuo licem prema pustinji.  Kad je Valam podigao oči i video kako je Izrael ulogoren po svojim plemenima,+ Božji duh je sišao na njega.+  Zato on poče svoju priču:+ „Reč Valama, sina Veorovog, Reč krepkog čoveka kome su oči otvorene,+   Reč onoga koji sluša reči Božje, +Koji je imao viziju Svemoćnoga,+ Dok je padao otvorenih očiju:+   Kako su divni šatori tvoji, Jakove, prebivališta tvoja, Izraele!+   Kao doline nadaleko se pružaju,+ Kao vrtovi pored reke.+ Kao aloje koje je Jehova posadio, Kao kedrovi pored vodâ.+   Voda teče iz mehova njegovih, Seme je njegovo pored mnogih voda posejano.+ Kralj+ njegov biće veći od Agaga,+ I kraljevstvo će se njegovo uzvisiti.+   Bog ga izvodi iz Egipta; Brz je kao divlji bik.+ Proždreće narode, tlačitelje svoje,+ Kosti će im zdrobiti,+ razbiće ih strelama svojim.+   Spustio se, legao je kao lav; I kao lava, ko se usuđuje da ga probudi?+ Blagoslovljeni su koji tebe blagosiljaju,+ A prokleti koji tebe proklinju.“+ 10  Na to se Valak žestoko razgnevio na Valama. I Valak je ljutito lupio dlanom o dlan+ i rekao Valamu: „Pozvao sam te da prokuneš+ moje neprijatelje, a gle, ti si ih već tri puta obasuo blagoslovima. 11  Beži sada u svoje mesto. Rekao sam da ću ti iskazati čast,+ ali evo, Jehova ti je uskratio čast.“ 12  Na to Valam reče Valaku: „Zar nisam i tvojim glasnicima koje si poslao k meni rekao: 13  ’Da mi Valak da kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao da prestupim Jehovinu naredbu i da po svom srcu učinim nešto, bilo dobro bilo loše. Što Jehova kaže, to ću govoriti‘?+ 14  A sada, evo, ja idem svom narodu. Hajde da ti objavim+ šta će ovaj narod učiniti tvom narodu u budućim danima.“+ 15  I poče svoju priču:+ „Reč Valama, sina Veorovog, Reč čoveka otvorenih očiju,+ 16  Reč onoga koji sluša reči Božje,+ Koji ima znanje o Svevišnjem... Viziju Svemoćnoga on je video+ Dok je padao otvorenih očiju:+ 17  Videću ga,+ ali ne sada, Gledaću ga, ali ne izbliza. Zvezda+ će izaći iz Jakova, Žezlo će se podići iz Izraela.+ On će razbiti slepoočnice Moavu,+ I lobanju svim ratobornim sinovima. 18  Edom će biti osvojen,+ Sir+ će osvojiti neprijatelji njegovi,+ A Izrael će pokazivati hrabrost svoju. 19  Iz Jakova će izaći onaj koji narode pokorava,+ I pobiće sve preživele iz grada.“+ 20  Kad je ugledao Amalika, nastavio je svoju priču:+ „Amalik je bio prvi među narodima,+ Ali će na kraju propasti.“+ 21  Kad je ugledao Keneje,+ nastavio je svoju priču: „Postojano ti je prebivalište, i na steni ti je stan. 22  Ali Kain*+ će biti spaljen. Kada će te Asirija porobiti?“+ 23  I nastavi svoju priču: „Jao! Ko će preživeti kad Bog to učini?+ 24  Doći će brodovi s obale Kitima,+ I tlačiće Asiriju,+ Tlačiće Evera. Ali na kraju će i on propasti.“ 25  Posle toga Valam je ustao i otišao odande u svoje mesto.+ A i Valak je otišao svojim putem.

Fusnote

 „Kain“ se odnosi na pleme Keneja.