Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Brojevi 22:1-41

22  Posle toga Izraelovi sinovi pošli su dalje i ulogorili se u pustim ravnicama Moava,+ preko Jordana, prema Jerihonu.  A Valak,+ Seforov sin, video je sve što je Izrael učinio Amorejima.  I Moav se veoma uplašio tog naroda, jer ga je bilo mnogo; i počeo je da oseća veliki strah od Izraelovih sinova.+  Zato je Moav rekao madijanskim+ starešinama: „Sada će ovaj zbor pojesti sve što je oko nas kao što bik popase travu u polju.“ A Valak,+ Seforov sin, bio je u ono vreme moavski kralj.  On je poslao glasnike Valamu,+ Veorovom sinu,+ u Fetoru, koja je na Reci*+ u zemlji sinova njegovog naroda, da ga pozovu i da mu kažu: „Gle, neki je narod izašao iz Egipta. Evo, prekrio je zemlju dokle pogled seže+ i naselio se ispred mene.  Zato te sad molim, dođi i prokuni+ mi ovaj narod, jer je jači od mene. Možda ću moći da ih savladam i isteram iz zemlje. Jer ja dobro znam da je blagoslovljen onaj koga ti blagosloviš, a proklet onaj koga ti prokuneš.“+  Tako su moavske i madijanske starešine otišle, noseći darove za gatanje.+ I došli su kod Valama+ i preneli mu Valakove reči.  Na to im je on rekao: „Ostanite ovde ovu noć, a ja ću vam odgovoriti kako mi Jehova kaže.“+ Tako su moavski knezovi ostali kod Valama.  Tada je Bog došao k Valamu i upitao ga:+ „Ko su ovi ljudi s tobom?“ 10  Valam odgovori istinitom Bogu: „Valak,+ Seforov sin, moavski kralj, poslao ih je k meni da mi kažu: 11  ’Gle, narod je izašao iz Egipta i prekrio zemlju dokle pogled seže.+ Dođi sada i prokuni mi ga.+ Možda ću moći da se borim protiv njega i da ga isteram.‘“ 12  Ali Bog reče Valamu: „Ne idi s njima. Ne proklinji taj narod,+ jer je blagoslovljen.“+ 13  Ujutru je Valam ustao i rekao Valakovim knezovima: „Idite u svoju zemlju, jer mi ne da Jehova da idem s vama.“ 14  Moavski knezovi su ustali, došli k Valaku i rekli: „Valam nije hteo da pođe s nama.“+ 15  Ali Valak je opet poslao druge knezove, brojnije i poštovanije od prvih. 16  Oni su došli kod Valama i rekli mu: „Ovako je rekao Valak, Seforov sin: ’Molim te, nemoj oklevati da dođeš k meni. 17  Ja ću ti iskazati veliku čast+ i učiniću sve što mi kažeš.+ Zato dođi, molim te, i prokuni mi ovaj narod.‘“ 18  A Valam odgovori Valakovim slugama: „Da mi Valak da svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao da prestupim naredbu Jehove, svog Boga, ne bih mogao učiniti ništa, ni malo ni veliko.+ 19  Ali vas molim, ostanite i vi ovde ovu noć da vidim šta će mi Jehova još reći.“+ 20  Tada je Bog noću došao k Valamu i rekao mu: „Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani i idi s njima. Ali govori samo ono što ti ja kažem.“+ 21  Ujutru je Valam ustao, osedlao svoju magaricu i pošao s moavskim knezovima.+ 22  A Bog se žestoko razgnevio zato što je on pošao. I Jehovin anđeo je stao na put da mu se suprotstavi.+ A on je jahao na svojoj magarici i s njim su bila dvojica njegovih slugu. 23  Kad je magarica ugledala Jehovinog anđela kako stoji na putu s mačem u ruci,+ htela je da skrene s puta i uđe u polje. Tada je Valam počeo da tuče magaricu kako bi je vratio na put. 24  A Jehovin anđeo je i dalje stajao na uskom putu između vinograda, gde je s obe strane bio kameni zid. 25  Magarica je videla Jehovinog anđela i počela je da se pribija uza zid, pa je i Valamovu nogu pritisnula uza zid. A on ju je opet počeo tući. 26  Tada je Jehovin anđeo opet pošao napred i stao na usko mesto gde nije moglo da se skrene ni desno ni levo. 27  Kad je magarica ugledala Jehovinog anđela, legla je pod Valamom. A Valam se razgnevio+ i opet počeo da je tuče štapom. 28  Na kraju je Jehova otvorio usta magarici+ i ona je rekla Valamu: „Šta sam ti učinila da me već treći put tučeš?“+ 29  Na to je Valam odgovorio magarici: „Zato što mi prkosiš. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio!“+ 30  A magarica je rekla Valamu: „Nisam li ja tvoja magarica na kojoj jašeš celog svog života sve do danas? Da li sam ti ikada tako nešto učinila?“+ Na to je on rekao: „Nisi!“ 31  Tada je Jehova otvorio oči Valamu+ tako da je on ugledao Jehovinog anđela kako stoji na putu s mačem u ruci. I odmah se poklonio i pao ničice. 32  Jehovin anđeo mu reče: „Zašto si tri puta tukao svoju magaricu? Evo, ja sam izašao da ti se suprotstavim, jer ti srljaš svojim putem protiv moje volje.+ 33  A magarica me je videla i htela je da se skloni ispred mene sva tri puta.+ Zamisli da se nije sklonila ispred mene! Tebe bih dosad već ubio,+ a njoj bih poštedeo život.“ 34  Tada Valam reče Jehovinom anđelu: „Zgrešio sam,+ jer nisam znao da ti stojiš na putu preda mnom. A sada, ako je to zlo u tvojim očima, pusti me da se vratim.“ 35  Ali Jehovin anđeo je rekao Valamu: „Idi s tim ljudima,+ ali govori samo ono što ti ja kažem.“+ I Valam je pošao dalje s Valakovim knezovima. 36  Kad je Valak čuo da je Valam stigao, odmah mu je izašao u susret u moavski grad, koji je na obali Arnona, na granici njegovog područja.+ 37  Tada Valak reče Valamu: „Zar nisam slao po tebe i zvao te? Zašto mi nisi došao? Zar zaista misliš da ne mogu da ti iskažem čast?“+ 38  A Valam odgovori Valaku: „Evo, došao sam k tebi. Da li ću uopšte moći da kažem nešto?+ Šta mi Bog stavi u usta, to ću govoriti.“+ 39  I Valam je otišao s Valakom i došli su u Kirijat-Uzot. 40  Valak je žrtvovao krupnu i sitnu stoku+ i od toga je poslao Valamu i knezovima koji su bili s njim. 41  A ujutru je Valak uzeo Valama i odveo ga u Vamot-Val*+ da odande vidi ceo narod.+

Fusnote

 To jest Eufratu.
 „Vamot-Val“ znači „uzvišice Valove“.