Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 16:1-50

16  Korej,+ sin Isara,+ Katovog sina,+ Levijevog sina,+ pobunio se zajedno s Datanom+ i Avironom,+ Elijavovim sinovima,+ i Onom, Faletovim sinom — Ruvimovim potomcima.+  Oni su ustali protiv Mojsija zajedno s dvesta pedeset ljudi od Izraelovih sinova, poglavara naroda koji su bili pozivani na zbor i koji su bili ljudi na glasu.  Skupili su se protiv+ Mojsija i Arona i rekli im: „Dosta je bilo! Jer ceo je zbor svet, svi u njemu,+ i Jehova je među njima.+ Zašto se onda uzvisujete nad Jehovinim zborom?“+  Kad je Mojsije to čuo, pao je ničice.  Zatim je rekao Koreju i svim njegovim pristalicama: „Ujutru će Jehova pokazati ko je njegov,+ ko je svet+ i ko sme da mu se približi.+ Koga on izabere,+ taj će mu se približiti.  Učinite ovo: uzmite kadionice,+ ti, Koreju, i sve tvoje pristalice,+  i sutra stavite u njih vatru i odozgo stavite kâd pred Jehovom. Onaj koga Jehova izabere,+ taj je svet. Dosta je bilo, Levijevi sinovi!“+  Mojsije je još rekao Koreju: „Molim vas, poslušajte Levijevi sinovi.  Zar vam je malo što vas je Izraelov Bog odvojio+ od izraelskog zbora da bi vas doveo k sebi da vršite službu u Jehovinom šatoru i da stojite pred zborom i da mu služite?+ 10  Doveo je k sebi tebe i svu tvoju braću, Levijeve sinove. Zar morate tražiti još i sveštenstvo?+ 11  Zato ste se ti i sve tvoje pristalice skupili protiv Jehove.+ Jer šta je Aron da gunđate protiv njega?“+ 12  Kasnije je Mojsije poslao po Datana i Avirona,+ Elijavove sinove, ali oni su rekli: „Nećemo doći!+ 13  Zar ti je malo što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče med i mleko da nas pobiješ u ovoj pustinji,+ nego još hoćeš da izigravaš kneza nad nama?+ 14  Nisi nas doveo u zemlju u kojoj teče med i mleko+ niti si nam dao u nasledstvo polja i vinograde. Hoćeš li ovim ljudima oči da iskopaš? Nećemo doći!“ 15  Na to se Mojsije veoma razgnevio i rekao Jehovi: „Nemoj pogledati na njihov prinos od žita.+ Nijednog magarca im nisam uzeo i nijednom od njih nisam zlo učinio.“+ 16  Zatim je Mojsije rekao Koreju:+ „Ti i sve tvoje pristalice sutra stanite pred Jehovu,+ ti, oni i Aron. 17  Neka svaki uzme svoju kadionicu i stavi u nju kâd, pa neka svaki donese svoju kadionicu pred Jehovu, dvesta pedeset kadionica. I ti i Aron donesite svaki svoju kadionicu.“ 18  Oni su uzeli svaki svoju kadionicu, stavili u nju vatru i kâd, pa su stali na ulaz u šator sastanka zajedno s Mojsijem i Aronom. 19  Kad je Korej skupio protiv njih ceo zbor+ na ulazu u šator sastanka, celom zboru se pokazala Jehovina slava.+ 20  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: 21  „Odvojte+ se od tog zbora da ih odmah pobijem.“+ 22  A oni su pali ničice i rekli: „Bože, Bože duha svakog tela,+ zar ćeš se zbog greha jednog čoveka razgneviti na ceo zbor?“+ 23  A Jehova je rekao Mojsiju: 24  „Kaži zboru: ’Sklonite se od Korejevih, Datanovih i Avironovih+ šatora!‘“ 25  Posle toga Mojsije je ustao i otišao kod Datana i Avirona, a s njim su pošle i Izraelove starešine.+ 26  Zatim je rekao zboru: „Odstupite od šatora ovih zlih ljudi i ne dotičite ništa što je njihovo,+ da ne izginete zbog svih njihovih greha.“ 27  Oni su se odmah sa svih strana sklonili od Korejevog, Datanovog i Avironovog šatora. A Datan i Aviron su izašli i stali na ulaz u svoje šatore,+ zajedno sa svojim ženama, sinovima i decom. 28  Tada je Mojsije rekao: „Po ovom ćete znati da me je Jehova poslao da činim sva ova dela+ i da to ne činim po svom srcu:+ 29  Ako ovi ljudi umru kao što umiru svi ljudi i ako budu kažnjeni kao što se kažnjavaju svi ljudi,+ onda me nije poslao Jehova.+ 30  Ali ako Jehova učini nešto novo+ i zemlja otvori svoja usta i proguta njih+ i sve što je njihovo, i živi siđu u grob,*+ onda ćete znati da su ti ljudi prezreli Jehovu.“+ 31  Samo što je izgovorio te reči, zemlja pod njima počela je da se razdvaja.+ 32  I zemlja je otvorila svoja usta i progutala njih, njihove porodice, sve Korejeve ljude i svu njihovu imovinu.+ 33  Tako su živi sišli u grob,* oni i svi njihovi, i zemlja ih je pokrila,+ tako da su nestali iz zbora.+ 34  Svi Izraelci koji su bili oko njih razbežali su se na njihov vrisak, govoreći: „Da i nas zemlja ne proguta!“+ 35  I izašla je vatra od Jehove+ i spalila onih dvesta pedeset ljudi koji su prinosili kâd.+ 36  Jehova je rekao Mojsiju: 37  „Kaži Eleazaru, sinu sveštenika Arona, da pokupi kadionice+ sa zgarišta, i reci mu: ’Razbacaj žar iz njih, jer su one svete, 38  čak i kadionice tih ljudi koji su zgrešili svojoj duši.+ Neka se od njih naprave tanke metalne ploče da se njima obloži oltar,+ jer su ih doneli pred Jehovu i zato su postale svete. Neka služe kao znak Izraelovim sinovima.‘“+ 39  Tako je sveštenik Eleazar uzeo bakarne kadionice+ koje su bili doneli oni koji su izgoreli, pa su ih prekovali da njima oblože oltar, 40  za spomen Izraelovim sinovima da niko iz običnog naroda+ — niko ko ne pripada Aronovom potomstvu — ne sme da pristupi da prinosi kâd pred Jehovom,+ i da niko ne bude poput Koreja i njegovih pristalica,+ kao što je Jehova rekao Aronu preko Mojsija. 41  Ali već sutradan ceo zbor Izraelovih sinova počeo je da gunđa protiv Mojsija i Arona,+ govoreći: „Vi ste pobili Jehovin narod.“ 42  A kad se zbor skupio protiv Mojsija i Arona, okrenuli su se prema šatoru sastanka, i gle, oblak je pokrio šator i pojavila se Jehovina slava.+ 43  A Mojsije i Aron su došli pred šator sastanka.+ 44  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 45  „Uklonite se iz tog zbora da ih odmah pobijem.“+ Na to su oni pali ničice.+ 46  Mojsije je zatim rekao Aronu: „Uzmi kadionicu, stavi u nju vatru s oltara+ i kâd i idi brže k zboru i za njega izvrši obred očišćenja,+ jer se Jehova žestoko razgnevio+ i pomor je počeo!“ 47  Aron je odmah uzeo kadionicu, kao što je rekao Mojsije, i otrčao usred zbora, a kad tamo, pomor među narodom već je počeo. On je stavio kâd i počeo da vrši obred očišćenja za narod. 48  I stajao je između mrtvih i živih,+ i pošast je prestala.+ 49  Od pošasti je pomrlo četrnaest hiljada i sedamsto ljudi, osim onih koji su izginuli zbog Koreja. 50  Kad se Aron najzad vratio kod Mojsija na ulaz u šator sastanka, pošast je bila prestala.

Fusnote

 Doslovno: „šeol“.
 Doslovno: „šeol“.