Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

Brojevi 15:1-41

15  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Kada dođete u zemlju u kojoj ćete živeti, koju vam ja dajem,+  i budete prinosili žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom,+ žrtvu paljenicu+ ili žrtvu zbog posebnog zaveta+ ili dobrovoljnu žrtvu ili žrtvu za vaše godišnje praznike,+ da biste pripremili ugodan miris Jehovi,+ od krupne ili od sitne stoke,  neka onaj ko prinosi svoju žrtvu prinese Jehovi i prinos od žita, desetinu efe* finog brašna+ zamešenog s četvrtinom ina ulja.  Uz žrtvu paljenicu ili uz neku drugu žrtvu prinesi i četvrtinu ina vina, kao žrtvu levanicu+ na svako muško jagnje.  A uz ovna prinesi prinos od žita od dve desetine finog brašna zamešenog s trećinom ina ulja.  I prinesi trećinu ina vina kao žrtvu levanicu na ugodan miris Jehovi.  „’Ali ako Jehovi prinosiš junca kao žrtvu paljenicu+ ili neku drugu žrtvu zbog posebnog zaveta+ ili kao žrtvu zajedništva,+  onda uz muško od krupne stoke prinesi i prinos od žita+ od tri desetine finog brašna zamešenog s pola ina ulja. 10  Prinesi i pola ina vina kao žrtvu levanicu,+ kao žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi. 11  Tako neka se učini za svakog junca i svakog ovna i svako muško jagnje ili jare. 12  Koliko god da ih prinesete, tako uradite za svako od njih, prema njihovom broju. 13  Svako ko je poreklom Izraelac neka ovako učini kad prinosi žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi.+ 14  „’Ako stranac koji prebiva među vama, ili neko ko je već naraštajima među vama, prinosi žrtvu koja se spaljuje na ugodan miris Jehovi, neka čini onako kako vi činite.+ 15  Neka i za vas koji pripadate zboru i za stranca koji prebiva među vama važi ista odredba.+ To neka vam bude trajna odredba za vaše naraštaje. Stranac neka bude pred Jehovom kao i vi.+ 16  Neka i za vas i za stranca koji prebiva među vama važi isti zakon i ista naredba.‘“+ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Kaži Izraelovim sinovima: ’Kada dođete u zemlju u koju vas ja vodim+ 19  i kada budete jeli hleb te zemlje,+ odvojte prilog za Jehovu. 20  Kao prilog od prvina+ svog krupnog brašna prinesite okrugle hlebove. Taj prilog prinesite kao i prilog s gumna. 21  Od prvina svog krupnog brašna odvajajte prilog Jehovi iz naraštaja u naraštaj. 22  „’Ako pogrešite i ne izvršavate sve ove zapovesti+ koje je Jehova rekao Mojsiju, 23  sve što vam je Jehova zapovedio preko Mojsija od dana kad je Jehova dao svoje zapovesti pa nadalje kroz vaše naraštaje, 24  ako se nešto učini nehotice, a da zbor nije svestan toga, onda neka ceo zbor prinese jednog junca kao žrtvu paljenicu na ugodan miris Jehovi zajedno s prinosom od žita i žrtvom levanicom,+ onako kako je propisano, i jedno jare kao žrtvu za greh.+ 25  Neka sveštenik izvrši obred očišćenja+ za ceo zbor Izraelovih sinova, i biće im oprošteno, jer je to bilo nehotice.+ Oni su kao svoju žrtvu prineli žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom i svoju žrtvu za greh pred Jehovom zbog onoga što su nehotice uradili. 26  I biće oprošteno+ celom zboru Izraelovih sinova i strancu koji živi među njima, jer je ceo narod to uradio nehotice. 27  „’Ako neka duša zgreši nehotice,+ neka prinese žensko jare do godinu dana kao žrtvu za greh.+ 28  Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za dušu koja je pogrešila počinivši nenamerno greh pred Jehovom, neka izvrši obred očišćenja i biće joj oprošteno.+ 29  Neka i za Izraelove sinove i za stranca koji živi među njima važi isti zakon kad neko uradi nešto nenamerno.+ 30  „’Ali ako neka duša uradi nešto namerno,+ bilo da je to onaj ko je poreklom Izraelac ili stranac, ona huli na Jehovu.+ Neka se ta duša istrebi iz svog naroda.+ 31  Pošto je prezrela+ Jehovinu reč i prekršila njegovu zapovest,+ ta duša neka se istrebi.+ Neka odgovara za svoj prestup.‘“+ 32  Jednom, kad su Izraelovi sinovi bili u pustinji, našli su nekog čoveka kako skuplja drva na sabat.*+ 33  Oni koji su ga našli kako skuplja drva doveli su ga pred Mojsija i Arona i pred ceo zbor. 34  Stavili su ga pod stražu+ jer još nije bilo jasno rečeno šta treba da se učini s njim. 35  Jehova je rekao Mojsiju: „Taj čovek neka se pogubi,+ neka ga ceo zbor zaspe kamenjem izvan logora.“+ 36  Tako ga je ceo zbor izveo izvan logora i zasuo ga kamenjem, i on je umro, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 37  Jehova je još rekao Mojsiju: 38  „Kaži Izraelovim sinovima da prave sebi rese na skutovima haljina kroz sve svoje naraštaje, i neka iznad resa na skutu stavljaju plavu traku.+ 39  ’Imaćete rese zato da se, kad ih pogledate, setite svih Jehovinih zapovesti+ i izvršavate ih, i da se ne povodite za svojim srcem i svojim očima,+ što vas navode da budete neverni svom Bogu.*+ 40  Tako ćete se sećati svih mojih zapovesti i izvršavati ih, i bićete sveti svom Bogu.+ 41  Ja sam Jehova, vaš Bog, koji vas je izveo iz egipatske zemlje da vam bude Bog.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘“+

Fusnote

 Efa iznosi 22 litre. Vidi dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Iz 16:23.
 Doslovno: „da se odajete bludu“. Vidi dodatak 6.