Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Brojevi 13:1-33

13  Jehova je rekao Mojsiju:  „Pošalji ljude da izvide hanansku zemlju, koju dajem Izraelovim sinovima.+ Pošalji po jednog čoveka iz svakog plemena njegovih očeva; svaki od njih neka bude poglavar.“+  Tako ih je Mojsije poslao iz pustinje Faran+ po Jehovinoj naredbi. Svi ti ljudi bili su poglavari Izraelovih sinova.  Ovo su njihova imena: od Ruvimovog plemena: Samuja, Zahurov sin;  od Simeonovog plemena: Safat, Horijin sin;  od Judinog plemena: Halev,+ Jefonijin sin;  od Isaharovog plemena, Igal, Josifov sin;  od Jefremovog plemena, Osija,+ Navinov sin;  od Venijaminovog plemena, Faltije, Rafujev sin; 10  od Zavulonovog plemena, Gudilo, Sudin sin; 11  od Josifovog+ plemena, za Manasijino+ pleme: Gadije, Susin sin; 12  od Danovog plemena: Amilo, Gamalin sin; 13  od Asirovog plemena: Satur, Mihailov sin; 14  od Neftalimovog plemena: Navija, Savin sin; 15  od Gadovog plemena: Gudilo, Mahilov sin. 16  To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Osiji, Navinovom sinu, Mojsije je dao ime Isus.*+ 17  Kad ih je poslao da izvide hanansku zemlju, Mojsije im je rekao: „Idite ovuda u Negev,*+ pa se onda popnite u brda.+ 18  Vidite kakva je zemlja+ i kakav je narod koji živi u njoj, da li je jak ili slab, da li ga ima malo ili mnogo; 19  kakva je zemlja u kojoj žive, da li je dobra ili loša; kakvi su gradovi u kojima žive, da li su to logori ili utvrđenja; 20  i kakve su njive, da li su rodne ili slabe,+ ima li na njima drveća ili nema. Budite hrabri+ i donesite od roda te zemlje.“ A tada je bilo vreme prvom grožđu.+ 21  Tako su oni otišli da izvide zemlju od pustinje Zin+ do Reova,+ na granici Emata.+ 22  Popeli su se u Negev+ i onda došli do Hevrona.+ Tamo su živeli Ahiman, Sesaj i Talmaj,+ Enakovi potomci.+ Hevron+ je bio sagrađen sedam godina pre Soana+ u Egiptu. 23  Kad su došli u dolinu* Eskol,+ odrezali su mladicu s jednim grozdom,+ i dvojica su ga ponela na motki, a poneli su i narove+ i smokve. 24  Ono mesto su nazvali dolina Eskol,*+ zbog grozda koji su tamo odrezali Izraelovi sinovi. 25  Nakon četrdeset dana+ vratili su se iz zemlje koju su izviđali. 26  Idući tako, došli su kod Mojsija i Arona i celog zbora Izraelovih sinova u pustinji Faran, u Kadisu.+ Izvestili su njih i ceo zbor i pokazali im plodove one zemlje. 27  Izvestili su Mojsija: „Otišli smo u zemlju u koju si nas poslao. U njoj zaista teče med i mleko,+ a ovo su njeni plodovi.+ 28  Ali je narod koji živi u toj zemlji jak, gradovi su utvrđeni i veoma veliki,+ a tamo smo videli i Enakove potomke.+ 29  Amaličani+ žive u zemlji Negev,+ Heteji, Jevuseji+ i Amoreji+ žive u brdima, a Hananci+ žive pored mora i duž Jordana.“ 30  Tada je Halev+ pokušao da pred Mojsijem umiri narod, rekavši: „Hajde da idemo gore i osvojimo tu zemlju, jer je sigurno možemo pokoriti.“+ 31  Ali ljudi koji su išli s njim rekli su: „Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas.“+ 32  I među Izraelovim sinovima pronosili su loš glas+ o zemlji koju su izviđali, govoreći: „Zemlja koju smo prošli i izviđali jeste zemlja koja proždire svoje stanovnike. Svi ljudi koje smo videli u njoj su ogromni.+ 33  Tamo smo videli i divove, Enakove sinove,+ koji su divovskog roda,* tako da nam se činilo da smo naspram njih kao skakavci, a takvi smo se i mi njima činili.“+

Fusnote

Ili: „Jehošua“.
 Ili: „na jug“, to jest prema južnom delu Obećane zemlje.
 Vidi dodatak 12.
 „Eskol“ znači „grozd“.
 Doslovno: „nefilime, Enakove sinove, koji su od nefilima“.