Amos 4:1-13

4  „Čujte ovu reč, krave vasanske,+ koje se nalazite na samarijskoj gori,+ koje obmanjujete uboge,+ tlačite siromašne i svojim gospodarima govorite: ’Donesite da pijemo!‘  Suvereni Gospod Jehova zakleo se svojom svetošću:+ ’„Gle, na vas dolaze dani kad će vas podići mesarskim kukama, a ostatak vaš udicama.+  Izlazićete kroz pukotine,+ svaka pravo napred, i bićete izbačene u Harmon“, govori Jehova.‘  „’Dođite u Vetilj i grešite!+ U Galgalu umnožavajte svoje grehe+ i ujutru prinosite svoje žrtve, a trećeg dana svoje desetke!+  I ono što je uskislo spalite kao žrtvu zahvalnicu,+ oglašavajte dobrovoljne prinose.+ Razglasite to, jer je to ono što volite, sinovi Izraelovi‘,+ govori Suvereni Gospod Jehova.  „’A ja sam dao da vam zubi ostanu čisti+ u svim vašim gradovima i da nema hleba u svim vašim mestima,+ ali vi se niste vratili meni‘,+ govori Jehova.  „’Ja sam vam i kišu uskratio tri meseca pre žetve.+ Pustio sam kišu na jedan grad, a na drugi grad nisam je pustio. Na jednu njivu kiša je padala, a njiva na koju nisam pustio kišu osušila se.+  Dva, tri grada otišla su posrćući u jedan grad da piju vodu+ i nisu mogli da ugase žeđ, ali se niste vratili meni‘,+ govori Jehova.  „’Pustio sam na vas sušu i buđ.+ Umnožili su se vaši vrtovi i vinogradi, ali vaše smokve i masline izjele su gusenice,+ pa ipak se niste vratili meni‘,+ govori Jehova. 10  „’Poslao sam među vas pošast sličnu pošasti u Egiptu.+ Mačem sam pobio vaše mladiće+ i vaši konji su odvedeni kao plen.+ Smradom iz vaših logora napunio sam vam nozdrve,+ ali se niste vratili meni‘,+ govori Jehova. 11  „’Opustošio sam vas, kao što sam opustošio Sodom i Gomoru.+ Bili ste kao cepanica izvađena iz vatre,+ ali se niste vratili meni‘,+ govori Jehova. 12  „Zato ću tebi tako učiniti, Izraele! I zbog toga što ću ti tako učiniti, spremi se, Izraele, da se sretneš sa svojim Bogom!+ 13  Jer gle, on je sazdao gore+ i stvorio vetar,+ on čoveku otkriva svoju misao,+ on zoru pretvara u mrak+ i hodi po uzvišicama zemaljskim+ — ime mu je Jehova, Bog nad vojskama.“*+

Fusnote

 Ili: „Svemoćni Bog“, prema Septuaginti (LXX). Uporedi sa Ot 11:17.