Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Efešanima 4:1-32

4  Zato vas ja, zatvorenik+ zbog Gospoda, usrdno molim da živite životom dostojnim*+ poziva kojim ste pozvani,+  sa svom poniznošću+ i blagošću, s dugotrpljivošću,+ podnoseći jedni druge s ljubavlju,+  istinski se trudeći da održite jedinstvo duha, u miru koji vas povezuje.*+  Jedno je telo+ i jedan duh+ — kao što je i jedna nada+ na koju ste pozvani —  jedan Gospod,+ jedna vera,+ jedno krštenje,+  jedan Bog+ i Otac svih, koji je nad svima i u svima i deluje preko svih.  A svakome od nas ukazana je nezaslužena dobrota,+ onoliko koliko mu je Hrist podario.+  Zato je rečeno: „Kad je uzašao na visinu, odveo je zarobljenike, dao je ljude na dar.“+  A to što kaže „uzašao je“,+ šta drugo znači nego da je najpre sišao u donje krajeve, na zemlju?+ 10  Onaj koji je sišao isti je onaj koji je i uzašao+ daleko iznad svih nebesa,+ da sve ispuni.+ 11  I dao je neke da budu apostoli,+ neke da budu proroci,+ neke da budu propovednici dobre vesti,*+ neke da budu pastiri i učitelji,+ 12  kako bi usmeravali+ svete, kako bi služili i kako bi izgrađivali Hristovo telo,+ 13  dok svi ne postignemo jedinstvo u veri i u dobrom poznavanju* Sina Božjeg, dok ne postanemo odrasli ljudi,+ dok ne uzrastemo do punine Hristove,+ 14  da više ne budemo mala deca koju kao da bacaju talasi+ i koju tamo-amo nosi svaki vetar učenja,+ jer slušaju ljude koji se služe prevarom+ i koji ih lukavo dovode u zabludu. 15  Nego, govoreći istinu,+ u svemu ljubavlju uzrastimo+ do zrelosti da budemo poput njega koji je poglavar,+ a to je Hrist. 16  Od njega celo telo+ — kome su svi delovi skladno sastavljeni i složno rade, jer svaki zglob koji ih povezuje ispunjava svoju svrhu kako bi svaki pojedini ud mogao primereno da deluje — doprinosi svom rastu na izgradnju samoga sebe u ljubavi.+ 17  Ovo, dakle, kažem i opominjem vas u Gospodu: nemojte više živeti kao što žive* neznabošci+ u svom ispraznom razmišljanju,+ 18  zamračenog uma+ i otuđeni+ od života koji daje Bog, zbog neznanja+ koje je u njima, zbog neosetljivosti+ njihovog srca. 19  Izgubivši svaki osećaj za ono što je čestito,*+ predali su se besramnim delima+ da bi pohlepno+ činili svakakvu nečistoću.+ 20  Ali to nije u skladu sa onim što ste naučili o Hristu,+ 21  ako ste ga zaista čuli i bili poučeni od njega+ — po istini+ koju je Isus naučavao — 22  da treba da skinete staru ličnost+ oblikovanu vašim ranijim načinom života, koju kvare+ njene prevarne želje,+ 23  i da se obnavljate u sili koja pokreće vaš um+ 24  i da obučete+ novu ličnost+ koja je stvorena+ po Božjoj volji u istinskoj pravednosti+ i vernosti. 25  Zato, sada kad ste odbacili laž,+ govorite istinu svaki svom bližnjem,+ jer smo udovi koji pripadaju jedni drugima.+ 26  Ako se gnevite, nemojte grešiti.+ Sunce da ne zađe, a da vi još osećate gnev.+ 27  I ne dajte Ðavolu priliku da deluje.+ 28  Ko je krao, više da ne krade,+ nego neka vredno radi, čineći dobro svojim rukama,+ da ima šta dati onome ko je u oskudici.+ 29  Nikakva ružna reč da ne izlazi iz vaših usta,+ nego samo ona koja je dobra, da prema potrebi izgrađuje druge i da bude na korist onima koji je slušaju.+ 30  I ne žalostite Božji sveti duh,+ kojim ste zapečaćeni+ za dan kad će vas otkupnina osloboditi.+ 31  Neka se sva zlobna gorčina+ i gnev i srdžba i vika i pogrdan govor+ ukloni od vas zajedno sa svom zloćom.+ 32  A budite dobri+ jedni prema drugima, samilosni,+ spremno opraštajući jedni drugima kao što je i Bog preko Hrista spremno oprostio vama.+

Fusnote

 Doslovno: „da hodite dostojno“.
 Ili: „jedinstvo duha, svezom mira“.
 Ili: „neke da budu misionari“.
 „Dobrom poznavanju“ (grčki: epignosis) — vidi fusnotu za Ri 1:28.
 Doslovno: „hoditi kao što hode“.
 Ili: „moralno“.