Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

2. Samuilova 6:1-23

6  Jednog dana David je opet sakupio sve odabrane ljude iz Izraela,+ njih trideset hiljada.  Zatim je sa svim ljudima koji su bili s njim otišao u Judinu Valu+ da odatle donese kovčeg+ istinitog Boga, koji nosi ime+ Jehove nad vojskama+ što sedi nad heruvimima.*+  Kovčeg istinitog Boga stavili su na nova kola+ da ga odvezu iz Avinadavove kuće+ koja se nalazila na brdu. Kolima su upravljali Uza i Ahijo,+ Avinadavovi sinovi.  Tako su kovčeg istinitog Boga odvezli iz Avinadavove kuće koja se nalazila na brdu, a Ahijo je išao ispred kovčega.  David i ceo Izraelov dom veselili su se pred Jehovom svirajući razne instrumente napravljene od smrekovog drveta, zatim harfe+ i druge žičane instrumente,+ daire,+ čegrtaljke i činele.+  Kada su došli do Nahonovog* gumna, Uza+ je pružio ruku i uhvatio kovčeg istinitog Boga,+ jer su ga goveda skoro prevrnula.  Ali tada se Jehova razgnevio+ na Uzu i istiniti Bog ga je udario+ zbog nepoštovanja koje je pokazao, tako da je umro tamo, pored kovčega istinitog Boga.+  David se naljutio zbog toga što je Jehova u svom gnevu pogubio Uzu. Zato je to mesto prozvano Fares-Uza,* i tako se zove sve do današnjeg dana.+  Tog dana David se uplašio Jehove+ i pomislio je: „Kako će Jehovin kovčeg doći kod mene?“+ 10  David nije hteo da Jehovin kovčeg prenese kod sebe u Davidov grad,+ već je dao da se on odnese u dom Ovid-Edoma+ iz Gata.+ 11  Tako je Jehovin kovčeg tri meseca ostao u kući Ovid-Edoma iz Gata i Jehova je blagosiljao+ Ovid-Edoma i ceo njegov dom.+ 12  Na kraju je do Davida stigla vest: „Jehova je blagoslovio Ovid-Edomov dom i sve što on ima zbog kovčega istinitog Boga.“ Tada je David otišao u velikom veselju da prenese kovčeg istinitog Boga iz Ovid-Edomovog doma u Davidov grad.+ 13  Kad su oni koji su nosili+ Jehovin kovčeg napravili šest koraka, on je prineo na žrtvu junca i ugojeno tele.+ 14  David je iz sve snage igrao pred Jehovom, a imao je na sebi laneni efod.*+ 15  Tako su David i ceo Izraelov dom pratili Jehovin kovčeg+ radosno kličući+ i trubeći u rog.+ 16  Kada je Jehovin kovčeg ulazio u Davidov grad, Saulova kći Mihala+ gledala je kroz prozor i videla kralja Davida kako poskakuje i igra pred Jehovom. Tada ga je prezrela+ u svom srcu.+ 17  Oni su doneli Jehovin kovčeg i postavili ga na njegovo mesto u šatoru koji je David za njega podigao.+ Zatim je David prineo Jehovi žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva.+ 18  Kada je David prineo žrtve paljenice i žrtve zajedništva, blagoslovio+ je narod u ime Jehove+ nad vojskama. 19  Zatim je celom narodu, celom izraelskom mnoštvu, muškarcima i ženama, svakom razdelio+ po jedan okrugli hleb, zatim urme i suvo grožđe.+ Onda je narod otišao, svako svojoj kući. 20  Kada se David vratio da blagoslovi svoj dom,+ Saulova kći Mihala+ izašla mu je u susret i rekla: „Kako se danas proslavio kralj Izraelov+ kad se otkrio pred robinjama svojih slugu kao što se otkrivaju bezumni ljudi!“+ 21  Na to David reče Mihali: „Veselio sam se pred Jehovom koji me je izabrao na mesto tvog oca i njegovog doma i postavio+ me za vođu Jehovinog naroda, Izraela. Zato ću se veseliti pred Jehovom+ 22  i još više ću se poniziti+ i biću neznatan u svojim očima, a pred onim robinjama o kojima si govorila, pred njima ću se proslaviti.“+ 23  Mihala,+ Saulova kći, nije imala dece sve do svoje smrti.

Fusnote

 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 U 1Le 13:9 „Hidonovog“.
 „Fares-Uza“ znači „provala [gneva] na Uzu“.
 Vidi fusnotu za Iz 25:7.