2. Samuilova 5:1-25

5  Posle nekog vremena došla su sva Izraelova plemena kod Davida+ u Hevron+ i rekla mu: „Evo, mi smo tvoja kost i tvoje meso.+  Još i ranije,+ dok je Saul bio naš kralj, ti si vodio Izrael u vojne pohode.+ Jehova ti je rekao: ’Ti ćeš biti pastir+ mom narodu Izraelu i ti ćeš biti vođa+ Izraelu.‘“  Tako su sve Izraelove starešine+ došle kod kralja Davida u Hevron i David je s njima sklopio savez+ u Hevronu pred Jehovom. Zatim su pomazali+ Davida za kralja nad Izraelom.+  David je imao trideset godina kada je postao kralj, i kraljevao je četrdeset godina.+  U Hevronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest meseci,+ a u Jerusalimu+ je kraljevao trideset i tri godine nad svim Izraelom i Judom.  Kralj David je krenuo sa svojim ljudima na Jerusalim protiv Jevuseja+ koji su živeli u toj zemlji. A oni su poručili Davidu: „Nećeš ti doći ovamo. Oteraće te slepi i hromi.“+ Time su hteli reći: „David neće doći ovamo.“  Ali David je osvojio tvrđavu Sion,+ to jest Davidov grad.+  Tog dana David je rekao: „Ko god krene u napad na Jevuseje,+ neka prođe kroz tunel za vodu+ i napadne te hrome i slepe ljude, koje mrzi Davidova duša!“ Zato se kaže: „Slepi i hromi da ne dolaze u ovaj dom.“  David se nastanio u onoj tvrđavi, koja je nazvana Davidov grad. Tada je David počeo da podiže građevine svuda unaokolo, od Mila*+ prema unutrašnjosti. 10  David je bivao sve moćniji,+ jer je Jehova, Bog nad vojskama,+ bio s njim.+ 11  Hiram,+ kralj Tira, poslao je Davidu glasnike,+ a s njima i kedrova drva,+ tesare i zidare koji su radili s kamenom, i oni su počeli da grade Davidov dvor.+ 12  David je razumeo da ga je Jehova utvrdio za kralja nad Izraelom+ i da je uzvisio+ njegovo kraljevstvo radi svog naroda Izraela.+ 13  Nakon dolaska iz Hevrona, David je uzeo još inoča*+ i žena+ iz Jerusalima. Tako se Davidu rodilo još sinova i kćeri. 14  Ovo su imena onih koji su mu se rodili u Jerusalimu: Samuja,+ Sovav,+ Natan,+ Solomon,+ 15  Jevar, Elisuja,+ Nefeg,+ Jafija,+ 16  Elisama,+ Elijada i Elifelet.+ 17  Filisteji su čuli da je David pomazan za kralja nad Izraelom,+ pa su svi izašli da ga traže. Kad je David to čuo, otišao je da se sakrije na jedno skrovito mesto.+ 18  Filisteji su došli i raširili se po refaimskoj dolini.+ 19  David je upitao Jehovu za savet:+ „Da li da napadnem Filisteje? Da li ćeš ih predati meni u ruke?“ Jehova je odgovorio Davidu: „Idi, jer ću predati Filisteje tebi u ruke.“+ 20  Tada je David došao u Val-Ferasim*+ i tu ih pobio, pa je rekao: „Jehova je preda mnom probio redove mojih neprijatelja+ kao što voda probija nasip.“ Zato je to mesto nazvao Val-Ferasim.+ 21  Filisteji su tu ostavili svoje idole,+ tako da su ih David i njegovi ljudi odneli.+ 22  Posle nekog vremena Filisteji su opet došli+ i raširili se po refaimskoj dolini.+ 23  Tada je David ponovo pitao+ Jehovu za savet, a on mu je odgovorio: „Nemoj da ideš pred njih, već im dođi s leđa, pa udari na njih s one strane gde rastu grmovi bake.*+ 24  Kad začuješ topot koraka u vrhovima grmova bake, odmah odlučno kreni,+ jer će tada Jehova ići pred tobom da pobije filistejsku vojsku.“+ 25  David je učinio kako mu je Jehova zapovedio+ i pobio+ je Filisteje od Gave*+ pa sve do Gezera.+

Fusnote

 Ili: „Brega“. Verovatno se radilo o nečem nalik tvrđavi.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 „Val-Ferasim“ znači „gospodar prodiranja, proboja“.
 Naziv baka je transkripcija hebrejske reči. Nije poznato na koju se vrstu grma odnosi.
 U 1Le 14:16 „Gavaon“.