Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

2. Samuilova 23:1-39

23  Ovo su poslednje Davidove reči:+ „Reč Davida, Jesejevog sina,+ Reč čoveka koji je bio uzdignut visoko,+ Pomazanika+ Jakovljevog Boga, Miljenika u Izraelu, u pesmama opevanog.+   Duh Jehovin govorio je preko mene,+ Reč njegova bila je na mom jeziku.+   Izraelov Bog je rekao, Izraelova Stena mi je rekla:+ ’Kad ljudima vlada pravednik,+ I vlada u strahu od Boga,+   Vladanje je njegovo kao svetlost jutarnja kad sunce zasja,+ Kao jutro bez oblaka. Od svetla i kiše trava niče iz zemlje.‘+   Zar nije takav moj dom pred Bogom?+ Jer savez trajni+ sklopio je on sa mnom, U svemu dobro uređen i utvrđen.+ Taj je savez sve spasenje+ moje i sva radost moja. Zar ga neće Bog zbog toga učiniti uspešnim?+   Svi su pokvareni ljudi+ kao trnje+ iščupano,+ Koje niko rukom ne dotiče.   Onaj ko ga želi dotaći, Neka se naoruža oruđem od gvožđa i kopljem. Vatrom će ono biti spaljeno.“+  Ovo su imena Davidovih junaka:+ Josev-Vasevet+ Tahmonac, zapovednik nad trojicom. On je jednom prilikom svojim kopljem pobio osamsto ljudi.  Zatim Eleazar,+ sin Dode,+ Ahohovog sina. On je bio među trojicom Davidovih junaka kad su osramotili Filisteje. Filisteji su se bili sakupili za boj, a Izraelci su se povukli.+ 10  Ali on se podigao i udarao na Filisteje sve dok mu se ruka nije umorila i ostala kao prilepljena uz mač.+ Tako je tog dana Jehova dao veliku pobedu.+ A ljudi su se vratili za Eleazarom samo da oplene pobijene.+ 11  Zatim je tu bio Sama, sin Ageja iz Arara.+ Jednom su se Filisteji sakupili u Lehiji, gde je tada bila njiva zasejana sočivom.+ Dok je vojska bežala pred Filistejima, 12  on je stao nasred njive, odbranio je i pobio Filisteje. Tako je Jehova dao veliku pobedu.+ 13  Jednom su ta trojica od tridesetorice zapovednika+ pošla i u vreme žetve došla kod Davida u jednu odolamsku pećinu.+ Filisteji su se bili ulogorili pod šatorima u refaimskoj dolini.+ 14  David je tada bio u svom skrovištu,+ a filistejska straža+ u Vitlejemu. 15  Posle nekog vremena, David je s čežnjom rekao: „O, da mi je da se napijem vode iz vitlejemskog bunara* koji je kod gradskih vrata!“+ 16  Tada su ona tri junaka prodrla u filistejski logor, zahvatila vodu iz vitlejemskog bunara koji je kod gradskih vrata, pa su je doneli i dali Davidu.+ Ali on nije hteo da je pije, nego ju je prolio+ pred Jehovom. 17  Zatim je rekao: „Jehova, nikada ne bih tako nešto učinio!+ Zar da pijem krv+ ovih ljudi koji su svoju dušu izložili opasnosti?“ Zato nije hteo da pije. To su učinila ta tri junaka. 18  Avisaj,+ Joavov brat, Serujin sin,+ bio je zapovednik nad tridesetoricom. On je kopljem pobio trista ljudi. Bio je čovek na dobrom glasu kao i ona trojica.+ 19  Iako je bio najistaknutiji među tridesetoricom i njihov zapovednik, nije dostigao onu prvu trojicu.+ 20  Venaja,+ Jodajev sin,+ sin hrabrog čoveka, učinio je velika dela u Kavseilu+ kada je ubio dva sina Arila Moavca. Jednog snežnog dana sišao je u jamu za vodu i ubio lava.+ 21  Ubio je i jednog ogromnog Egipćanina.+ Premda je Egipćanin u ruci imao koplje, on je izašao na njega sa štapom, istrgao mu koplje iz ruke, a zatim ga ubio njegovim kopljem.+ 22  To je učinio Venaja,+ Jodajev sin. Bio je čovek na dobrom glasu kao i ona tri junaka.+ 23  Iako je bio istaknutiji od tridesetorice, nije dostigao onu trojicu. Ali David ga je postavio za zapovednika telesne straže.+ 24  Asailo,+ Joavov brat, bio je među tridesetoricom. Zatim Elhanan,+ sin Dode iz Vitlejema, 25  Sama+ iz Aroda, Elika iz Aroda, 26  Helis+ iz Faleta, Ira,+ sin Ikisa+ iz Tekoje, 27  Avijezer+ iz Anatota,+ Mevunej iz Husa,+ 28  Salmon, Ahohov potomak,+ Maraj+ Netofaćanin, 29  Helev,+ sin Vane Netofaćanina, Itaj,+ sin Rivaja iz Gavaje Venijaminovih sinova, 30  Venaja+ iz Faratona, Idaj iz doline oko Gasa,+ 31  Avi-Alvon iz Arve, Azmavet+ iz Varuma, 32  Elijava iz Salvona, Jasinovi sinovi, Jonatan,+ 33  Sama iz Arara, Ahijam,+ sin Sarara iz Arara, 34  Elifelet, sin Asveja, sina jednog Mahatejina, Elijam, sin Ahitofela+ iz Gilona, 35  Esraj+ iz Karmila, Farej iz Arve, 36  Igal, sin Natana+ iz Sove, Vanije iz Gada, 37  Selek+ Amonac, Narej iz Virota, koji je nosio oružje Serujinom sinu Joavu, 38  Ira Jetranin,+ Gariv+ Jetranin, 39  Urija+ Hetejin — ukupno trideset i sedam ljudi.

Fusnote

 Ili: „vitlejemske cisterne“.