Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

2. Samuilova 21:1-22

21  Jednom je u Davidovim danima tri godine uzastopno vladala glad.+ David se obratio Jehovi za savet, a Jehova mu je rekao: „Na Saulu i na njegovom domu leži krivica za krv zbog Gavaonjana koje je pobio.“+  Tada je kralj pozvao Gavaonjane+ i razgovarao s njima. (Gavaonjani nisu bili Izraelci, nego ostatak Amoreja.+ Premda su im se Izraelovi sinovi obavezali zakletvom,+ Saul je hteo da ih pobije+ u svojoj revnosti+ za Izraelove i Judine sinove.)  Zato je David rekao Gavaonjanima: „Šta da učinim za vas? Čime da očistim taj greh+ da biste blagoslovili Jehovino nasledstvo?“+  Gavaonjani su mu odgovorili: „Ne tražimo ni srebra ni zlata+ od Saula i njegovog doma, niti imamo pravo da pogubimo bilo koga u Izraelu.“ David je na to rekao: „Učiniću za vas šta god tražite.“  A oni su rekli kralju: „Pošto nas je taj čovek uništavao+ i smišljao+ kako da nas istrebi, da nas ne bude nigde na Izraelovom području,  neka nam se preda sedam njegovih sinova+ da javno izložimo+ njihova tela pred Jehovom u Saulovoj Gavaji,+ gradu Jehovinog izabranika.“+ Tada je kralj rekao: „Predaću vam ih.“  Ali kralj se smilovao Mefivosteju,+ sinu Jonatana, Saulovog sina. David je to učinio zbog zakletve+ kojom su se on i Jonatan, Saulov sin, jedan drugome zakleli pred Jehovom.  Tako je kralj uzeo dva sina koja je Resfa,+ Ajina kći, rodila Saulu, to jest Armonija i Mefivosteja, i još pet sinova koje je Mihala,*+ Saulova kći, rodila Adrilu,+ sinu Varzelaja iz Avel-Meola.  Zatim ih je predao u ruke Gavaonjanima koji su javno izložili njihova tela na gori pred Jehovom.+ Tako su sva sedmorica zajedno ubijena. Bili su pogubljeni prvih dana žetve, na početku žetve ječma.+ 10  Resfa, Ajina kći,+ uzela je kostret+ i prostrla je sebi na stenu, i ostala tu od početka žetve pa dok kiša s neba nije pala na njih.+ Pazila je da se danju ptice+ nebeske ne spuste na njih i da im se noću zveri+ poljske ne približe. 11  Posle nekog vremena javili+ su Davidu šta je učinila Resfa, Ajina kći, Saulova inoča.* 12  David je otišao i od stanovnika Javisa u Galadu+ uzeo Saulove kosti+ i kosti njegovog sina Jonatana koje su krišom odneli s trga u Vet-Sanu,+ gde su ih Filisteji obesili+ onog dana kad su porazili Saula na Gelvuji.+ 13  Zatim je odneo odatle Saulove kosti i kosti njegovog sina Jonatana, a pokupili su i kosti onih ljudi koji su bili javno izloženi.+ 14  Zatim su sahranili Saulove kosti i kosti njegovog sina Jonatana u Sili+ u Venijaminovoj zemlji, u grobu Kisa,+ Saulovog oca, i tako su izvršili sve što im je kralj zapovedio. Posle toga, Bog je uslišio njihove usrdne molitve za zemlju.+ 15  Filisteji+ su opet zaratili s Izraelom, tako da je David otišao sa svojim slugama da se bori protiv Filisteja. Na kraju se David umorio. 16  Jesvi-Venov, jedan od Refaima,*+ čije je bakarno koplje+ bilo teško trista sikala* i koji je imao pripasan novi mač, hteo je da ubije Davida. 17  Ali Avisaj,+ Serujin sin, priskočio je Davidu u pomoć,+ udario Filistejina i ubio ga. Tada su se Davidovi ljudi zakleli Davidu: „Više nećeš ići s nama u boj,+ da ne bi ugasio+ Izraelovu svetiljku!“+ 18  Posle toga, opet je izbio rat s Filistejima u Govu.* Tada je Sivehaj+ iz Husa+ ubio Safa, jednog od Refaima.+ 19  Kada je opet izbio rat s Filistejima u Govu, Elhanan,+ sin Jare-Oregima iz Vitlejema, ubio je Golijata iz Gata, čije je koplje imalo dršku kao tkalačko vratilo.+ 20  Onda je opet izbio rat u Gatu,+ gde je bio jedan ogroman čovek, koji je imao šest prstiju na svakoj ruci i na svakoj nozi, ukupno dvadeset i četiri. I on je bio jedan od Refaima.+ 21  Kad je počeo da se ruga+ Izraelu, ubio ga je Jonatan,+ sin Davidovog brata Simeja.*+ 22  Ta četvorica bili su Refaimi iz Gata,+ a poginuli su od Davidove ruke i od ruku njegovih slugu.+

Fusnote

 U parafraziranom prevodu hebrejskog teksta na aramejski (u targumima) ovaj deo stiha glasi: „i još pet Meravinih sinova (koje je Mihala, Saulova kći, odgajila)“. Vidi 2Sa 6:23.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Doslovno: „jedan od Refe [Refinih potomaka]. Refino ime je ovde upotrebljeno kao opšti naziv za sve ljude divovskog rasta.
 Oko 3,42 kilograma. Vidi dodatak 13.
 U 1Le 20:4 „Gezer“.
 U 1Le 20:7 „Simeja“; u 1Sa 16:9 „Sama“.