Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

2. Letopisa 8:1-18

8  Kad je prošlo dvadeset godina,+ tokom kojih je Solomon gradio Jehovin dom+ i svoj dvor,+  Solomon je utvrdio gradove koje mu je dao Hiram+ i u njima je naselio Izraelove sinove.  Zatim je Solomon otišao na Emat-Sovu i osvojio je.  Onda je utvrdio Tadmor u pustinji i sve gradove koji su služili kao skladišta,+ koje je sagradio u Ematu.+  Sagradio je Gornji Vet-Oron+ i Donji Vet-Oron,+ utvrđene gradove sa zidinama,+ vratima i prevornicama,+  zatim Valat+ i sve gradove koji su mu pripali, a služili su kao skladišta, sve gradove za bojna kola+ i gradove za konjanike.+ Solomon+ je sagradio sve što je želeo u Jerusalimu, na Livanu+ i na celom području kojim je vladao.  Sve koji su ostali od Heteja,+ Amoreja,+ Ferezeja,+ Jeveja+ i Jevuseja,+ sve koji nisu bili Izraelci,+  njihove sinove koji su ostali nakon njih u zemlji, a koje Izraelovi sinovi nisu istrebili,+ njih je Solomon prisilio+ na ropski rad sve do današnjeg dana.+  Ali nikoga od Izraelovih sinova Solomon nije učinio robom za svoj posao,+ nego su oni bili ratnici,+ zapovednici nad njegovim ađutantima i zapovednici nad vozačima njegovih kola+ i nad njegovim konjanicima.+ 10  Kralj Solomon je imao dvesta pedeset glavnih namesnika+ koji su nadzirali ljude.+ 11  Faraonovu kćer+ Solomon je preselio iz Davidovog grada+ u kuću koju je za nju sagradio,+ jer je rekao: „Premda mi je žena, ipak neće živeti u domu Davida, kralja Izraela, jer je svako mesto na koje je došao Jehovin kovčeg sveto.“+ 12  Tada je Solomon prineo Jehovi žrtve paljenice+ na Jehovinom oltaru+ koji je napravio ispred predvorja.+ 13  Svaki dan+ je prinosio žrtve kao što je Mojsije zapovedio za sabate,+ za mladine+ i za propisane praznike+ tri puta godišnje+ — na Praznik beskvasnih hlebova,+ na Praznik sedmica+ i na Praznik senica.+ 14  Postavio je redove+ sveštenika po njihovim službama, kako je propisao njegov otac David,+ i Levite+ na njihove dužnosti da pevaju hvale+ i da služe+ pred sveštenicima iz dana u dan,+ zatim vratare po njihovim redovima za svaka vrata,+ jer je tako zapovedio David, Božji čovek. 15  Ni u čemu nisu odstupili od kraljeve zapovesti za sveštenike i Levite, kao ni za riznice.+ 16  Tako je Solomon uspešno završio sav posao+ od dana kad je položio temelj Jehovinog doma, pa sve dok ga nije dovršio.+ Tako je bio završen Jehovin dom.+ 17  Tada je Solomon otišao u Esion-Gever+ i u Elot+ na obali mora u edomskoj zemlji.+ 18  Hiram+ mu je po svojim slugama slao brodove i sluge koje su poznavale more,+ pa su oni zajedno sa Solomonovim slugama plovili u Ofir,+ i odande bi uzeli četiristo pedeset talanata*+ zlata+ i doneli ga kralju Solomonu.+

Fusnote

 Vidi dodatak 13.