Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

2. Letopisa 31:1-21

31  Kad se sve to završilo, svi Izraelci+ koji su bili tamo razišli su se po Judinim gradovima+ i počeli da razbijaju obredne stubove,+ da seku obredna debla*+ i da ruše obredne uzvišice+ i oltare+ po svoj Judinoj,+ Venijaminovoj, Jefremovoj+ i Manasijinoj+ zemlji, dok nisu sve uništili. Tada su se svi Izraelovi sinovi vratili u svoje gradove, svako na svoj posed.  Zatim je Jezekija podelio sveštenike i Levite+ na redove,+ svaki red prema službi koju su obavljali sveštenici+ i Leviti+ — da prinose žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ da služe+ i da upućuju zahvale+ i hvale+ na vratima Jehovinog logora.  Kralj je priložio deo svog blaga+ za žrtve paljenice,+ za paljenice koje se prinose ujutru+ i uveče, i za paljenice koje se prinose na sabate,+ na mladine+ i na praznike,+ kao što je zapisano u Jehovinom zakonu.+  Zatim je rekao narodu, stanovnicima Jerusalima, da sveštenicima+ i Levitima+ daju deo koji im pripada, da bi oni mogli da se čvrsto drže+ Jehovinog zakona.+  Kad se razglasila ta zapovest, Izraelovi sinovi+ su počeli da donose velike količine prvina od žita,+ mladog vina,+ ulja,+ meda+ i sveg roda s njiva.+ Donosili su desetak od svega u velikim količinama.+  Izraelovi i Judini sinovi, koji su živeli u Judinim gradovima,+ donosili su desetak od goveda i ovaca i desetak od svetih stvari+ posvećenih Jehovi, njihovom Bogu. Sve su to donosili i slagali na gomile.  Trećeg+ meseca počeli su da slažu na gomile, a sedmog+ meseca su završili.  Kad su Jezekija i knezovi+ došli i videli te gomile, blagoslovili+ su Jehovu i njegov narod Izrael.+  Zatim se Jezekija raspitao kod sveštenika i Levita za te gomile.+ 10  Tada mu je Azarija,+ sveštenički poglavar iz Sadokovog doma,+ rekao: „Otkad su počeli da donose priloge+ u Jehovin dom, narod jede i sit je,+ a ima i dosta viška,+ jer je Jehova blagoslovio svoj narod+ i zato je dosta toga preteklo.“ 11  Tada je Jezekija zapovedio da se pripreme trpezarije+ u Jehovinom domu i oni su ih pripremili. 12  Verno+ su unosili priloge,+ desetke+ i svete stvari. Levit Honanija je sve to nadgledao, a Simej, njegov brat, bio je odmah do njega. 13  Jehilo, Azazija, Nahat, Asailo, Jerimot, Jozavad, Elilo, Ismahija, Mat i Venaja bili su poverenici Honanije i njegovog brata Simeja, po naredbi kralja Jezekije, a Azarija+ je bio poglavar u domu istinitog Boga. 14  Kor, sin Levita Jemne, vratar+ na istočnoj strani,+ bio je odgovoran za ono što se dobrovoljno+ prinosilo istinitom Bogu, odvajajući priloge+ Jehovi i najsvetije stvari.+ 15  Pod njegovim nadzorom bili su Eden, Minijamin, Isus, Semaja, Amarija i Sehanija po svešteničkim gradovima.+ Oni su imali odgovoran zadatak+ da svojoj braći po redovima dele ono što im pripada,+ kako velikom tako i malom.+ 16  U to nisu bili uključeni muškarci od tri godine naviše+ koji su bili upisani u rodoslovni zapis,+ a koji su svaki dan dolazili u Jehovin dom da po svojoj dužnosti vrše službu po svojim redovima. 17  U rodoslovni zapis bili su upisani sveštenici po domovima svojih očeva.+ Bili su upisani i Leviti,+ od dvadeset+ godina naviše, po svojim dužnostima i po svojim redovima,+ 18  zajedno sa svom svojom malom decom, svojim ženama, sinovima i kćerima, sa svim zborom, jer su obavljali odgovornu službu+ pa su se posvetili+ za svoju svetu službu. 19  Bili su upisani i Aronovi sinovi,+ sveštenici, koji su živeli oko svojih gradova, među poljima gde su pašnjaci.+ U svim gradovima bili su poimence određeni ljudi da svakom muškarcu koji je sveštenik daju deo koji mu pripada, a tako i svim Levitima upisanim u rodoslovni zapis. 20  Jezekija je radio tako po svoj Judinoj zemlji, čineći ono što je dobro,+ ispravno+ i verno+ pred Jehovom, svojim Bogom. 21  Sve što je radio da bi tražio+ svog Boga — u službi+ u domu istinitog Boga, i u pogledu zakona+ i zapovesti — radio je svim srcem,+ i u svemu je bio uspešan.+

Fusnote

 Ili: „Ašere“.