2. Korinćanima 6:1-18

6  Kao njegovi saradnici+ ponovo vas molimo da ne propustite da ispunite svrhu Božje nezaslužene dobrote koju ste primili.+  Jer on kaže: „U vreme svoje milosti* uslišio sam te, u dan spasenja pomogao sam ti.“+ Evo, sada je vreme milosti!*+ Evo, sada je dan spasenja!+  Ni u čemu ne dajemo nikakav razlog za spoticanje,+ da se našoj službi ne bi imalo šta prigovoriti,+  nego se u svemu preporučujemo+ kao Božje sluge: postojanošću u mnogim kušnjama, u nevoljama, u oskudici, u poteškoćama,+  pod udarcima, u zatvorima,+ u bunama, u napornom radu, u besanim noćima, u gladovanju.+  Preporučujemo se i čistoćom, znanjem, dugotrpljivošću,+ dobrotom,+ svetim duhom, nelicemernom ljubavlju,+  istinitim rečima, Božjom snagom.+ Preporučujemo se noseći oružje+ pravednosti u desnici i levici,*  slavom i sramotom, lošim glasom i dobrim glasom, kao varalice,+ a ipak pošteni,  kao nepoznati, a ipak dobro poznati,+ kao oni koji umiru, a evo, ipak živimo,+ kao kažnjeni,*+ ali ne ubijeni,+ 10  kao ožalošćeni, a uvek radosni, kao siromašni, a koji mnoge obogaćuju, kao oni koji nemaju ništa, a ipak imaju sve.+ 11  Sve smo vam otvoreno rekli, Korinćani, i srce+ nam se širom otvorilo. 12  Vama nije tesno u nama,+ ali vam je tesno u vašim srcima.+ 13  Uzvratite na isti način — kao deci vam govorim+ — i vi širom otvorite svoje srce. 14  Ne ujarmljujte se u nejednak jaram s nevernicima.+ Jer šta imaju zajedničko pravednost i bezakonje?+ Ili šta imaju zajedničko svetlost i tama?+ 15  Nadalje, u čemu se slažu Hrist i Velijal?*+ Ili šta je zajedničko+ verniku i neverniku? 16  I kako se Božji hram slaže s idolima?+ Jer mi smo hram+ živog Boga, kao što je Bog rekao: „Prebivaću među njima+ i biću među njima i biću njihov Bog, a oni će biti moj narod.“+ 17  „’Zato izađite iz njihove sredine i odvojte se‘, kaže Jehova, ’i ne dotičite više ništa nečisto‘“,+ „’i ja ću vas primiti.‘“+ 18  „’I biću vam otac,+ a vi ćete mi biti sinovi i kćeri‘,+ kaže Jehova Svemoćni.“+

Fusnote

 Doslovno: „povoljno (prihvatljivo) vreme“.
 Doslovno: „naročito povoljno (prihvatljivo) vreme“.
 Ili: „oružje pravednosti za napad i odbranu“.
 Vidi fusnotu za Jev 12:5.
 „Velijal“ znači „bezvredan“, a odnosi se na Satanu.