Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Samuilova 30:1-31

30  Trećeg dana, David je sa svojim ljudima stigao u Siklag.+ Amaličani+ su bili napali područje Negeva i Siklag, koji su spalili vatrom,  i u kom su zarobili žene+ i sve one koji su bili tamo, od najmanjeg do najvećeg. Nikog nisu ubili, već su ih sve odveli sa sobom i otišli svojim putem.  Kada su David i njegovi ljudi došli u grad, našli su ga spaljenog, a njihove žene, sinovi i kćeri bili su odvedeni u zarobljeništvo.  Tada su David i ljudi koji su bili s njim podigli glas svoj i plakali+ dok im nije ponestalo snage za plač.  Bile su zarobljene i obe Davidove žene — Ahinoama+ iz Jezraela i Avigeja,+ Navalova žena, iz Karmila.  David je bio na velikoj muci+ jer su ljudi govorili da će ga kamenovati,+ pošto su svi bili ogorčeni u duši+ zbog svojih sinova i svojih kćeri. Ali Davida je ojačao Jehova, njegov Bog.+  Tada David reče svešteniku Avijataru,+ Ahimelehovom sinu: „Molim te, donesi mi efod.“+ Avijatar je Davidu doneo efod.  Tada David upita Jehovu:+ „Da li da krenem u poteru za tim razbojnicima? Da li ću ih stići?“ A on mu odgovori:+ „Kreni u poteru jer ćeš ih sigurno stići i izbavićeš zarobljenike.“+  Tada je David krenuo sa šeststo ljudi+ koji su bili s njim i došli su do doline Vosor. Tamo su morali da ostave neke ljude. 10  Odatle je David nastavio poteru+ s četiristo ljudi, a dvesta njih su ostali jer su bili toliko iznemogli da nisu mogli da pređu dolinu Vosor.+ 11  U polju su naišli na jednog Egipćanina.+ Doveli su ga kod Davida i dali mu hleba da jede i vode da pije. 12  Zatim su mu dali grudu suvih smokava i dve grude suvog grožđa.+ Kada je to pojeo, povratila mu se snaga,*+ jer tri dana i tri noći nije ništa ni jeo ni pio. 13  Tada ga David upita: „Čiji si ti i odakle si?“ A on mu odgovori: „Ja sam Egipćanin, rob jednog Amaličanina, ali moj me je gospodar ostavio jer sam se pre tri dana razboleo.+ 14  Napali smo južni deo zemlje Hereteja+ i Judine zemlje i južni deo Halevove zemlje,+ a Siklag smo spalili vatrom.“ 15  David ga upita: „Hoćeš li me odvesti do tih razbojnika?“ A on mu odgovori: „Zakuni+ se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati u ruke mom gospodaru,+ pa ću te odvesti do njih.“ 16  Tako ga je on odveo do njih.+ Oni su se bili raširili po celom tom kraju, jedući, pijući i slaveći+ zbog velikog plena koji su oteli iz filistejske zemlje i Judine zemlje.+ 17  David ih je tukao od zore do večeri, tako da ih je sve pobio.* Niko nije umakao,+ osim četiristo ljudi koji su seli na kamile i pobegli. 18  Tako je David vratio sve što su Amaličani oteli,+ i izbavio je obe svoje žene. 19  Ništa nisu izgubili, ni malo ni veliko, ni sinove ni kćeri, niti im je nedostajalo nešto od plena i od onoga što su im oteli.+ Sve je David vratio. 20  Tada je David uzeo svu njihovu sitnu i krupnu stoku, a oni koji su gonili tu stoku govorili su: „Ovo je Davidov plen.“+ 21  David se vratio do onih dvesta ljudi+ koji zbog iznemoglosti nisu mogli da idu s njim i koji su ostali kod doline Vosor. Oni su izašli u susret Davidu i ljudima koji su bili s njim. Kada im se David približio, pozdravio ih je. 22  Tada su svi zli i pokvareni ljudi+ od onih što su išli s Davidom rekli: „Pošto nisu išli s nama, nećemo im dati ništa od plena koji smo vratili. Svakom od njih daćemo samo njegovu ženu i njegove sinove. Neka ih uzmu sa sobom pa neka idu.“ 23  Ali David reče: „Braćo moja, ne činite tako s onim što nam je Jehova dao,+ jer nas je on čuvao+ i u ruke nam predao razbojnike koji su izašli na nas.+ 24  Ko će poslušati to što kažete? Jer koliki je deo onom ko je išao u boj, toliki je deo i onom ko je ostao kod prtljaga.+ Svi treba jednako da dobiju.“+ 25  Od tog dana učinio je to propisom i zakonom+ u Izraelu sve do današnjeg dana. 26  Kada je David stigao u Siklag, poslao je deo plena Judinim starešinama, svojim prijateljima,+ i poručio im: „Evo vam kao blagoslov dar+ od plena Jehovinih neprijatelja.“ 27  Tako je poslao dar onima u Vetilju,+ onima u južnom Ramotu,+ onima u Jatiru,+ 28  onima u Aroiru, onima u Sifmotu, onima u Estemoji,+ 29  onima u Rahalu, onima u jerameilskim gradovima,+ onima u kenejskim gradovima,+ 30  onima u Ormi,+ onima u Hor-Asanu,+ onima u Atahu, 31  i onima u Hevronu.+ Tako je David poslao nešto od plena u sva mesta u koja je dolazio sa svojim ljudima.

Fusnote

 Doslovno: „duh“.
 Ili: „pobio kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.