Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Samuilova 28:1-25

28  U to vreme Filisteji su sakupili svoju vojsku za rat protiv Izraela.+ Ahis je rekao Davidu: „Ti ćeš ići sa mnom u rat, ti i tvoji ljudi.“+  A David je rekao Ahisu: „Dobro znaš šta će učiniti tvoj sluga.“ Tada Ahis reče Davidu: „Zato ću te postaviti da zauvek budeš moj čuvar.“+  U to vreme Samuilo je već bio umro i ceo Izrael ga je oplakao i sahranio u njegovom gradu Rami.+ Saul je istrebio iz zemlje one koji su prizivali duhove i proricali budućnost.+  Filisteji su se sakupili pa su došli i ulogorili se u Sunamu.+ Saul je sakupio ceo Izrael i ulogorio se na Gelvuji.+  Kada je Saul video filistejski logor, uplašio se i srce mu je jako zadrhtalo.+  Iako je Saul pitao Jehovu za savet,+ Jehova mu nije odgovarao+ — ni u snovima,+ ni preko Urima,*+ ni preko prorokâ.+  Na kraju je Saul rekao svojim slugama: „Potražite mi ženu koja zna da priziva duhove+ da odem kod nje i da je pitam za savet.“ A sluge su mu rekle: „U En-Doru+ ima jedna žena koja zna da priziva duhove.“  Tada se Saul prerušio,+ obukao druge haljine i otišao s dva čoveka. Kad su noću stigli kod te žene,+ on je rekao: „Molim te, gataj+ mi pomoću gatarskog duha i dozovi mi onog kog ti kažem.“  Ali žena mu reče: „Pa ti dobro znaš šta je učinio Saul, i kako je istrebio iz zemlje one koji prizivaju duhove i proriču budućnost.+ Zašto onda postavljaš zamku mojoj duši i hoćeš da me pogubiš?“+ 10  Tada joj se Saul zakle Jehovom: „Tako živ bio Jehova,+ neće ti biti ništa za to što radiš!“ 11  Onda je žena upitala: „Koga da ti dozovem?“ A on odgovori: „Dozovi mi Samuila.“+ 12  Kad je žena ugledala „Samuila“,+ poče na sav glas vikati, a onda reče Saulu: „Zašto si me prevario? Pa ti si Saul!“ 13  Kralj joj odgovori: „Ne boj se, već reci šta si videla?“ A žena reče Saulu: „Vidim jednog boga+ kako izlazi iz zemlje.“ 14  Saul je upita: „Kako izgleda?“ A ona odgovori: „Izlazi jedan starac ogrnut ogrtačem.“+ Tada je Saul zaključio da je to „Samuilo“,+ pa se poklonio i pao ničice, licem do zemlje. 15  Onda je „Samuilo“ upitao Saula: „Zašto si me uznemirio dozivajući me?“+ Tada Saul reče: „U velikoj sam nevolji+ jer su Filisteji zaratili sa mnom, a Bog je odstupio+ od mene i više mi ne odgovara ni preko prorokâ ni u snovima.+ Zato sam zvao tebe da mi kažeš šta da radim.“+ 16  „Samuilo“ mu reče: „Zašto mene pitaš za savet kad je Jehova odstupio od tebe+ i postao ti protivnik?+ 17  Jehova će učiniti kako ti je rekao preko mene. Istrgnuće Jehova kraljevstvo iz tvoje ruke+ i daće ga tvom bližnjem, Davidu.+ 18  Zato što nisi poslušao Jehovin glas+ i nisi učinio da Amalik+ oseti njegov žestoki gnev, Jehova će ti danas ovako učiniti. 19  Jehova će zajedno s tobom i Izrael predati u ruke Filistejima.+ Sutra ćete ti+ i tvoji sinovi+ biti ovde gde i ja, a izraelski logor Jehova će predati u ruke Filistejima.“+ 20  Tada Saul odjednom pade na zemlju koliko je bio dug, jer se veoma uplašio „Samuilovih“ reči. Takođe mu je ponestalo snage, jer ceo dan i celu noć nije ništa jeo. 21  Kada je žena prišla Saulu, videla je da je jako uznemiren pa mu je rekla: „Tvoja sluškinja je poslušala tvoj glas. Dovela sam u opasnost svoju dušu*+ i poslušala sam sve što si mi rekao. 22  Sada te molim da ti poslušaš glas svoje sluškinje. Dopusti da pred tebe stavim malo hleba, pa jedi da ti se vrati snaga i da možeš poći svojim putem.“ 23  Ali on nije hteo, već je rekao: „Neću da jedem.“ Ali su ga njegove sluge zajedno sa ženom nagovorile tako da je na kraju poslušao njihov glas, ustao sa zemlje i seo na postelju. 24  Žena je u kući imala ugojeno tele.+ Brzo ga je zaklala,*+ uzela brašna, umesila testo i ispekla beskvasne hlebove. 25  Sve je to stavila pred Saula i njegove sluge i oni su jeli. Zatim su ustali i još iste noći otišli.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Iz 28:30.
 Doslovno: „Stavila sam svoju dušu na svoj dlan“.
 Doslovno: „prinela na žrtvu“.