Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Samuilova 25:1-44

25  Posle nekog vremena umro je Samuilo.+ Ceo Izrael se sakupio i oplakao ga,+ pa su ga sahranili kod njegovog doma u Rami.+ Tada je David ustao i otišao u pustinju Faran.+  U Maonu+ je živeo jedan čovek koji je imao stoku u Karmilu.*+ Bio je jako bogat i imao je tri hiljade ovaca i hiljadu koza. U to vreme je strigao+ svoje ovce u Karmilu.  Taj čovek se zvao Naval,+ a žena mu se zvala Avigeja.+ Žena je bila veoma razborita+ i lepa, a njen muž je bio grub i zao čovek.+ Bio je iz Halevovog roda.+  David je u pustinji čuo da Naval striže+ ovce.  Zato je poslao deset svojih ljudi kojima je rekao: „Idite u Karmil kod Navala pa ga u moje ime pitajte kako je.+  Ovako kažite mom bratu: ’Mir tebi+ i mir tvom domu, mir svemu što imaš!  Čuo sam da strižeš ovce. Tvoji pastiri su bili kod nas+ i mi ih nismo uznemiravali+ niti im je išta nestalo sve vreme dok su bili u Karmilu.  Pitaj svoje ljude i oni će ti reći. Neka moji ljudi nađu milost u tvojim očima jer smo došli u dobar dan. Molim te, daj svojim slugama i svom sinu Davidu šta ti se nađe pri ruci.‘“+  Tako su Davidovi ljudi došli kod Navala i preneli mu sve te reči u Davidovo ime, a onda su sačekali. 10  Ali Naval je ovako odgovorio Davidovim slugama: „Ko je David,+ i ko je Jesejev sin? Danas ima mnogo slugu koji beže od svojih gospodara.+ 11  Zar da uzmem svoj hleb,+ svoju vodu i stoku koju sam poklao za one koji mi strigu ovce i da to dam ljudima za koje ne znam ni odakle su?“+ 12  Tada su se Davidovi ljudi okrenuli i vratili svojim putem. Kada su stigli, preneli su Davidu sve te reči. 13  Onda David reče svojim ljudima: „Pripašite svaki svoj mač!“+ Oni su pripasali svaki svoj mač, a i David je pripasao svoj mač. Zatim su pošli za Davidom, njih oko četiristo, dok ih je dvesta ostalo kod prtljaga.+ 14  U međuvremenu je jedan sluga rekao Avigeji, Navalovoj ženi: „David je iz pustinje poslao glasnike da požele dobro našem gospodaru, ali se on izvikao na njih.+ 15  Ti ljudi su bili jako dobri prema nama, nisu nas uznemiravali i nije nam ništa nestalo sve vreme dok smo bili s njima u polju.+ 16  Bili su nam kao zid+ i noću i danju, sve vreme dok smo bili s njima pasući svoja stada. 17  Sada razmisli i vidi šta ćeš činiti, jer se zlo sprema+ našem gospodaru i celom njegovom domu, a on je toliko pokvaren čovek+ da se s njim ne može ni razgovarati.“ 18  Tada je Avigeja+ brzo uzela dvesta hlebova, dva velika krčaga vina,+ pet ovaca pripremljenih za jelo,+ pet sea mera* prženog+ zrnevlja, stotinu gruda suvog grožđa+ i dvesta gruda suvih smokava,+ pa je sve to stavila na magarce. 19  Onda je rekla svojim ljudima: „Pođite vi ispred mene,+ a ja ću za vama.“ Svom mužu Navalu nije ništa rekla o tome. 20  Dok je jašući na magarcu+ silazila s gore, u susret joj je dolazio David sa svojim ljudima. Tako se ona srela s njima. 21  David je ranije bio rekao: „Dakle, uzalud sam u pustinji čuvao sve što pripada tom čoveku. Nije mu nestalo ništa od svega što poseduje,+ a on mi sada vraća zlo za dobro.+ 22  Neka Bog učini tako Davidovim neprijateljima i neka ih još teže kazni+ ako mu do sutra ujutru+ ostavim u životu ijedno muško!“*+ 23  Kada Avigeja ugleda Davida, brzo siđe s magarca, pade ničice pred Davida i pokloni+ mu se do zemlje. 24  Pade kod njegovih nogu+ i reče: „Gospodaru, ja sam kriva.+ Molim te, dopusti da tvoja robinja progovori pred tobom+ i saslušaj reči svoje robinje. 25  Molim te, neka moj gospodar ne gleda na tog pokvarenog+ čoveka Navala, jer kakvo mu je ime, takav je i on. Naval* mu je ime i bezumnost je kod njega.+ Tvoja robinja nije videla ljude koje je poslao moj gospodar. 26  Zato sada, gospodaru, tako živ bio Jehova+ i tako živa bila duša tvoja,+ Jehova ti nije dopustio+ da budeš kriv za krv+ i da svojom rukom pribaviš sebi osvetu.*+ Neka tvojim neprijateljima i svima koji žele zlo mom gospodaru bude kao Navalu.+ 27  Ovaj dar koji je tvoja sluškinja donela svom gospodaru kao blagoslov,+ neka se da ljudima koji idu+ za mojim gospodarem. 28  Molim te, oprosti svojoj robinji prestup,+ jer će Jehova sigurno načiniti trajan dom+ mom gospodaru zato što moj gospodar vodi Jehovine ratove,+ a zlo se neće naći na tebi za sve dane tvog života.+ 29  Kad ustanu da te progone i da traže tvoju dušu, duša mog gospodara čuvaće se u svežnju života+ kod Jehove, tvog Boga,+ a duše tvojih neprijatelja on će izbaciti kao iz praćke.+ 30  Jehova će tebi, mom gospodaru, učiniti sve dobro koje ti je obećao i postaviće te za vođu nad Izraelom.+ 31  Neka moj gospodar ne učini tom čoveku nešto zbog čega bi zažalio i što bi mu uznemirilo srce tako što bi prolio krv bez razloga+ i svojom rukom pribavio sebi osvetu.+ Kad Jehova učini dobro mom gospodaru, seti+ se tada svoje robinje.“ 32  Tada David reče Avigeji: „Neka je blagoslovljen Jehova, Izraelov Bog,+ koji te je danas poslao meni u susret! 33  Da je blagoslovljena tvoja razumnost+ i da si blagoslovljena ti koja si me danas sprečila da budem kriv za krv+ i da svojom rukom pribavim sebi osvetu!+ 34  Tako živ bio Jehova, Izraelov Bog, koji me je zadržao da ti ne učinim zlo,+ jer da nisi tako brzo došla meni u susret,+ Navalu do jutra ne bi ostalo u životu nijedno muško.“+ 35  Tada David primi iz njene ruke što mu je ona donela i reče joj: „Idi u miru+ svojoj kući. Evo, poslušao sam tvoje reči i imaću obzira+ prema tebi.“ 36  Avigeja se vratila kod Navala, a on je imao gozbu u svojoj kući, pravu kraljevsku gozbu.+ Bio je veselog srca i potpuno pijan.+ Zato mu ona do jutra ništa nije rekla. 37  Ujutru, kada se Naval otreznio od vina, žena mu je rekla šta se dogodilo. Tada je zamrlo srce+ u njemu i postao je kao kamen. 38  Desetak dana posle toga Jehova je udario+ Navala i on je umro. 39  Kada je David čuo da je Naval umro, rekao je: „Neka je blagoslovljen Jehova koji je vodio moju parnicu+ i skinuo sa mene sramotu+ koju mi je Naval naneo. Jehova je zadržao svog slugu da ne učini zlo,+ a Navalovu zloću obratio je na njegovu glavu.“+ Onda je David poslao poruku Avigeji i ponudio joj da mu postane žena.+ 40  Tako su Davidove sluge došle kod Avigeje u Karmil i rekle joj: „David nas je poslao po tebe da te uzme za ženu.“ 41  Ona ustade, pokloni se licem do zemlje+ i reče: „Evo robinje tvoje koja će kao sluškinja prati noge+ slugama svog gospodara.“+ 42  Avigeja+ je brzo sela na magarca i krenula,+ a pet njenih sluškinja išlo je za njom. Tako je ona otišla s Davidovim glasnicima i postala mu žena. 43  David je uzeo i Ahinoamu+ iz Jezraela,+ i tako su obe postale njegove žene.+ 44  Saul je svoju kćer Mihalu,+ Davidovu ženu, dao Faltiju,+ Laisovom sinu, koji je bio iz Galima.+

Fusnote

 Karmil se na ovom mestu odnosi na grad u brdovitom području Jude, 12 kilometara južno od Hevrona. Ne treba ga mešati s gorom Karmil. Vidi IN 15:20, 54, 55.
 Sea mera je iznosila 7,33 litre. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „išta što mokri uza zid“.
 „Naval“ znači „bezuman“.
 Doslovno: „spasenje“; isto i u 31. i 33. stihu.