Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Letopisa 7:1-40

7  Isaharovi sinovi bili su Tola,+ Fuva,+ Jasuv i Simron,+ njih četvorica.  Tolini sinovi bili su Ozije, Refaja, Jerilo, Jamaj, Jevsam i Samuilo, poglavari domova svojih praočeva. Od Tole su potekli hrabri junaci. Za vreme Davida+ bilo ih je dvadeset dve hiljade i šeststo.  Ozijev sin* bio je Izraja. Izrajini sinovi bili su Mihailo, Avdija, Joilo, Jesija...* njih petorica. Svi su oni bili poglavari.  Među njihovim potomcima, prema domovima njihovih praočeva, u vojnim četama spremnim za rat, bilo je trideset šest hiljada ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.+  Njihova braća u svim Isaharovim porodicama bili su hrabri junaci.+ Bilo ih je ukupno osamdeset sedam hiljada prema rodoslovnom zapisu.+  Venijaminovi sinovi+ bili su Vela,+ Veher+ i Jediailo,+ njih trojica.  Velini sinovi+ bili su Esvon, Ozije, Ozilo, Jerimot i Irije, njih petorica, koji su bili poglavari domova svojih praočeva, hrabri junaci. U njihovom rodoslovnom zapisu+ bilo je dvadeset dve hiljade trideset i četiri upisana.  Veherovi sinovi bili su Zemira, Joas, Elijezer, Elioinaj, Amrije, Jeremot, Avija, Anatot i Alemet. Sve su to bili Veherovi sinovi.  U njihovom rodoslovnom zapisu,+ prema njihovom poreklu, po poglavarima domova njihovih praočeva, bilo je dvadeset hiljada i dvesta hrabrih junaka. 10  Jediailov sin+ bio je Valan. Valanovi sinovi bili su Jeus, Venijamin, Aod, Hanana, Zitan, Tarsis i Ahisar. 11  Svih Jediailovih sinova, po poglavarima domova njihovih praočeva, hrabrim junacima,+ bilo je sedamnaest hiljada i dvesta vojnika spremnih za rat. 12  Sufim+ i Upim+ bili su Irovi sinovi.+ Useji su Aherovi sinovi. 13  Neftalimovi sinovi+ bili su Jasilo,+ Gunije,+ Jeser i Salum,*+ sinovi Vale.+ 14  Manasijin sin+ bio je Azrilo, koga je rodila njegova inoča* Sirijka. (Ona je rodila i Mahira,+ Galadovog oca. 15  Mahir je oženio Upima i Sufima, čija se sestra zvala Maha.) Drugi sin se zvao Salpad,+ a Salpad je imao kćeri.+ 16  Maha, Mahirova žena, rodila je sina i dala mu ime Fares. Brat mu se zvao Seres, a njegovi sinovi bili su Ulam i Rekem. 17  Ulamov sin bio je Vedan. To su sinovi Galada, sina Mahira, Manasijinog sina. 18  Njegova sestra Amoleketa rodila je Isuda, Avijezera+ i Malu. 19  Semidini sinovi bili su Ahijan, Sihem, Lihija i Anijam. 20  Jefremovi sinovi+ bili su Sutal,+ njegov sin Vered, njegov sin Tahat, njegov sin Eleada, njegov sin Tahat, 21  njegov sin Zavad, njegov sin Sutal, i Eser i Elead. Ovu dvojicu ubili su ljudi iz Gata,+ rođeni u zemlji, jer su ovi došli da im uzmu stoku. 22  Jefrem, njihov otac, dugo je tugovao,+ a njegova braća dolazila su da ga teše. 23  Onda je legao sa svojom ženom i ona je zatrudnela+ i rodila sina. On ga je nazvao Verija,* jer je nesreća+ zadesila njegov dom. 24  Kći mu je bila Sera, koja je sagradila donji+ i gornji+ Vet-Oron+ i Uzen-Seru. 25  Njegovi sinovi bili su Refa, i Resef, njegov sin Tela, njegov sin Tahan, 26  njegov sin Ladan, njegov sin Amijud, njegov sin Elisama, 27  njegov sin Navin,+ njegov sin Isus.+ 28  Njihov posed i mesta gde su se naselili bili su Vetilj+ s okolnim gradovima, na istoku Naran,+ na zapadu Gezer+ s okolnim gradovima, Sihem+ s okolnim gradovima sve do Gaze* s okolnim gradovima. 29  Pored Manasijinih sinova bili su Vet-San+ s okolnim gradovima, Tanah+ s okolnim gradovima, Megido+ s okolnim gradovima, Dor+ s okolnim gradovima. U njima su živeli sinovi Josifa,+ Izraelovog sina. 30  Asirovi sinovi+ bili su Jemna,+ Jesva, Jesvija,+ Verija+ i njihova sestra Sara. 31  Verijini sinovi bili su Ever i Melhilo, Virzavitov otac. 32  Everu su se rodili Jaflit, Somir* i Hotam i njihova sestra Suva. 33  Jaflitovi sinovi bili su Fasak, Vimal i Asvat. To su Jaflitovi sinovi. 34  Semerovi sinovi bili su Ahije, Roga, Jehuva i Aram. 35  Sinovi Elema, njegovog brata bili su Sofa, Jemna, Selis i Amal. 36  Sofini sinovi bili su Suja, Arnefer, Soval, Verije, Jemra, 37  Vosor, Od, Sama, Silisa, Itran i Veira. 38  Jeterovi sinovi bili su Jefonija, Fispa i Ara. 39  Ulini sinovi bili su Arah, Anilo i Risija. 40  Sve su to bili Asirovi sinovi, poglavari+ domova svojih praočeva, izabrani hrabri+ junaci, poglavari među knezovima. Broj upisanih u njihovom rodoslovnom zapisu+ iznosio je dvadeset i šest hiljada vojnika sposobnih za rat.+

Fusnote

 Doslovno: „sinovi“.
 U hebrejskom tekstu nedostaje jedno ime.
 U Pst 46:24 i Br 26:49 „Silim“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 „Verija“ znači „u nesreći“.
 Ne radi se o Gazi u Filisteji, koja je bila dodeljena Judinom plemenu.
 U 34. stihu „Semer“.