Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Letopisa 4:1-43

4  Judini sinovi bili su Fares,+ Esron,+ Harmija,+ Or+ i Soval.+  Reaji,+ Sovalovom sinu, rodio se Jat, a Jatu su se rodili Ahumaj i Lad. To su porodice Saraćana.+  Ovo su sinovi od oca Itama:+ Jezrael,+ Jesma, Jedvas (njihova sestra zvala se Aselelfonija),  Fanuilo, otac Gedora,+ i Eser, otac Huse. To su sinovi Ora,+ prvenca Efrate, oca Vitlejema.+  Ashor,+ otac Tekoje,+ imao je dve žene, Elu i Naru.  Nara mu je rodila Ahuzama, Efera, Temana i Ahastara. To su Narini sinovi.  Elini sinovi bili su Sered, Isar i Etnan.  Kosu su se rodili Anuv, Soviva i od njega potiču porodice Aharila, Arumovog sina.  Javis+ je bio ugledniji+ od svoje braće. Majka mu je dala ime Javis, rekavši: „Rodila sam ga u bolovima.“+ 10  Javis je prizivao Izraelovog Boga,+ govoreći: „Kad bi me blagoslovio+ i proširio moje područje,+ kad bi tvoja ruka+ bila sa mnom i kad bi me sačuvao+ tako da me ne snađe neko zlo...“+ I Bog mu je dao ono za šta ga je molio.+ 11  Heluvu, Sujinom bratu, rodio se Mehir, koji je bio Estonov otac. 12  Estonu su se rodili Vet-Rafa, Faseja i Tehina, otac Ir-Nasa. To su bili Rihavovi ljudi. 13  Kenezovi sinovi+ bili su Gotonilo+ i Seraja, a Gotonilov sin bio je Atat. 14  Meonotaju se rodio Ofra. Seraji se rodio Joav, otac Ge-Harasima.* Oni su bili zanatlije.+ 15  Sinovi Haleva,+ Jefonijinog sina,+ bili su Ir, Ila i Nam. Ilin sin bio je Kenez. 16  Jaleleilovi sinovi bili su Zif, Zifa, Tirija i Asareilo. 17  Ezrini sinovi bili su Jeter, Mered, Efer i Jalon. Njegova žena rodila je Marijama, Samaja i Jesvu, oca Estemoje.+ 18  Njegova žena Judejka rodila je Jereda, oca Gedora, Evera, oca Sohota, i Jekutila, oca Zanoje. To su sinovi Vitije, faraonove kćeri, koju je uzeo Mered. 19  Sinovi Odijine žene, Namove sestre, bili su otac Keile+ garmijske i Estemoja Mahatejin. 20  Simonovi sinovi bili su Amnon, Rina, Ven-Anan i Tilon. Jesejevi sinovi bili su Zohet i Ven-Zohet. 21  Sinovi Sale,+ Judinog sina, bili su Ir, otac Liha, i Lada, otac Marise, i porodice izrađivača finog platna+ iz Asvejinog doma, 22  zatim Jokim i ljudi iz Hasive, Joas i Saraf, koji su za žene uzeli Moavke,*+ i Jasuvi-Lehem. O tome govore stara predanja.+ 23  Oni su bili grnčari+ i živeli su u Netaimu i Gediri. Tamo su živeli i radili su za kralja.+ 24  Simeonovi sinovi bili su Nemuilo,+ Jamin,+ Jariv, Zara, Saul,+ 25  njegov sin Salum, njegov sin Mivsam, njegov sin Misma. 26  Mismini sinovi bili su Amuilo, njegov sin Zahur i njegov sin Simej. 27  Simej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. Njegova braća nisu imala mnogo sinova, i nijedna od njihovih porodica nije bila tako velika kao porodica Judinih sinova.+ 28  Živeli su u Virsaveji,+ Moladi,+ Asar-Sualu,+ 29  Vali,+ Asemu,+ Toladu,+ 30  Vatuilu,+ Ormi,+ Siklagu,+ 31  Vet-Markavotu, Asar-Susimu,+ Vet-Vireju i Sagarimu.+ To su bili njihovi gradovi do Davidovog kraljevanja. 32  Naselili su se i u Itamu, Ajinu, Rimonu, Tohenu i Asanu,+ u tih pet gradova. 33  Oko tih gradova imali su svoja mesta sve do Vala.+ To su mesta u kojima su živeli i to su bili njihovi rodoslovni zapisi. 34  Mesovav, Jamlih i Josa, Amasijin sin, 35  Joilo i Juj, sin Josivije, sina Seraje, Asilovog sina, 36  zatim Elioinaj, Jakova, Jesohaja, Asaja, Adilo, Jesimilo, Venaja 37  i Zisa, sin Sifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Simrija, Semajinog sina. 38  Ovi koji su poimence navedeni bili su poglavari u svojim porodicama.+ Njihove porodice veoma su se umnožile. 39  Zato su otišli do Gedora, na istočnu stranu doline, da traže pašu za svoja stada. 40  Našli su obilnu i dobru pašu,+ a zemlja je bila prostrana, mirna i sigurna.+ Tamo su ranije živeli Hamovi potomci.+ 41  Ovi koji su poimence navedeni došli su u vreme Jezekije,+ Judinog kralja. Oni su napali+ Hamove šatore i Meunimove sinove koji su se tamo zatekli, i potpuno su ih istrebili*+ tako da ni dan-danas nema nijednoga. Naselili su se na njihovo mesto, jer je tamo bilo paše+ za njihova stada. 42  Neki od Simeonovih sinova otišli su u goru Sir,+ njih petsto ljudi, na čelu s Felatijom, Nearijom, Refajom i Ozilom, Jesejevim sinovima. 43  Nakon što su pobili ostatak Amaličana,+ ostali su tamo do današnjeg dana.

Fusnote

 „Ge-Harasim“ znači „dolina zanatlija“.
 Doslovno: „koji su postali vlasnici (gospodari) Moavki“.
 Ili: „istrebili kao herem“.