Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Letopisa 3:1-24

3  Ovo su Davidovi sinovi+ koji su mu se rodili u Hevronu:+ prvenac Amnon+ od Ahinoame+ iz Jezraela,+ drugi Danilo od Avigeje+ iz Karmila,+  treći Avesalom,+ sin Mahe,+ kćeri Talmaja,+ kralja Gesura,+ četvrti Adonija,+ Agitin sin,+  peti Sefatija, Avitalin+ sin, i šesti Itram, od njegove žene Egle.+  Šestorica su mu se rodila u Hevronu, gde je kraljevao sedam godina i šest meseci, a trideset i tri godine kraljevao je u Jerusalimu.+  Ovo su oni koji su mu se rodili u Jerusalimu:+ Simeja,+ Sovav,+ Natan+ i Solomon,+ četvorica od Vitsaveje,+ Amilove kćeri,+  zatim Jevar,+ Elisama,*+ Elifelet,+  Noga, Nefeg, Jafija,+  Elisama,+ Elijada i Elifelet,+ njih devetorica.  Sve su to bili Davidovi sinovi, a Tamara+ im je bila sestra. David je imao sinove i sa svojim inočama.* 10  Solomonov sin bio je Rovoam,+ njegov sin Avija,+ njegov sin Asa,+ njegov sin Josafat,+ 11  njegov sin Joram,+ njegov sin Ohozija,+ njegov sin Joas,+ 12  njegov sin Amasija,+ njegov sin Azarija,+ njegov sin Jotam,+ 13  njegov sin Ahaz,+ njegov sin Jezekija,+ njegov sin Manasija,+ 14  njegov sin Amon,+ njegov sin Josija.+ 15  Josijini sinovi bili su prvenac Joanan, drugi Joakim,+ treći Sedekija,+ četvrti Salum. 16  Joakimovi sinovi bili su Jehonija*+ i njegov sin Sedekija. 17  Jehonijini sinovi koji su mu se rodili u zarobljeništvu bili su Salatilo,+ njegov sin, 18  Malhiram, Fedaja, Senasar, Jekamija, Osama i Nedavija. 19  Fedajini sinovi bili su Zorovavelj+ i Simej. Zorovaveljevi sinovi bili su Mesulam i Ananija, a Selomita im je bila sestra, 20  zatim Asuva, Oilo, Varahija, Asadija i Jusavesed, njih petorica. 21  Ananijini sinovi bili su Felatija+ i Jesaja, Jesajin sin Refaja, Refajin sin Arnan, Arnanov sin Avdija, Avdijin sin Sehanija. 22  Sehanijin sin bio je Semaja, a Semajini sinovi bili su Hatus, Igal, Varija, Nearija i Safat, njih šestorica. 23  Nearijini sinovi bili su Elioinaj, Jezekija i Azrikam, njih trojica. 24  Elioinajevi sinovi bili su Oduja, Elijasiv, Felaja, Akuv, Joanan, Delaja i Anan, njih sedmorica.

Fusnote

 U 1Le 14:5 i 2Sa 5:15 „Elisuja“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Vidi fusnotu za Jer 22:24.