Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Letopisa 27:1-34

27  Ovo je popis Izraelovih sinova, poglavara otačkih+ domova, poglavara+ nad hiljadama i nad stotinama+ i drugih zapovednika koji su služili+ kralju u svim poslovima oko vojske koja je po grupama dolazila i odlazila iz meseca u mesec, svakog meseca u godini. Svaka grupa je imala dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Nad prvom grupom, prvog meseca, bio je Jasoveam,+ Zavdilov sin. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Neki od Faresovih sinova,+ među kojima je bio i poglavar zapovednika svih grupa, služili su prvog meseca.  Nad grupom koja je služila drugog meseca bio je Dodaj,+ Ahohov+ potomak, a Miklot je bio vođa u njegovoj grupi, u kojoj je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Zapovednik treće grupe, trećeg meseca, bio je Venaja,+ sin Jodaja,+ svešteničkog poglavara. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Taj Venaja+ je bio junak među tridesetoricom+ i bio je nad tridesetoricom. Nad njegovom grupom je bio njegov sin Amizavad.  Četvrti, četvrtog meseca, bio je Asailo,+ Joavov brat,+ a posle njega bio je Zevadija, njegov sin. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Peti zapovednik, petog meseca, bio je Samut+ iz Izrajine porodice. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi.  Šesti, šestog meseca, bio je Ira,+ sin Ikisa+ iz Tekoje.+ U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 10  Sedmi, sedmog meseca, bio je Helis+ iz Felona,+ od Jefremovih sinova. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 11  Osmi, osmog meseca, bio je Sivehaj+ iz Husa, od Zarinih sinova.+ U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 12  Deveti, devetog meseca, bio je Avijezer+ iz Anatota,+ od Venijaminovih sinova. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 13  Deseti, desetog meseca, bio je Maraj+ Netofaćanin, od Zarinih sinova.+ U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 14  Jedanaesti, jedanaestog meseca, bio je Venaja+ iz Faratona, od Jefremovih+ sinova. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 15  Dvanaesti, dvanaestog meseca, bio je Heldaj+ Netofaćanin, od Gotonilovih sinova. U njegovoj grupi je bilo dvadeset i četiri hiljade ljudi. 16  Nad Izraelovim plemenima+ bili su: poglavar nad Ruvimovim plemenom bio je Elijezer, Zihrijev sin; nad Simeonovim plemenom bio je Sefatija, Mahin sin; 17  nad Levijevim plemenom bio je Asavija, Kamuilov sin; nad Aronovim sinovima bio je Sadok;+ 18  nad Judinim plemenom bio je Elijuj,+ jedan od Davidove braće;+ nad Isaharovim plemenom bio je Amrije, Mihailov sin; 19  nad Zavulonovim plemenom bio je Ismaja, Avdijin sin; nad Neftalimovim plemenom bio je Jerimot, Azrilov sin; 20  nad Jefremovim sinovima bio je Osija, Azazijin sin; nad polovinom Manasijinog plemena bio je Joilo, Fedajin sin; 21  nad drugom polovinom Manasijinog plemena u Galadu bio je Ido, Zaharijin sin; nad Venijaminovim plemenom bio je Jasilo, Avenirov sin;+ 22  nad Danovim plemenom bio je Azareilo, Jeroamov sin. To su bili knezovi+ Izraelovih plemena. 23  David nije prebrojao one koji su imali dvadeset godina i manje, jer je Jehova obećao da će umnožiti Izraelce da ih bude kao zvezda na nebu.+ 24  Joav,+ Serujin sin, počeo je da broji narod, ali nije završio,+ jer se na Izrael podigao Božji gnev.+ Zato broj nije zabeležen u letopisima kralja Davida. 25  Kraljeve riznice+ nadzirao je Azmavet, Adilov sin. Blago u polju,+ u gradovima,+ selima i kulama nadzirao je Jonatan, Ozijin sin. 26  Ratare koji su obrađivali zemlju+ nadzirao je Ezrije, Heluvov sin. 27  Vinograde+ je nadzirao Simej iz Rame. Zalihe vina i vinograde nadzirao je Zavdija iz Sifmota. 28  Maslinjake i smokve+ u Šefeli*+ nadzirao je Valenon iz Gedera, a zalihe ulja+ Joas. 29  Goveda koja su pasla u Saronu+ nadzirao je Sitraj iz Sarona, a goveda u dolinama nadzirao je Safat, Adlajev sin. 30  Kamile+ je nadzirao Ovil Ismailac,+ a magarce Jedaja Meronoćanin. 31  Sitnu stoku je nadzirao Jaziz Agarenac. Svi su oni nadzirali imetak kralja Davida. 32  Jonatan,+ Davidov bratanac, razuman čovek,+ bio je savetnik i pisar. Jehilo, Ahmonijev sin,+ bio je s kraljevim sinovima.+ 33  Ahitofel+ je bio kraljev savetnik,+ a Husaj+ Arhijanin+ bio je kraljev prijatelj.+ 34  Posle Ahitofela savetnici su bili Jodaj, Venajin+ sin, i Avijatar,+ a Joav+ je bio zapovednik kraljeve vojske.

Fusnote

 Ili: „ravnici“.