Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Letopisa 26:1-32

26  Redovi vratara bili su:+ od Korejevih sinova+ Meselemija,+ Korov sin, od Asafovih sinova.  Meselemijini sinovi bili su: prvenac Zaharija, drugi Jediailo, treći Zevadija, četvrti Jatnilo,  peti Elam, šesti Joanan, sedmi Elioinaj.  Ovid-Edomovi+ sinovi bili su: prvenac Semaja, drugi Jozavad, treći Joah, četvrti Sahar, peti Natanailo,  šesti Amilo, sedmi Isahar, osmi Feultaj — jer ga je Bog blagoslovio.+  Njegovom sinu Semaji rodili su se sinovi koji su bili poglavari u domu svog oca, jer su bili sposobni i hrabri ljudi.  Semajini sinovi bili su: Gotnije, Refailo, Ovid i Elzavad, čija su braća Elijuj i Semahija bili sposobni ljudi.  Sve su to bili Ovid-Edomovi sinovi, oni i njihovi sinovi i njihova braća, vrsni ljudi sposobni za službu. Bilo ih je šezdeset i dva od Ovid-Edoma.  Meselemija+ je imao sinove i braću, sposobne ljude. Bilo ih je osamnaest. 10  Osa, od Merarijevih sinova, imao je sinove. Simrije je bio poglavar jer ga je otac postavio za poglavara+ iako nije bio prvenac,+ 11  drugi Helkija, treći Tevalija i četvrti Zaharija. Svih Osinih sinova i njegove braće bilo je trinaest. 12  U tim redovima vratara poglavari su imali svoje dužnosti isto kao i njihova braća+ i služili su u Jehovinom domu. 13  Bacali su žreb+ za najmanjeg kao i za najvećeg, po svojim otačkim domovima+ za svaka vrata. 14  Za istočnu stranu žreb je pao na Selemiju.+ Bacali su žreb i za njegovog sina Zahariju,+ razboritog savetnika,+ i njegov žreb je pao na severnu stranu.+ 15  Ovid-Edomov žreb je pao na južnu stranu, a njegovim sinovima+ na riznice.+ 16  Sufimov i Osin+ žreb je pao na zapadnu stranu, kod Salehetskih vrata na putu koji ide uzbrdo. Jedna straža+ je stajala uz drugu stražu.+ 17  Na istočnoj strani bilo je šest Levita, na severnoj svakog dana po četiri, na južnoj svakog dana+ po četiri, kod skladištâ+ po dva para, 18  kod trema na zapadnoj strani četiri na putu+ i dva kod trema. 19  To su bili redovi vratara Korejevih sinova+ i Merarijevih+ sinova. 20  Od ostalih Levita, Ahija je nadgledao riznice+ doma istinitog Boga i riznice posvećenih stvari.+ 21  Od Ladanovih+ sinova, to jest od Girsonovih sinova preko Ladana, od poglavara otačkih domova od Ladana, Girsonovog sina, bio je Jehilo.+ 22  Jehilovi sinovi, Zetam i njegov brat Joilo,+ nadgledali su riznice+ Jehovinog doma. 23  Od Amramovih, Isarovih, Hevronovih i Ozilovih sinova+ bili su: 24  Sevuilo,*+ sin Girsama, Mojsijevog sina, nadzornik skladišta. 25  Od njegove braće preko Elijezera:+ njegov sin Reavija,+ njegov sin Jesaja, njegov sin Joram, njegov sin Zihrije i njegov sin Selomot. 26  Taj Selomot i njegova braća nadgledali su sve riznice posvećenih stvari+ koje su posvetili kralj David,+ poglavari otačkih domova,+ poglavari nad hiljadama i nad stotinama i drugi vojni zapovednici. 27  Deo plena+ koji su donosili iz ratova+ posvetili su za održavanje Jehovinog doma. 28  Nadgledali su i sve ono što su posvetili videlac+ Samuilo, zatim Saul, Kisov sin, Avenir,+ Nirov sin, i Joav,+ Serujin sin.+ Sve posvećeno bilo je pod nadzorom Selomita* i njegove braće. 29  Od Isarovih+ sinova, Henanija i njegovi sinovi bili su upravitelji i sudije+ u Izraelu i vršili su te dužnosti izvan+ Božjeg doma. 30  Od Hevronovih sinova,+ Asavija i njegova braća, hiljadu i sedamsto sposobnih ljudi,+ upravljali su Izraelom na području zapadno od Jordana obavljajući sve poslove u Jehovinoj službi i u službi za kralja. 31  Od Hevronovih sinova, Jerija+ je bio poglavar otačkih domova i porodica Hevronovih sinova. Četrdesete+ godine Davidovog kraljevanja, Davidove sluge su tražile hrabre ljude među Hevronovim sinovima i našli su ih u Jaziru+ u Galadu.+ 32  Jerijine braće, sposobnih ljudi,+ bilo je dve hiljade i sedamsto poglavara otačkih domova.+ Kralj David ih je postavio nad Ruvimovim i Gadovim sinovima i nad polovinom Manasijinog plemena+ da obavljaju sve poslove u službi istinitog Boga i sve poslove+ za kralja.

Fusnote

 Vidi fusnotu za 1Le 23:16.
 U 25. i 26. stihu „Selomot“.