Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Letopisa 25:1-31

25  Zatim je David zajedno sa poglavarima+ onih koji su služili po grupama+ izdvojio za službu neke Asafove, Emanove+ i Jedutunove+ sinove koji su prorokovali uz harfe+ i druge žičane instrumente+ i uz činele.+ Ovo su oni kojima je bila poverena služba:  od Asafovih sinova Zahur, Josif,+ Netanija i Asarela,+ Asafovi sinovi pod vođstvom Asafa,+ koji je prorokovao po kraljevoj zapovesti.  Od Jedutuna:+ Jedutunovi sinovi Godolija,+ Sorije,+ Jesaja,+ Simej, Asavija i Matatija,+ njih šestorica pod vođstvom svog oca Jedutuna, koji je prorokovao uz harfu zahvaljujući Jehovi i hvaleći ga.+  Od Emana:+ Emanovi sinovi Vukija,+ Matanija,+ Ozilo,+ Sevuilo,* Jerimot, Ananija,+ Ananije, Elijata,+ Gidaltija,+ Ramamti-Ezer,+ Josvekasa,+ Malotije,+ Otir+ i Maziot.  Svi su oni bili sinovi Emana, kraljevog videoca+ koji je javljao reči istinitog Boga i podizao svoj rog* da bi slavio Boga. Istiniti Bog je dao Emanu četrnaest sinova i tri kćeri.+  Svi su oni pod vođstvom svog oca pevali u Jehovinom domu uz činele,+ harfe+ i uz druge žičane instrumente,+ služeći u domu istinitog Boga. Asaf, Jedutun i Eman dobijali su uputstva od kralja.+  Zajedno s njihovom braćom bilo ih je dvesta osamdeset i osam i svi su bili uvežbani i vešti+ u pevanju pesama u čast Jehovi.+  Oni su bacali žreb+ da bi odredili svoje dužnosti, najmanji kao i najveći,+ učitelj+ kao i učenik.  Prvi žreb je pao na Asafovog sina Josifa;+ drugi na Godoliju,+ na njegovu braću i njegove sinove, njih dvanaest, 10  treći na Zahura,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 11  četvrti na Isrija,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 12  peti na Netaniju,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 13  šesti na Vukiju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 14  sedmi na Jesarilu,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 15  osmi na Jesaju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 16  deveti na Mataniju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 17  deseti na Simeja, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 18  jedanaesti na Azareila,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 19  dvanaesti na Asaviju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 20  trinaesti na Suvaila,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 21  četrnaesti na Matatiju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 22  petnaesti na Jeremota, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 23  šesnaesti na Ananiju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 24  sedamnaesti na Josvekasu, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 25  osamnaesti na Ananija, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 26  devetnaesti na Malotija, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 27  dvadeseti na Elijatu, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 28  dvadeset i prvi na Otira, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 29  dvadeset i drugi na Gidaltiju, na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 30  dvadeset i treći na Maziota,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest, 31  dvadeset i četvrti na Ramamti-Ezera,+ na njegove sinove i njegovu braću, njih dvanaest.

Fusnote

 U 1Le 24:20 i 25:20 „Suvailo“.
 Vidi fusnotu za 1Sa 2:1.