Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Letopisa 2:1-55

2  Ovo su bili Izraelovi sinovi:+ Ruvim,+ Simeon,+ Levije,+ Juda,+ Isahar,+ Zavulon,+  Dan,+ Josif,+ Venijamin,+ Neftalim,+ Gad+ i Asir.+  Judini sinovi bili su Ir,+ Onan+ i Sala.+ Njih trojicu rodila mu je Suvina kći, Hananka. Ali Ir, Judin prvenac, bio je zao u Jehovinim očima i on ga je pogubio.+  Judi je njegova snaha Tamara+ rodila Faresa+ i Zaru. Juda je imao ukupno pet sinova.  Faresovi sinovi bili su Esron i Jamuilo.+  Zarini sinovi+ bili su Zimrije, Etan, Eman, Halhol i Dara.+ Ukupno ih je bilo pet.  Harmijin sin*+ bio je Ahar,* koji je naneo nevolju* Izraelu,+ jer je postupio neverno sa stvarima određenim za uništenje.*+  Etanov sin*+ bio je Azarija.  Sinovi koji su se rodili Esronu+ bili su Jerameilo,+ Aram+ i Halev. 10  Aramu se rodio Aminadav.+ Aminadavu se rodio Nason,+ poglavar Judinih sinova. 11  Nasonu se rodio Salmon.+ Salmonu se rodio Voz.+ 12  Vozu se rodio Ovid.+ Ovidu se rodio Jesej.+ 13  Jeseju su se rodili prvenac Elijav,+ drugi Avinadav,+ treći Simeja,+   14  četvrti Natanailo, peti Radaj, 15  šesti Osem i sedmi David.+   16  Sestre su im bile Seruja i Avigeja.+ Serujini sinovi bili su Avisaj,+ Joav+ i Asailo,+ njih trojica. 17  Avigeja je rodila Amasu.+ Amasin otac bio je Jeter+ Ismailac. 18  Halev, Esronov sin,+ imao je sinove od svoje žene Azuve i od Jeriote. Njeni sinovi bili su Jeser, Sovav i Ardon. 19  Kad je Azuva umrla, Halev je uzeo Efratu,+ koja mu je rodila Ora.+ 20  Oru se rodio Urije.+ Uriju se rodio Veseleilo.+ 21  Zatim je Esron legao sa kćeri Mahira,+ Galadovog oca.+ Oženio se njom kada je imao šezdeset godina i ona mu je rodila Seguva. 22  Seguvu se rodio Jair,+ koji je imao dvadeset i tri grada+ u galadskoj zemlji. 23  (Kasnije su Gesureji+ i Sirijci+ uzeli od njih Avot-Jair+ i Kenat+ s okolnim gradovima, šezdeset gradova.) Ovo su sve bili sinovi Mahira, Galadovog oca. 24  Kad je Esron+ umro u Halev-Efrati, Esronova žena Avija rodila mu je Ashora, oca Tekoje.+ 25  Sinovi Jerameila,+ Esronovog prvenca, bili su prvenac Aram,+ zatim Vuna, Oren, Osem i Ahija. 26  Jerameilo je imao i drugu ženu koja se zvala Atara. Ona je bila Onamova majka. 27  Sinovi Arama,+ Jerameilovog prvenca, bili su Mas, Jamin i Eker. 28  Onamovi sinovi+ bili su Samaj i Jadaj. Samajevi sinovi bili su Nadav i Avisur. 29  Avisurova žena zvala se Avihaila, i ona mu je rodila Avana i Molida. 30  Nadavovi sinovi+ bili su Seled i Apaim, ali Seled je umro bez dece. 31  Apaimov sin* bio je Jesej. Jesejev sin bio je Sisan.+ Sisanov sin bio je Alaj. 32  Sinovi Jadaja, Samajevog brata, bili su Jeter i Jonatan, ali Jeter je umro bez dece. 33  Jonatanovi sinovi bili su Falet i Zaza. Ovo su bili Jerameilovi sinovi. 34  Sisan+ nije imao sinove, nego kćeri, ali je imao slugu Egipćanina+ koji se zvao Jaraja. 35  Zato je Sisan svom sluzi Jaraji dao za ženu svoju kćer, i ona mu je rodila Ataja. 36  Ataju se rodio Natan. Natanu se rodio Zavad.+ 37  Zavadu se rodio Eflal. Eflalu se rodio Ovid. 38  Ovidu se rodio Juj. Juju se rodio Azarija. 39  Azariji se rodio Helis. Helisu se rodio Eleasa. 40  Eleasi se rodio Sisamaj. Sisamaju se rodio Salum. 41  Salumu se rodio Jekamija. Jekamiji se rodio Elisama. 42  Sinovi Haleva,+ Jerameilovog brata, bili su prvenac Misa, otac Zifa, a tu su i sinovi Marise, Hevronovog oca. 43  Hevronovi sinovi bili su Korej, Tafuja, Rekem i Sema. 44  Semi se rodio Ram, Jorkoamov otac. Rekemu se rodio Samaj. 45  Samajev sin bio je Maon, a Maon je bio otac Vet-Sura.+ 46  Efa, Halevova inoča,* rodila je Harana, Mosu i Gazesa. Haranu se rodio Gazes. 47  Jadajevi sinovi bili su Regem, Jotam, Gisan, Felet, Efa i Sagaf. 48  Halevova inoča Maha rodila je Severa i Tirhanu. 49  Rodila je i Sagafa, oca Madmane,+ Seju, oca Mahvine i oca Gavaje.+ Halevova+ kći bila je Ahsa.+ 50  Ovo su bili Halevovi sinovi. Sinovi Ora,+ Efratinog prvenca,+ bili su Soval,+ otac Kirijat-Jarima,+ 51  Salmon, otac Vitlejema,+ Aref, otac Vet-Gadera. 52  Sinovi Sovala,+ oca Kirijat-Jarima, bili su Aroja i polovina stanovnika Menuhota. 53  Kirijatjarimske porodice bile su Jetrani,+ Fućani, Sumaćani i Misrajani. Od njih su potekli Saraćani+ i Estaoljani.+ 54  Salmonovi sinovi bili su Vitlejem,+ Netofaćani,+ Atrot-Vet-Joav, polovina Manahaćana i Zorani. 55  Porodice pisara koje su živele u Javisu+ bile su Tiraćani, Simeasani i Suhaćani. Ovo su bili Keneji+ koji su potekli od Emata, oca Rihavovog doma.+

Fusnote

 Doslovno: „sinovi“.
 U IN 7:1, 18 „Ahan“. Oba imena znače „onaj koji navlači osudu (izaziva zlo)“.
 Ili: „koji je navukao osudu; izazvao zlo“. Hebrejski: oker. Igra reči s njegovim imenom Ahar.
 Ili: „s heremom“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Doslovno: „sinovi“.
 Doslovno: „sinovi“.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.