Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Letopisa 16:1-43

16  Oni su doneli+ kovčeg istinitog Boga i postavili ga u šatoru koji je David za njega podigao.+ Onda su počeli da prinose žrtve paljenice i žrtve zajedništva pred istinitim Bogom.+  Kada je David prineo žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ blagoslovio+ je narod u Jehovino ime.+  Zatim je svim Izraelcima, muškarcima i ženama, razdelio+ po jedan okrugli hleb, zatim urme i suvo grožđe.  Postavio je neke Levite+ da služe+ pred Jehovinim kovčegom, da podsećaju+ narod na dela Jehove, Izraelovog Boga, da mu zahvaljuju+ i da ga hvale.+  To su bili poglavar Asaf,+ odmah do njega Zaharija, zatim Jeilo, Semiramot, Jehilo, Matatija, Elijav, Venaja, Ovid-Edom i Jeilo+ s harfama+ i drugim žičanim instrumentima, Asaf+ koji je udarao činelama+  i sveštenici Venaja i Jazilo koji su s trubama+ stalno bili pred kovčegom saveza istinitog Boga.  Tog dana David je prvi put dao+ Asafu+ i njegovoj braći svoju pesmu da njome zahvale+ Jehovi:   „Zahvaljujte Jehovi,+ prizivajte ime njegovo,+ Objavljujte među narodima dela njegova.+   Pevajte+ mu, pesmom ga hvalite,+ Razmišljajte o svim čudesnim delima njegovim.+ 10  Dičite se svetim+ imenom+ njegovim, Neka se raduje srce onih koji Jehovu traže.+ 11  Tražite Jehovu i snagu njegovu,+ Stalno tražite lice njegovo.+ 12  Sećajte se čudesnih dela koja je učinio,+ Čuda njegovih i zakona iz usta njegovih,+ 13  Vi, potomstvo Izraela, sluge njegovog,+ Sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi.+ 14  On je Jehova, Bog naš,+ zakoni su njegovi po svoj zemlji.+ 15  Doveka se sećajte saveza njegovog,+ Reči koju je zapovedio, kroz hiljadu naraštaja,+ 16  Saveza koji je sklopio s Avrahamom,+ I zakletve njegove Isaku,+ 17  Koju je postavio kao propis Jakovu,+ Kao trajan savez sa Izraelom,+ 18  Govoreći: ’Tebi ću dati zemlju hanansku,+ U nasledstvo ću vam je dati.‘+ 19  Bilo je to kad ih je bilo malo,+ Da, veoma malo, i kad su bili stranci u njoj.+ 20  I išli su od naroda do naroda,+ I od jednog kraljevstva do drugog naroda.+ 21  Nikome nije dao da ih prevari,+ Nego je zbog njih ukoravao kraljeve,+ 22  Govoreći: ’Ne dirajte pomazanike moje, Prorocima mojim ne činite zla.‘+ 23  Pevajte Jehovi, svi ljudi na zemlji!+ Iz dana u dan objavljujte spasenje koje pruža!+ 24  Pričajte među narodima o slavi njegovoj, Među svim narodima o čudesnim delima njegovim. 25  Jer je velik Jehova i dostojan najveće hvale,+ Treba ga se bojati više od svih drugih bogova.+ 26  Jer su svi bogovi drugih naroda bezvredni,+ A Jehova je nebesa načinio.+ 27  Pred njim su slava i veličanstvo,+ U njegovom su svetilištu moć i radost.+ 28  Dajte Jehovi, plemena svih naroda, Dajte Jehovi slavu i priznajte moć njegovu.+ 29  Dajte Jehovi slavu dostojnu imena njegovog,+ Ponesite dar i dođite pred njega.+ Poklonite se Jehovi u svetom ruhu.+ 30  Neka zbog njega težak bol obuzme sve vas ljude na zemlji. Zemlja* čvrsto stoji, Nikad se poljuljati neće.+ 31  Neka se raduju nebesa i neka se veseli zemlja!+ Neka govore među narodima: ’Jehova je počeo da kraljuje!‘+ 32  Neka huči more i sve što je u njemu,+ Neka kliče polje i sve što je na njemu.+ 33  Neka i drveće šumsko radosno usklikuje zbog Jehove,+ Jer je došao da sudi zemlji.+ 34  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+ Jer večna je ljubav* njegova.+ 35  I recite: ’Spasi nas, Bože spasenja našeg,+ Sakupi nas i izbavi nas od drugih naroda,+ Da bismo davali hvale svetom imenu tvome,+ da bismo radosno klicali tebi na hvalu.+ 36  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov, oduvek i zauvek.‘“+ I ceo narod je rekao: „Amin!“,* i hvalili su Jehovu.+ 37  Zatim je tamo pred kovčegom Jehovinog saveza ostavio Asafa+ i njegovu braću da bez prestanka služe+ pred kovčegom, kako je propisano za svaki dan.+ 38  Postavio je Ovid-Edoma i njegovu braću, njih šezdeset i osam, i Ovid-Edoma, Jedutunovog sina, i Osu, da budu vratari. 39  Sveštenika Sadoka+ i njegovu braću, sveštenike, postavio je pred Jehovinim šatorom na uzvišici u Gavaonu+ 40  da bez prestanka prinose Jehovi žrtve paljenice na oltaru za žrtve paljenice, ujutru i uveče, i da vrše sve što je zapisano u zakonu koji je Jehova dao Izraelu.+ 41  S njima su bili Eman+ i Jedutun i ostali izabrani ljudi, koji su poimence bili određeni+ da upućuju hvale Jehovi,+ jer „večna je ljubav* njegova“.+ 42  Eman+ i Jedutun+ bili su s njima da trube u trube,+ da udaraju činelama i sviraju druge instrumente Bogu na čast. Jedutunovi sinovi+ bili su na vratima. 43  I ceo se narod razišao, svako svojoj kući.+ Zatim je David otišao da blagoslovi svoj dom.

Fusnote

 Doslovno: „plodno tlo“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Hebrejska reč „amin“ znači „tako je“, „neka bude tako“.
 Ili: „verna ljubav“.