Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Sveto pismo onlajn | SVETO PISMO — PREVOD NOVI SVET

1. Letopisa 12:1-40

12  Ovo su oni koji su došli kod Davida u Siklag+ dok još nije mogao da se slobodno kreće zbog Saula,+ Kisovog sina. To su bili junaci+ koji su mu pomagali u ratu,  naoružani lukom, koji su i desnom i levom+ rukom znali da gađaju kamenjem+ i da odapinju strele+ iz luka,+ a bili su od Saulove braće, iz Venijaminovog plemena:  zapovednik Ahijezer i Joas, sinovi Semaje iz Gavaje,+ Jezilo i Felet, Azmavetovi+ sinovi, Veraka, Juj iz Anatota,+  Ismaja iz Gavaona,+ junak među tridesetoricom+ i vođa tridesetorice, zatim Jeremija, Jazilo, Joanan, Jozavad iz Gedire,+  Eluzaj, Jerimot, Valija, Semarija, Sefatija iz Arifa,  zatim Elkana, Jesija, Azareilo, Joezer, Jasoveam, Korejevi+ sinovi,  i Joila i Zevadija, sinovi Jeroama iz Gedora.  Neki iz Gadovog plemena prešli su kod Davida koji je bio u svom skrovištu u pustinji.+ Bili su to hrabri junaci, ratnici koji su uz sebe uvek imali velike štitove i koplja.+ Lice im je bilo kao lice lava,+ i bili su brzi kao gazele po brdima.+  Eser je bio zapovednik, Avdija drugi, Elijav treći, 10  Mismana četvrti, Jeremija peti, 11  Ataj šesti, Elilo sedmi, 12  Joanan osmi, Elzavad deveti, 13  Jeremija deseti i Mohvanaj jedanaesti. 14  Bili su to Gadovi sinovi,+ vojni zapovednici. Najmanji je bio dorastao stotini ljudi, a najveći hiljadi.+ 15  To su oni koji su prešli Jordan+ prvog meseca, kad se on izlivao preko svojih obala,+ i koji su rasterali sve stanovnike iz dolina na istok i na zapad. 16  Neki od Venijaminovih i Judinih sinova došli su kod Davida u skrovište.+ 17  David im je izašao u susret i rekao im: „Ako ste došli kod mene u miru+ da mi pomognete, moje će se srce ujediniti s vama.+ Ali ako ste došli da me izdate mojim protivnicima, premda nema krivice na mojim rukama,+ neka to vidi Bog+ naših praočeva i neka nam sudi.“+ 18  Tada je Božji duh+ obuzeo Amasaja, zapovednika nad tridesetoricom, i on je rekao: „Tvoji smo, Davide, s tobom smo,+ sine Jesejev. Mir, mir tebi, mir onome koji ti pomaže, Jer tebi tvoj Bog pomaže!“+ David ih je primio i postavio među vojne zapovednike.+ 19  Neki od Manasijinih sinova prebegli su kod Davida kad je s Filistejima+ pošao u boj protiv Saula. Ali on nije pomogao Filistejima jer su se njihovi saveznički+ knezovi međusobno posavetovali da ga vrate, govoreći: „Mogao bi da prebegne kod svog gospodara Saula, a to bi nas stajalo glave.“+ 20  Kad se vratio u Siklag,+ kod njega su prebegli od Manasijinog plemena: Adna, Jozavad, Jediailo, Mihailo, Jozavad, Elijuj i Ziltaj, poglavari+ nad hiljadama u Manasijinom plemenu. 21  Oni su pomogli Davidu u borbi protiv razbojnika,+ jer su svi bili hrabri junaci+ i postali su zapovednici u njegovoj vojsci. 22  Iz dana u dan kod Davida su dolazili+ ljudi da mu pomognu, dok njegova vojska nije postala velika+ kao Božja vojska.+ 23  Ovo je broj ljudi naoružanih za rat koji su došli kod Davida u Hevron+ da mu predaju Saulovo kraljevstvo+ prema Jehovinoj naredbi:+ 24  Judinih sinova koji su nosili veliki štit i koplje bilo je šest hiljada i osamsto, naoružanih za rat. 25  Od Simeonovih sinova sedam hiljada i sto hrabrih junaka, ratnika. 26  Od Levijevih sinova četiri hiljade i šeststo. 27  Jodaj je bio vođa+ Aronovih sinova+ i s njim je bilo tri hiljade i sedamsto ljudi. 28  Isto tako i mladi Sadok,+ hrabar junak, i s njim dvadeset i dva zapovednika iz doma njegovog oca. 29  Od Venijaminovih+ sinova, Saulove+ braće, tri hiljade ljudi, jer je do tada većina njih još uvek brižno čuvala Saulov dom. 30  Od Jefremovih sinova dvadeset hiljada i osamsto hrabrih junaka,+ ljudi na glasu u domu svojih praočeva. 31  Od polovine Manasijinog plemena+ osamnaest hiljada ljudi koji su poimence bili određeni da dođu i postave Davida za kralja. 32  Od Isaharovih sinova,+ koji su u svakoj prilici+ znali da razaberu šta Izrael treba da učini,+ bilo je dvesta zapovednika. Sva njihova braća bila su pod njihovim zapovedništvom. 33  Od Zavulonovih sinova+ pedeset hiljada ljudi sposobnih za vojsku, spremnih za boj, naoružanih svim oružjem za rat. Oni su se skupili oko Davida da mu iskažu svoju potpunu odanost.* 34  Od Neftalimovih sinova+ hiljadu zapovednika i s njima trideset i sedam hiljada ljudi s velikim štitovima i kopljima. 35  Od Danovog plemena dvadeset osam hiljada i šeststo ljudi spremnih za boj. 36  Od Asirovog plemena+ četrdeset hiljada ljudi sposobnih za vojsku, spremnih za boj. 37  Od onih s druge strane Jordana,+ od Ruvimovog i Gadovog plemena i od polovine Manasijinog plemena, sto i dvadeset hiljada ljudi naoružanih svim oružjem za rat. 38  Svi su oni bili ratnici, spremni za boj. Došli su u Hevron odlučni*+ da Davida postave za kralja nad celim Izraelom. Svi ostali Izraelci bili su složni u nameri da Davida postave za kralja.+ 39  Ostali su tamo s Davidom tri dana, jeli su i pili,+ jer su njihova braća sve pripremila za njih. 40  A i oni što su živeli blizu njih, pa sve do Isahara,+ Zavulona+ i Neftalima,+ donosili su hranu na magarcima,+ kamilama, mazgama i govedima: brašno,+ suve smokve,+ suvo grožđe,+ vino,+ ulje,+ mnogo goveda+ i ovaca+ i sitne stoke, jer je u Izraelu vladalo veselje.+

Fusnote

 Ili: „Kad je trebalo da se skupe oko Davida, nisu bili dvostrukog srca“. Vidi fusnotu za Ps 12:2.
 Doslovno: „celog srca“.