Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Letopisa 11:1-47

11  Posle nekog vremena skupili su se svi Izraelci+ kod Davida u Hevronu+ i rekli mu: „Evo, mi smo tvoja kost i tvoje meso.+  Još i ranije, dok je Saul bio kralj, ti si vodio Izrael u vojne pohode.+ Jehova, tvoj Bog, rekao ti je: ’Ti ćeš biti pastir+ mom narodu Izraelu i ti ćeš biti vođa+ mom narodu Izraelu.‘“  Tako su sve Izraelove starešine došle kod kralja Davida u Hevron i David je s njima sklopio savez u Hevronu pred Jehovom. Zatim su pomazali+ Davida za kralja nad Izraelom, prema Jehovinoj reči+ koju je izrekao preko Samuila.+  Kasnije je David krenuo sa svim Izraelcima na Jerusalim,+ to jest na Jevus,+ gde su bili Jevuseji+ koji su živeli u toj zemlji.  Stanovnici Jevusa poručili su Davidu: „Nećeš ti doći ovamo.“+ Ali David je osvojio tvrđavu Sion,+ to jest Davidov grad.+  Tada je David rekao: „Ko prvi krene u napad+ na Jevuseje biće zapovednik i knez.“ Joav,+ Serujin sin, prvi se popeo i postao zapovednik.  David se zatim nastanio na tom teško pristupačnom mestu.+ Zato su to mesto prozvali Davidov grad.+  On je počeo da podiže građevine svuda unaokolo, od Mila* unaokolo, a Joav je obnovio+ ostali deo grada.  David je bivao sve moćniji,+ jer je Jehova nad vojskama bio s njim.+ 10  Ovo su zapovednici Davidovih junaka,+ koji su zajedno sa svim Izraelcima junački podupirali njega i njegovo kraljevstvo i postavili ga za kralja prema reči koju je Jehova rekao+ za Izrael. 11  Ovo je popis Davidovih junaka: Jasoveam,+ sin jednog Ahmonca, zapovednik nad trojicom. On je jednom prilikom svojim kopljem pobio trista ljudi.+ 12  Zatim Eleazar,+ sin Dode, Ahohovog potomka,+ koji je bio među trojicom junaka.+ 13  On je bio s Davidom u Fas-Damimu,+ gde su se Filisteji sakupili za rat. Tamo je bila njiva zasejana ječmom, a vojska je bežala pred Filistejima.+ 14  On je stao nasred njive, odbranio je i pobio Filisteje. Tako je Jehova dao veliku pobedu.+ 15  Jednom su ta trojica od tridesetorice+ zapovednika otišla do stene i došla kod Davida u odolamsku pećinu,+ a Filisteji su bili ulogoreni u refaimskoj dolini.+ 16  David je tada bio u svom skrovištu,+ a filistejska vojska+ je bila u Vitlejemu. 17  Posle nekog vremena, David je s čežnjom rekao: „O, da mi je da se napijem+ vode iz vitlejemskog bunara*+ koji je kod gradskih vrata!“ 18  Tada su ona trojica prodrli u filistejski logor, zahvatili vodu iz vitlejemskog bunara koji je kod gradskih vrata, pa su je doneli i dali Davidu.+ Ali David nije hteo da je pije, nego ju je prolio pred Jehovom.+ 19  Zatim je rekao: „Nikada ne bih tako nešto učinio, jer poštujem Boga! Zar da pijem krv+ ovih ljudi koji su svoju dušu izložili opasnosti? Jer su oni doneli tu vodu izlažući svoju dušu opasnosti.“ Zato nije hteo da pije.+ To su učinila ta tri junaka. 20  Avisaj,+ Joavov brat,+ bio je zapovednik nad drugom trojicom. On je svojim kopljem pobio trista ljudi. Bio je čovek na dobrom glasu kao i ona trojica. 21  Među trojicom je bio istaknutiji od druge dvojice pa im je bio zapovednik, ali nije dostigao+ prvu trojicu. 22  Venaja,+ Jodajev sin,+ sin hrabrog čoveka, učinio je velika dela u Kavseilu+ kada je ubio dva sina Arila Moavca. Jednog snežnog dana sišao je u jamu za vodu i ubio lava.+ 23  Ubio je i jednog ogromnog Egipćanina koji je bio visok pet lakata.*+ Premda je Egipćanin u ruci imao koplje,+ čija je drška bila kao tkalačko vratilo, on je izašao na njega sa štapom, istrgao mu koplje iz ruke, a zatim ga ubio njegovim kopljem.+ 24  To je učinio Venaja, Jodajev sin, i tako stekao sebi ime među drugom trojicom junaka. 25  Iako je bio istaknutiji od tridesetorice, nije dostigao prvu trojicu.+ Ali David ga je postavio za zapovednika telesne straže.+ 26  Hrabri junaci u vojsci bili su Asailo,+ Joavov brat, Elhanan,+ sin Dode iz Vitlejema, 27  Samot+ iz Arora, Helis iz Felona,+ 28  Ira,+ sin Ikisa iz Tekoje, Avijezer iz Anatota,+ 29  Sivehaj+ iz Husa, Ilaj, Ahohov potomak,+ 30  Maraj+ Netofaćanin,+ Heled,+ sin Vane Netofaćanina, 31  Itaj, sin Rivaja+ iz Gavaje+ Venijaminovih sinova,+ Venaja iz Faratona,+ 32  Uraj iz doline oko Gasa,+ Avilo iz Arve, 33  Azmavet iz Varuma,+ Elijava iz Salvona, 34  sinovi Asima Gizonjanina, Jonatan,+ sin Sagije iz Arara, 35  Ahijam, sin Sahara+ iz Arara, Elifal,+ Urov sin, 36  Efer iz Mehirota, Ahija iz Felona, 37  Esraj iz Karmila,+ Naraj, Esvajev sin, 38  Joilo, Natanov+ brat, Mivar, Agirijev sin, 39  Selek Amonac, Narej iz Virota, koji je nosio oružje Serujinom sinu Joavu, 40  Ira Jetranin, Gariv+ Jetranin, 41  Urija+ Hetejin,+ Zavad, Alajev sin, 42  Adina, Sizin sin, od Ruvimovih sinova, poglavar Ruvimovih sinova, i s njim trideset ljudi. 43  Zatim Anan, Mahin sin, Josafat iz Mitne, 44  Ozija iz Astarota, Sama i Jeilo, sinovi Hotama iz Aroira, 45  Jediailo, Simrijev sin, i njegov brat Joha iz Tise, 46  Elilo iz Mava, Jerivaj i Josavija, Elnamovi sinovi, Moavac Jetema, 47  Elilo, Ovid i Jasilo iz Mesovaje.

Fusnote

 Vidi fusnotu za 2Sa 5:9.
 Ili: „cisterne“.
 Otprilike 220 centimetara. Vidi dodatak 13.