Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Jovanova 4:1-21

4  Voljeni, ne verujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog,+ nego ispitujte da li takve izjave potiču od Boga,+ jer su mnogi lažni proroci izašli u svet.+  Izjavu koju je Bog nadahnuo+ prepoznaćete po ovome: svaku izjavu koja priznaje da je Isus Hrist došao u telu nadahnuo je Bog.+  Ali nijednu izjavu koja ne priznaje Isusa nije Bog nadahnuo.+ Takvu izjavu je nadahnuo antihrist, a čuli ste da dolazi,+ i sad je već u svetu.+  Vi potičete od Boga, dečice, i pobedili ste te ljude,+ jer je onaj koji je u jedinstvu+ s vama veći+ od onoga koji je u jedinstvu sa svetom.+  Oni potiču od sveta+ i zato govore ono što dolazi od sveta i svet ih sluša.+  Mi potičemo od Boga.+ Ko poznaje Boga, sluša nas,+ ko ne potiče od Boga, ne sluša nas.+ Po tome prepoznajemo da li je neka izjava nadahnuta istinom ili zabludom.+  Voljeni, volimo jedan drugoga,+ jer je ljubav+ od Boga, i svako ko voli rođen je od Boga+ i poznaje Boga.+  Ko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav.+  Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama:+ Bog je poslao svog jedinorođenog Sina+ u svet da preko njega dobijemo život.+ 10  Ljubav je u ovome: nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu+ pomirenja+ za naše grehe.+ 11  Voljeni, ako je Bog tako voleo nas, onda smo i mi dužni voleti jedni druge.+ 12  Boga nikada niko nije video.+ Ako volimo jedni druge, Bog ostaje u nama i njegova je ljubav savršena u nama.+ 13  Po ovome znamo da ostajemo u jedinstvu+ s njim i on u jedinstvu s nama:+ dao nam je svoj duh.+ 14  A mi smo videli+ i svedočimo+ da je Otac poslao svog Sina kao Spasitelja sveta.+ 15  Ko god priznaje da je Isus Hrist Sin Božji,+ Bog ostaje u jedinstvu s njim i on u jedinstvu s Bogom.+ 16  I sami smo upoznali ljubav+ koju Bog ima prema nama i poverovali joj. Bog je ljubav,+ i ko ostaje u ljubavi,+ ostaje u jedinstvu s Bogom i Bog ostaje u jedinstvu+ s njim. 17  Tako ljubav u nama postaje savršena da bismo mogli da slobodno govorimo+ u dan suda,+ jer smo mi u ovom svetu onakvi kakav je Hrist bio.+ 18  U ljubavi nema straha,+ nego savršena ljubav isteruje strah,+ jer strah deluje kao prepreka. Zaista, ko se plaši, nije savršen u ljubavi.+ 19  A mi pokazujemo ljubav, jer je on prvi pokazao ljubav prema nama.+ 20  Ako neko kaže: „Ja volim Boga“, a mrzi svog brata, lažljivac je.+ Jer ko ne voli svog brata,+ koga vidi, ne može voleti Boga, koga ne vidi.+ 21  I ovu zapovest imamo od njega:+ onaj ko voli Boga treba da voli i svog brata.+

Fusnote