Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. Korinćanima 6:1-20

6  Zar se neko od vas, kad ima tužbu+ protiv drugoga, usuđuje da ide na sud pred nepravedne,+ a ne pred svete?+  Zar ne znate da će sveti suditi+ svetu?+ A ako ćete vi suditi svetu, zar ne možete suditi u sitnim sporovima?  Zar ne znate da ćemo suditi anđelima?+ A zašto onda ne bismo i onome što se tiče ovog života?  Ako, dakle, treba da sudite onome što se tiče ovoga života,+ zar za sudije uzimate one koje skupština ne ceni?+  Govorim vam to da biste se postideli.+ Zar među vama zaista nema nijednog mudrog+ koji bi mogao da sudi među svojom braćom,  nego brat brata vodi na sud, i to pred nevernike?+  Zaista, krajnje je porazno za vas što se parničite+ među sobom. Zašto radije ne pretrpite nepravdu?+ Zašto radije ne pregorite štetu?+  Naprotiv, vi nanosite nepravdu i štetu, i to svojoj braći.+  Zar ne znate da nepravednici neće naslediti Božje kraljevstvo?+ Ne zavaravajte se! Ni bludnici,+ ni idolopoklonici,+ ni preljubnici,+ ni muškarci koji se upuštaju u neprirodne odnose,+ ni muškarci koji ležu s muškarcima,+ 10  ni lopovi, ni pohlepni,+ ni pijanice,+ ni oni koji pogrdno govore o drugima, ni iznuđivači neće naslediti Božje kraljevstvo.+ 11  A neki od vas bili su takvi,+ ali oprani ste,+ posvećeni ste,+ proglašeni ste pravednima+ u imenu našeg Gospoda Isusa Hrista+ i duhom našeg Boga.+ 12  Sve mi je dozvoljeno, ali nije sve korisno.+ Sve mi je dozvoljeno,+ ali neću dopustiti da bilo šta ovlada mnome.+ 13  Jela su za stomak, a stomak za jela.+ A Bog će uništiti i jedno i drugo.+ Ali telo nije za blud, nego za Gospoda,+ i Gospod za telo.+ 14  A Bog je uskrsnuo Gospoda,+ a i nas će uskrsnuti+ svojom silom.+ 15  Zar ne znate da su vaša tela Hristovi+ udovi?+ Hoću li, dakle, uzeti Hristove udove i učiniti ih udovima bludnice?+ Nipošto! 16  Zar ne znate da je onaj ko se združi s bludnicom jedno telo s njom? Jer Bog kaže: „Dvoje će biti jedno telo.“+ 17  A onaj ko se združi s Gospodom jedne je misli*+ s njim.+ 18  Bežite od bluda.+ Svaki drugi greh koji čovek počini jeste izvan tela, ali ko čini blud, greši svom telu.+ 19  Zar ne znate da je vaše telo hram+ svetog duha?+ Dobili ste ga od Boga da prebiva u vama. Osim toga, vi ne pripadate sebi,+ 20  jer ste skupo kupljeni.+ Zato proslavite Boga+ svojim telom.+

Fusnote

 Doslovno: „jednog duha“.