Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pesma 146

Bog sve novo čini

Izaberi audio-snimak
Bog sve novo čini
PRIKAZ

(Otkrivenje 21:1-5)

 1. 1. Bog vlada, „znak vremena“ potvrđuje,

  Hrist seo je na Božje prestolje.

  Rat nebeski on je izborio,

  i zemlju obnoviće uskoro.

  (REFREN)

  Bog prebiva sa ljudima,

  to radost nam je velika,

  on obrisaće naše suze sve,

  bol, tuga, smrt i patnja nestaće.

  Bog reče: „Gle, sve novo činim ja!“

  Te reči su istina.

 2. 2. Gle, „nov Jerusalim“ je predivan sav,

  k’o nevesta blistavi širi sjaj.

  Za Jagnje se ona pripremila,

  Jehova će bit’ svetlost njena sva.

  (REFREN)

  Bog prebiva sa ljudima,

  to radost nam je velika,

  on obrisaće naše suze sve,

  bol, tuga, smrt i patnja nestaće.

  Bog reče: „Gle, sve novo činim ja!“

  Te reči su istina.

 3. 3. Taj predivan grad biće radost za sve,

  i uvek će on biti otvoren.

  U svetlosti hodiće narodi,

  tom svetlošću svetlimo sada mi.

  (REFREN)

  Bog prebiva sa ljudima,

  to radost nam je velika,

  on obrisaće naše suze sve,

  bol, tuga, smrt i patnja nestaće.

  Bog reče: „Gle, sve novo činim ja!“

  Te reči su istina.