Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Pevajmo u čast Jehovi — nove pesme

Uživajmo u novim pesmama hvale Jehovi. Preuzmite muziku i tekstove, i vežbajte ove prelepe pesme.

Kraljevstvo je spremno

Ova divna pesma o Kraljevstvu odaje čast Jehovi Bogu što je dao kraljevsku vlast Hristu Isusu.

Daj nam odvažnosti

Udružimo svoje glasove u molbi da nam Jehova Bog da hrabrosti da odvažno svedočimo za njegovo ime.

Jehova je tvoje ime

Hvalimo našeg slavnog Boga, Jehovu, i neka svi ljudi čuju da je on Svevišnji.

Poučimo ih da budu nepokolebljivi

Molba upućena Jehovi Bogu za zaštitu i istrajnost u trci za život.

Život pionira

Pokažimo Jehovi da ga volimo i da uživamo u službi koju nam je poverio.

Tražimo prijatelje mira

Radosna pesma o ljubavi prema ljudima i marljivom traganju za dragocenim Božjim ovcama.

Propovedajmo svim ljudima

Ova pesma govori o Jehovinoj dobroti i o našoj odgovornosti da prihvatimo sve koji žele da postanu Božji prijatelji.

Svetlost u mračnom svetu

Kroz tamu ovog sveta probija se naša poruka blistava i sjajna.

Za mnoge to će biti spas

Moramo propovedati dok još ima vremena.

Pripremimo srce za propovedanje

Premda nas srce možda vuče da ostanemo kod kuće, možemo dobiti potrebnu snagu da odemo u službu propovedanja i budemo uspešni u njoj.

Meni ste učinili

Na ljubav i podršku svojoj pomazanoj braći, Isus gleda kao da su njemu upućeni.

Božje dragoceno vlasništvo

Jehova posebno ceni svoje duhom pomazane sinove, koji od srca vrše njegovu volju.

Božji jedinorođeni Sin

Zahvalni smo Jehovi za njegov najdragoceniji dar. Zbog njega svi mogu imati čvrstu nadu.

Zahvalnost za otkupnu žrtvu

Otkupna žrtva je najveći izraz Jehovine ljubavi i na tom daru smo mu večno zahvalni.

Revno služimo

Reči ove pesme izražavaju želju Jehovinih slugu da služe Jehovi gde god on želi.

Objavljivanje Božjih sinova

Radujemo se danu kada će Jehova pozvati Hristovu braću na nebo kako bi izvojevali konačnu pobedu i dobili svoju nagradu.

Jehova nam uliva nadu i snagu

Kada pokleknemo pred životnim pritiscima, Bog može biti naša uzdanica.

Da li si radostan?

Da li si radostan kada javljaš dobru vest?

Istrajaćemo sve do kraja

Pesma koja nas podstiče da izdržimo nevolje i verno služimo Jehovi dok god je potrebno.