Možeš biti zadovoljan svojim životom ako neguješ prijateljstvo s Bogom

AVRAHAM, čovek koji se po svojoj veri isticao u biblijskoj istoriji, napustio je udoban život u naprednom gradu Uru. Nakon što je neko vreme proveo u Haranu, do kraja života živeo je kao nomad u šatorima, i nije imao neko stalno boravište (Postanje 12:1-3; Dela apostolska 7:2-7; Jevrejima 11:8-10). Pa ipak, o njemu je zapisano: „Avraham izdahnu i umre posle srećne starosti, star i sit života“ (Postanje 25:8). Zbog čega je bio tako zadovoljan svojim životom? On nije bio samo neki starac koji je na samrtničkoj postelji bio zadovoljan zato što je u životu imao uspeha. Avraham je zbog svoje izvanredne vere u Boga kasnije nazvan „Jehovin prijatelj“ (Jakov 2:23; Isaija 41:8). Ono zbog čega je Avraham bio zadovoljan svojim životom bio je smisaon odnos koji je negovao sa svojim Stvoriteljem.

Da li možeš biti zadovoljniji svojim životom nego što je Avraham bio?

2 Baš poput Avrahama, koji je živeo pre oko 4 000 godina, i ti možeš voditi smisaon život i biti zadovoljan njime ako neguješ prijateljstvo s Bogom. Možda odmahuješ glavom pri pomisli da budeš prijatelj Stvoritelja svemira, ali to je moguće. Kako? Treba da ga upoznaš i zavoliš (1. Korinćanima 8:3; Galatima 4:9). Takav odnos sa Stvoriteljem doneće ti smisao i zadovoljstvo u životu.

 3 Onima koji su spremni da prihvate otkupnu žrtvu Isusa Hrista, Jehova pruža smernice kako da budu srećni u životu (Isaija 48:17). Seti se da se Adam pobunio protiv Boga tako što je sam odredio šta je dobro, a šta zlo. Iako je Jehova otkupnom žrtvom svog Sina otkupio ljudsku porodicu, otvorivši time put za izbavljenje iz ropstva grehu i smrti, svako od nas lično mora da prihvati otkupninu i prestane da postavlja vlastita merila za dobro i zlo. Moramo se podložiti zakonima i načelima koja Bog pruža onima koji prihvataju Isusovu otkupnu žrtvu.

„Pokaži mi put svoj“

4 Dok i dalje budeš proučavao Bibliju i primenjivao njena načela, bez sumnje ćeš razumeti od kakve su vrednosti Božja merila za dobro i zlo (Psalam 19:8-10). Poput Jehovinog proroka Mojsija, i ti ćeš biti naveden da kažeš Bogu: „Ako sam dakle našao milost pred očima tvojim, pokaži mi put svoj. Učini da te poznam“ (Izlazak 33:13; Psalam 25:4). Biblija pruža načela koja će ti pomoći da prebrodiš probleme ovih ’kritičnih vremena s kojima se teško izlazi na kraj‘ (2. Timoteju 3:1). Tvoje cenjenje će rasti, a to će te navesti da bolje upoznaš Jehovu i ojačaš svoje prijateljstvo s njim.

5 Avraham je umro „star i sit života“, ali dokle god ljudi moraju da umiru, život je ipak prekratak. Želja za životom je usađena u svakoga od nas, bez obzira koliko imamo godina. To je zato što je Bog čoveku „u srce i misao o večnosti metnuo, jer delima koja Bog tvori, čovek ni početka ni kraja dokučiti ne može“ (Propovednik 3:11). Čak i kada budemo živeli večno, nikada nećemo moći da dokučimo sva Jehovina dela stvaranja. Nema kraja onome što možemo posmatrati i proučavati i u čemu možemo uživati među Jehovinim čudesnim delima! (Psalam 19:2-5; 104:24; 139:14).

6 Možda te ne privlači pomisao da živiš večno na Zemlji punoj problema kakvu danas vidimo. Međutim, nema potrebe da se brineš zbog toga. Biblija obećava: „Prema njegovom obećanju mi očekujemo nova nebesa i novu zemlju, a u njima  će prebivati pravednost“ (2. Petrova 3:13). Izraz „nova nebesa“ odnosi se na novu nebesku vladu — Božje Kraljevstvo, koje će vladati nad celom našom planetom. ’Nova zemlja‘ je novo ljudsko društvo sačinjeno od onih koji su poslušni vladanju tog Kraljevstva. Da bi to ostvario, Jehova će uskoro krenuti u akciju protiv onih koji „uništavaju zemlju“ (Otkrivenje 11:18; 2. Petrova 3:10).

7 Kada je to uskoro? Isus Hrist je u deo ’znaka svršetka sistema stvari‘ uključio i ratove između nacija, ’nestašice hrane i zemljotrese u jednom mestu za drugim‘, „pošasti“ i ’umnožavanje bezakonja‘ (Matej 24:3-13; Luka 21:10, 11; 2. Timoteju 3:1-5). Zatim je prorekao: „Kad vidite da se to zbiva, znajte da je Božje kraljevstvo blizu“ (Luka 21:31). Zaista, brzo se primiče dan kada će Jehova uništiti zle. *

8 Posle „velikog dana Boga Svemoćnog“, kad Jehova očisti Zemlju od zla, naša planeta će biti pretvorena u raj (Otkrivenje 16:14, 16; Isaija 51:3). Tada će ’pravednici držati zemlju i doveka u njoj ostati‘ (Psalam 37:29). Ali šta je s onima koji su umrli? „Ne čudite se tome“, rekao je Isus, „jer dolazi čas u koji će svi koji su u spomen-grobovima čuti njegov glas i izaći će, oni koji su činili dobro na uskrsenje života, a oni koji su činili zlo na uskrsenje suda“ (Jovan 5:28, 29). Jehova, koji je zainteresovan za svakog pojedinca, želi da vrati u život one koji spavaju smrtnim snom. Naučnici mogu pokušavati da kloniraju ljude pomoću genetskog inženjeringa, ali Stvoritelj ne mora pribegavati kloniranju. On može da se seti svakog detalja o svakom čoveku koji je vredan otkupa i može vratiti takve u život. Da, i ti imaš priliku da se  na rajskoj zemlji ponovo sretneš s dragim osobama koje su umrle!

9 Kakav će biti život u Raju? Zemlja će biti puna srećnih muškaraca i žena koji jednodušno hvale Stvoritelja. „Niko od žitelja ne govori: Bolestan sam!“ (Isaija 33:24; 54:13). Niko neće biti izložen nezdravom stresu niti će imati emocionalne i mentalne poremećaje. Svi će imati obilje hrane i uživaće u smisaonom poslu u skladu s Božjom namerom (Psalam 72:16; Isaija 65:23). Biće u miru sa životinjama, u miru s drugim ljudima i iznad svega, u ’miru s Bogom‘ (Rimljanima 5:1; Psalam 37:11; 72:7; Isaija 11:6-9).

10 Šta moraš raditi da bi bio u tom Raju i uživao potpuno zadovoljan svojim životom? Isus Hrist je rekao: „Ovo znači večni život, da usvajaju spoznanje o tebi, jedinom istinitom Bogu, i o onome koga si poslao, Isusu Hristu“ (Jovan 17:3). Zato nastavi da usvajaš spoznanje o Jehovi i Isusu Hristu, učeći šta Bog zahteva od tebe. Tada ćeš moći da ugodiš Jehovi Bogu i na taj način ćeš u najvećoj mogućoj meri biti zadovoljan svojim životom.

^ odl. 7 Više o ovom proročanstvu možeš saznati u 9. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su objavili Jehovini svedoci — hrišćanska verska zajednica.