Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. DEO

„Potražiću izgubljenu“

„Potražiću izgubljenu“

Zamislite jedno jagnje koje se tokom ispaše slučajno udaljilo od stada. Preplašeno je pošto na vidiku nema ni drugih ovaca, a ni pastira. Sumrak ga zatiče u dolini u kojoj lako može postati plen neke zveri. A onda čuje poznat glas — glas svog pastira kako ga doziva. Ugledavši jagnje, pastir mu brzo prilazi, stavlja ga u nabor svoje haljine i nosi kući.

JEHOVA je u više navrata o sebi govorio kao o jednom takvom pastiru. On je u svojoj Reči dao sledeće obećanje: „Ja ću potražiti svoje ovce i pobrinuću se za njih“ (Jezekilj 34:11, 12).

„Ovce paše moje“

Ko sačinjava Jehovino stado? Jednostavno rečeno, svi oni koji ga vole i koji mu služe. U Bibliji piše: „Dođite da ga obožavamo i da mu se poklonimo. Kleknimo pred Jehovu, Tvorca našega. Jer je on Bog naš, a mi smo narod paše njegove i ovce koje čuva ruka njegova“ (Psalam 95:6, 7). Poput doslovnih ovaca, Jehovine sluge poslušno idu za svojim Pastirom. To naravno ne znači da nikada ne prave greške. U Svetom pismu stoji da su Božje sluge ponekad bile poput ovaca „koje su rasejane“, kao i poput izgubljenih i „zalutalih ovaca“ (Jezekilj 34:12; Matej 15:24; 1. Petrova 2:25). Pa ipak, Jehova  nikada ne gubi nadu da će mu se oni koji su se udaljili od njega jednog dana vratiti.

Da li još uvek gledate na Jehovu kao na svog Pastira? Zašto se može reći da Jehova poput pastira brine o nama? Razmotrimo sledeća tri razloga:

Pruža nam duhovnu hranu. Jehova je rekao: „Pašću ih na dobrim pašnjacima [...] Tamo će počivati u dobrom toru i pašće na obilnim pašnjacima po Izraelovim gorama“ (Jezekilj 34:14). On nam redovno pruža raznovrsnu i pravovremenu duhovnu hranu. Verovatno možete da se setite nekog članka, govora ili filma u kome ste prepoznali odgovor na svoje molitve. Sigurno ste tada bili uvereni u to da je Jehovi zaista stalo do vas.

Štiti nas i podupire. Jehova je obećao: „Potražiću izgubljenu, dovešću nazad odlutalu, previću ranjenu i ojačaću bolesnu“ (Jezekilj 34:16). On jača one koji posustaju zbog životnih briga. Previja one koji su ranjeni i pomaže im da se oporave čak i ako su ih povredili njihovi suvernici. Osim toga, onima koji su odlutali i koji se možda bore s negativnim emocijama on pomaže da mu se vrate.

Njemu je zaista stalo do nas. Jehova je rekao: „Izbaviću ih iz svih mesta po kojima su se razišle [...] Potražiću izgubljenu“ (Jezekilj 34:12, 16). Jehova ne gleda na izgubljenu ovcu kao na izgubljen slučaj. On dobro zna kad neka ovca nije u stadu, spreman je da je potraži i raduje se kad je pronađe (Matej 18:12-14). One koji mu služe naziva ’ovcama svojim, ovcama paše svoje‘ (Jezekilj 34:31). Te reči se odnose i na vas.

Jehova ne gleda na izgubljenu ovcu kao na izgubljen slučaj. On se raduje kad je pronađe.

„Daj nam nove dane poput onih što su nekad bili“

Zašto vas Jehova moli da mu se vratite? Zato što želi da budete srećni. On je rekao da će na njegovo stado doći „kiša blagoslova“ (Jezekilj 34:26). To nisu prazne reči. Nema sumnje da ste se lično uverili u njihovu istinitost.

Razmislite o svemu što ste doživeli zato što ste upoznali Jehovu. Primera radi, kako je na vas uticalo to što ste saznali divnu istinu o Božjem imenu i o tome kakva je Božja namera s ljudima? Da li se sećate koliko vam je bilo lepo među braćom i sestrama na većim skupovima i kongresima? Verovatno ste bili srećni i istinski zadovoljni kada ste naišli na osobu koja je htela da sazna nešto više o dobroj vesti.

Takvu radost možete ponovo doživeti. U drevno doba, jedan Božji sluga je u molitvi rekao: „Jehova, dovedi nas natrag k sebi, i mi ćemo se rado vratiti. Daj nam nove dane poput onih što su nekad bili“ (Tužbalice 5:21). Jehova je uslišio tu molitvu i njegov narod mu je ponovo radosno služio (Nemija 8:17). On će i vama pomoći da mu ponovo služite i budete srećni.

Međutim, iako verovatno želite da se vratite Jehovi, to je lakše reći nego učiniti. U nastavku će biti reči o tome koje prepreke stoje na tom putu i kako ih možete savladati.