Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod

Uvod

„Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom. I neka ove reči koje ti danas zapovedam budu u tvom srcu. Usađuj ih u decu svoju i govori o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ.“ (PONOVLJENI ZAKONI 6:5-7)