Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 2. PRIČA

Rebeka je obradovala Jehovu

Rebeka je obradovala Jehovu

Rebeka je bila devojka koja je volela Jehovu. Ona je postala Isakova žena. I Isak je voleo Jehovu. Kako ga je Rebeka upoznala? Kako je pokazala da želi da obraduje Jehovu? Hajde da najpre nešto saznamo o njoj i njenom mužu.

Isak je imao oca i majku koji su se zvali Avraham i Sara. Oni su živeli u zemlji Hanan. Tamo ljudi nisu voleli Jehovu, a Avraham je želeo da njegov sin ima ženu koja voli Jehovu. Zato je svog slugu, verovatno Elijezera, poslao kod porodice svog brata u mesto Haran. Tamo je trebalo da pronađe ženu za Isaka.

Rebeka je bila vredna i donela je vodu kamilama

Sluga je putovao sa ostalim Avrahamovim slugama. Bio je to veoma dug put. Zato su poveli deset kamila koje su nosile hranu i poklone. Kako će on znati da izabere devojku za Isaka? Kada su stigli u Haran, zaustavili su se na bunaru, jer je znao da će tu uskoro devojke doći po vodu. Pomolio se Jehovi i rekao: ’Ako neku devojku pitam da mi da vode, a ona da meni i mojim kamilama, znaću da je to devojka koju si izabrao.‘

Tada je došla Rebeka. Biblija kaže da je bila veoma lepa devojka. Kada je sluga tražio vodu, ona je rekla: ’Naravno, izvoli! Doneću i tebi i tvojim  kamilama.‘ Da li znaš koliko žedne kamile mogu da popiju vode? Veoma mnogo! Zato je Rebeka mnogo puta morala da otrči do bunara. Da li vidiš na slici koliko je bilo teško to što je radila? — Sluga je bio oduševljen Jehovinim odgovorom na svoju molitvu.

Dao je Rebeki prelepe poklone. Ona je pozvala njega i ostale sluge da dođu kod nje i njene porodice. On im je objasnio zbog čega ga je Avraham poslao i kako mu je Jehova odgovorio na molitvu. Rebekina porodica je bila srećna i pustili su je da ode kod Isaka.

Rebeka je otišla sa Avrahamovim slugom u Hanan i postala Isakova žena

Šta misliš, da li je Rebeka htela da postane Isakova žena? — Ona je znala da je Jehova poslao Avrahamovog slugu. Kada su je roditelji pitali da li želi da ide u Hanan kod Isaka, rekla je: ’Da, želim da idem.‘ Odmah je krenula sa slugom. Kada su stigli u Hanan, postala je Isakova žena.

Pošto je Rebeka uradila ono što je Jehova želeo, on ju je nagradio tako što je postala Isusova praprabaka. I ti možeš obradovati Jehovu ako poput Rebeke radiš ono što on želi. Tada će te on sigurno nagraditi.

HAJDE DA PROČITAMO U BIBLIJI