Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Učimo iz Biblije

 11. PRIČA

Oni su pisali o Isusu

Oni su pisali o Isusu

Vidiš li ove ljude na slici? — To su Matej, Marko, Luka, Jovan, Petar, Jakov, Juda i Pavle. Svi oni su živeli u vreme kada je Isus bio na zemlji i pisali su o njemu. Hajde da ih bolje upoznamo.

Šta znaš o njima?

Trojica od njih su bili apostoli. Oni su propovedali sa Isusom. Da li znaš ko su oni? — Matej, Jovan i Petar. Apostoli Matej i Jovan su dobro znali Isusa i obojica su napisali knjigu o Isusovom životu.  Jovan je takođe napisao knjigu koja se zove Otkrivenje i tri pisma, to jest poslanice poznate kao Prva Jovanova, Druga Jovanova i Treća Jovanova. Apostol Petar je napisao dve poslanice, Prvu Petrovu i Drugu Petrovu. U svojoj drugoj poslanici, Petar je napisao da je Jehova rekao s neba za Isusa: ’Ovo je moj sin. Volim ga i ponosan sam na njega.‘

I drugi ljudi sa slike su pisali knjige iz kojih učimo o Isusu. Jedan od njih je Marko. On je verovatno svojim očima video kako hapse Isusa i sve što se tada desilo. Tu je i Luka. On je bio lekar i verovatno je postao hrišćanin nakon Isusove smrti.

Na slici su još dva biblijska pisca. To su Isusova dva mlađa brata. Da li znaš kako se zovu? — Zovu se Jakov i Juda. Oni u početku nisu verovali u Isusa. Čak su mislili da je poludeo. Ali kasnije su poverovali u njega i postali hrišćani.

Poslednji biblijski pisac kog vidiš na slici je Pavle. Pre nego što je postao hrišćanin, zvao se Savle. Tada je mrzeo hrišćane i veoma loše postupao s njima. Kako to da je Pavle postao hrišćanin? — Jednog dana je putovao i odjednom je čuo glas s neba. Bio je to Isus! Pitao je Pavla: ’Zašto si tako loš prema onima koji veruju u mene?‘ Nakon toga se Pavle promenio i postao hrišćanin. On je napisao 14 biblijskih knjiga, od poslanice Rimljanima do poslanice Jevrejima.

Mi čitamo Bibliju svaki dan. Iz nje možemo puno da naučimo o Isusu. Da li voliš da učiš o Isusu? —