Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 12. PRIČA

Mladić koji je spasao život svog ujaka

Mladić koji je spasao život svog ujaka

Hajde da popričamo o jednom mladiću koji je spasao život svog ujaka. Njegov ujak je bio apostol Pavle. Ne znamo kako se taj mladić zvao, ali znamo da je bio veoma hrabar. Hoćeš li da čuješ šta je uradio? —

Pavle je bio u zatvoru u Jerusalimu. Uhapsili su ga jer je pričao o Isusu. Neki zli ljudi su mrzeli Pavla, pa su smislili da urade nešto strašno. Rekli su: ’Hajde da kažemo vojnom zapovedniku da naredi svojim vojnicima da odvedu Pavla na sud. Mi ćemo se sakriti na putu i kad Pavle naiđe, ubićemo ga!‘

Hrabri mladić je svom ujaku Pavlu i vojnom zapovedniku ispričao sve što je čuo

Ali to je čuo taj hrabri mladić. Šta će uraditi? Otišao je do zatvora i sve ispričao svom ujaku Pavlu. Pavle ga je odmah poslao kod vojnog zapovednika da mu to isto ispriča. Misliš li da mu je to bilo lako? — Nije, jer je vojni zapovednik bio važan čovek. Ali on je hrabro pričao s njim.

Zapovednik je odmah nešto uradio. Okupio je vojsku od skoro 500 vojnika da čuvaju Pavla! Rekao im je da ga te iste noći odvedu u Cezareju. Da li je Pavle ostao živ? — Jeste, ti zli ljudi ga nisu napali! Njihov plan nije uspeo.

Šta učiš iz ove priče? — I ti možeš biti hrabar kao ovaj mladić. Hrabrost nam je potrebna kada drugima pričamo o Jehovi. Hoćeš li biti hrabar i uvek govoriti o Jehovi? — Ako to budeš radio, možda ćeš i ti spasti nečiji život.