Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Put do srećne porodice

 9. DEO

Služite Jehovi kao porodica

Služite Jehovi kao porodica

„Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju.“ (Otkrivenje 14:7)

Čitajući ovu brošuru mogli ste videti da Biblija sadrži mnoga načela koja mogu pomoći vama i vašoj porodici. Jehova želi da budemo srećni i zato treba da mu služimo celim srcem. Pri tome, on obećava da će nam dati sve što nam je potrebno (Matej 6:33). On želi da mu budemo prijatelji. Treba da iskoristimo svaku priliku da negujemo to prijateljstvo. To je najveća čast za čoveka (Matej 22:37, 38).

 1. UČVRSTITE PRIJATELJSTVO S JEHOVOM

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „’Biću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri‘, kaže Jehova“ (2. Korinćanima 6:18). Bog želi da budemo njegovi prijatelji. U tome nam, između ostalog, može pomoći molitva. Jehova nas poziva da se ’neprestano molimo‘ (1. Solunjanima 5:17). On rado želi da čuje šta svako od nas misli i šta ga brine (Filipljanima 4:6). Kada se molimo zajedno s članovima porodice, oni će videti koliko nam je Bog stvaran.

Nije dovoljno samo obraćati se Bogu, već ga treba i slušati kada on govori. To je moguće putem proučavanja njegove Reči i publikacija koje se temelje na njoj (Psalam 1:1, 2). Razmišljajmo o onome što smo naučili (Psalam 77:11, 12). Boga slušamo i kada redovno prisustvujemo sastancima na kojima se on slavi (Psalam 122:1-4).

Još jedan važan način kako možemo učvrstiti prijateljstvo s Jehovom jeste da govorimo drugima o njemu. Što više to činimo, to ćemo mu biti bliži (Matej 28:19, 20).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Svakodnevno odvajajte vreme za čitanje Biblije i molitvu.

  • Neka u vašoj porodici duhovne aktivnosti budu važnije od zabave i relaksacije.

2. UŽIVAJTE U ZAJEDNIČKOM PROUČAVANJU BIBLIJE

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8). Zato je neophodno imati redovan program porodičnog proučavanja kog ćemo se držati (Postanak 18:19). Međutim, to nije dovoljno. Bog treba da bude deo našeg svakodnevnog života. Zato pomozite članovima svoje porodice da imaju dobar odnos s Bogom, tako što ćete govoriti o njemu ’kad sedite u svojoj kući i kad idete putem, kad ležete i kad ustajete‘ (Ponovljeni zakoni 6:6, 7). Ugledajte se na Isusa Navina koji je rekao: „Ja i moj dom služićemo Jehovi“ (Isus Navin 24:15).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Osmislite redovan program pouke koji će odgovarati potrebama svakog člana porodice.