Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Potraži odgovore na sledeća pitanja

Potraži odgovore na sledeća pitanja
  1. Zašto nije lako činiti dobro? (1. Petr. 5:8; Rimlj. 12:2; 7:21-25)

  2. Šta znači sejati u telo i kako da to ne činimo? (Gal. 6:8)

  3. Kome treba da „činimo dobro“? (Gal. 6:10)

  4. Kako možemo sejati u duh? (Gal. 6:8)

  5. Šta ćemo požnjeti ako se ne umorimo? (Gal. 6:9)