PRE PODNE

 • 9.30 Muzika

 • 9.40 Pesma br. 77 i molitva

 • 9.50 Zašto nije lako činiti dobro?

 • 10.05 Serija govora: Nemoj sejati u telo

  • Pametno koristi društvene mreže

  • Izaberi prikladnu zabavu

  • Bori se protiv duha zavisti

  • Ulaži u sigurnu budućnost

 • 11.05 Pesma br. 45 i obaveštenja

 • 11.15 Činimo dobro svima

 • 11.30 Predanje i krštenje

 • 12.00 Pesma br. 63

 POSLE PODNE

 • 13.10 Muzika

 • 13.20 Pesma br. 127 i molitva

 • 13.30 Javno predavanje: „Bog se ne može ismejavati“ — šta to znači?

 • 14.00 Sažetak Stražarske kule

 • 14.30 Pesma br. 59 i obaveštenja

 • 14.40 Serija govora: Sejmo u duh

  • Razvijaj dobre navike proučavanja

  • Vodi se biblijskim načelima

  • „Neka ti ruke ne počivaju“

 • 15.40 Šta ćemo žeti ako se ne umorimo

 • 16.15 Pesma br. 126 i molitva