Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 7. POGLAVLJE

On je „rastao pred Jehovom“

On je „rastao pred Jehovom“

1, 2. U kojim okolnostima se Samuilo obratio Izraelcima i zašto je bilo neophodno da ih podstakne da se pokaju?

SAMUILO posmatra lica svojih sunarodnika. Na poziv ovog vernog čoveka koji decenijama služi kao prorok i sudija, narod se okupio u gradu Galgalu. Mesec je maj ili jun po savremenom računanju vremena i sušno razdoblje je već odavno počelo. Pšenična polja se zlate na suncu, spremna za žetvu. Među narodom vlada tišina. Kako će Samuilo dopreti do njihovog srca?

2 Izraelci ne razumeju da se nalaze u veoma ozbiljnoj situaciji. Uporno traže da dobiju kralja koji će vladati nad njima. Ne shvataju da time pokazuju ogromno nepoštovanje prema svom Bogu Jehovi i njegovom proroku. Oni zapravo odbacuju Jehovu kao svog Kralja! Kako će ih Samuilo podstaći da se pokaju?

Primer mladog Samuila nam može puno pomoći da izgradimo veru u Jehovu uprkos lošem uticaju

3, 4. (a) Zašto je Samuilo spomenuo svoju mladost? (b) Zašto je dobro da oponašamo Samuilov primer vere?

3 Samuilo se obraća narodu i kaže: „Ja sam ostareo i osedeo.“ Njegova seda kosa daje dodatnu težinu onome što govori. Zatim nastavlja: „Ja sam išao pred vama od mladosti svoje pa do današnjeg dana“ (1. Sam. 11:14, 15; 12:2). Iako je ostareo, Samuilo nije zaboravio dane svoje mladosti. Sećanja na njih još uvek su živa. Odluke koje je donosio tada oblikovale su njegov život koji su obeležile vera i odanost njegovom Bogu, Jehovi.

4 Samuilo je razvio snažnu veru i stalno ju je jačao. Nije dozvolio da ga u tome spreče ljudi koji nisu pokazivali veru  niti su bili odani Bogu. Danas je podjednako teško izgraditi veru pošto živimo u bezbožnom i iskvarenom svetu. (Pročitati Luku 18:8.) Osmotrimo šta možemo naučiti iz Samuilovog primera, počev od njegovog ranog detinjstva.

’Kao dečak je služio pred Jehovom‘

5, 6. U kom smislu je Samuilovo detinjstvo bilo neobično, ali zašto njegovi roditelji nisu morali da brinu?

5 Samuilo je imao neobično detinjstvo. Ubrzo nakon što je majka prestala da ga doji, kada je možda imao nešto više od tri godine, ona ga je odvela u Jehovin sveti šator u Silomu. On je bio udaljen otprilike 30 kilometara od njihovog doma u Rami. Njegovi roditelji, Elkana i Ana, posvetili su svog sina Jehovi za poseban vid službe i on je postao doživotni nazirej. * Da li je to značilo da ga nisu voleli i da su ga napustili?

6 Ni u kom slučaju! Oni su znali da će njihovom sinu biti dobro u Silomu. Samuilo je uvek bio uz prvosveštenika Ilija koji je vodio računa o svemu. Tu su se nalazile i žene koje su prema svom redu služile u svetom šatoru, obavljajući razne poslove (Izl. 38:8; Sud. 11:34-40).

7, 8. (a) Kako su roditelji Samuilu iz godine u godinu pružali ohrabrenje i ljubav? (b) Šta roditelji mogu naučiti od Samuilovih roditelja?

7 Osim toga, Ana i Elkana nikada nisu zaboravili svog voljenog prvenca čije rođenje je bilo odgovor na jednu molitvu. Ana je molila Boga da joj podari sina i obećala da će mu posvetiti to dete da mu celog života vrši svetu službu. Posećivala je Samuila svake godine i donosila mu novu tuniku koju je pravila za njegovu službu u svetom šatoru. Mali dečak se sigurno radovao tim posetama. Nema sumnje da su mu puno značili roditeljsko ohrabrenje, ljubav i saveti koje su mu pružali dok su mu govorili da je služenje Jehovi na tom posebnom mestu velika čast.

8 Oni koji imaju decu mogu puno naučiti od Ane i Elkane. Danas je uobičajeno da se roditelji, dok odgajaju svoju decu, usredsređuju samo na materijalne stvari a zanemaruju duhovne potrebe. Ali Samuilovi roditelji su na prvo mesto stavljali duhovnost, što je u velikoj meri uticalo na to kakva će osoba postati njihov sin. (Pročitati Poslovice 22:6.)

9, 10. (a) Opiši sveti šator i osećanja koja je mladi Samuilo imao prema tom svetom mestu. (Videti i fusnotu.) (b) Šta je možda spadalo u Samuilova zaduženja i kako se mladi danas mogu ugledati na njega?

 9 Možemo zamisliti tog dečaka kako raste i šeta brdima oko Siloma. Dok posmatra grad i dolinu koja se s jedne strane pruža pred njim, srce mu se verovatno preliva radošću i ponosom kada ugleda Jehovin sveti šator. To je zaista sveto mesto. * Izgrađen je pre skoro 400 godina pod Mojsijevim vođstvom i predstavlja jedino središte prave religije na celom svetu.

10 Mladi Samuilo je zavoleo službu u svetom šatoru. U zapisu koji je kasnije sastavio, čitamo: „Samuilo je kao dečak služio pred Jehovom, i na sebi je imao laneni efod“ (1. Sam. 2:18). Ta jednostavna odeća bez rukava je očigledno bila znak da Samuilo pomaže sveštenicima u svetom šatoru. Iako ne potiče iz svešteničke porodice, Samuilo obavlja dužnosti kao što je otvaranje vrata dvorišta svetog šatora ujutro i pomaganje ostarelom Iliju. Pa ipak, koliko god da nalazi radosti u tim zaduženjima, s vremenom njegovo čisto srce postaje uznemireno. Nešto strašno se dešava u Jehovinom domu.

Ostao je besprekoran uprkos iskvarenosti drugih

11, 12. (a) Koji je bio glavni problem Ofnija i Finesa? (b) Koja su zla i iskvarena dela Ofnije i Fines činili u svetom šatoru? (Videti i fusnotu.)

11 Još kao vrlo mali, Samuilo je video veliku zloću i iskvarenost. Ilije ima dva sina, Ofnija i Finesa. U Samuilovom zapisu stoji: „Ilijevi sinovi bili su pokvareni ljudi. Nisu marili za Jehovu“ (1. Sam. 2:12). Dve stvari koje se pominju u ovom stihu idu ruku pod ruku. Ofnije i Fines su „pokvareni ljudi“ — ili doslovno na hebrejskom, „sinovi bezvrednosti“. Postali su takvi zato što ne mare za Jehovu. Njegova pravedna merila i zakoni nemaju nikakvu vrednost za njih. To je uzrok svih drugih grehova koje čine.

12 Božji Zakon konkretno propisuje dužnosti sveštenika i kako treba da prinose žrtve u njegovom svetom šatoru. Za  to postoji dobar razlog! Žrtve predstavljaju sve ono što je Bog preduzeo kako bi ljudima omogućio oproštenje greha, na osnovu čega bi postali čisti u njegovim očima, dostojni njegovog blagoslova i vođstva. Ali Ofnije i Fines navode i druge sveštenike da s velikim nepoštovanjem gledaju na prinose. *

13, 14. (a) Kako je iskvarenost u svetom šatoru uticala na iskrene ljude? (b) Kako je Ilije zakazao i kao otac i kao prvosveštenik?

13 Mladi Samuilo sigurno začuđeno gleda kako ta zla dela prolaze nekažnjeno. Koliko samo siromašnih, pokornih i ugnjetavanih pojedinaca iz naroda dolaze u sveti šator u nadi da će dobiti duhovnu okrepu i snagu, a zatim odlaze razočarani, povređeni ili poniženi! Kako se oseća kada saznaje da Ofnije i Fines takođe krše Jehovine zakone o polnom moralu upuštajući se u seksualne odnose s nekim ženama koje služe na ulazu u šator sastanka? (1. Sam. 2:22). Možda se nada da će Ilije nešto preduzeti da se to ispravi.

Samuilo je sigurno bio duboko uznemiren zbog zlih dela Ilijevih sinova

14 Ilije je u najboljem položaju da reši taj strašan problem. Kao prvosveštenik, odgovoran je za ono što se događa u svetom šatoru. Kao otac, ima obavezu da opomene svoje sinove. Na kraju krajeva, oni nanose zlo i sebi i velikom broju ljudi iz naroda. Pa ipak, Ilije ne ispunjava ni jednu ni drugu odgovornost. Svoje sinove samo blago i slabo prekorava. (Pročitati 1. Samuilovu 2:23-25.) Međutim, njima je potreban mnogo jači ukor. Oni čine grehe koji zaslužuju smrt!

15. Koju je snažnu poruku Jehova uputio Iliju i kako je njegova porodica reagovala na to upozorenje?

15 Situacija se toliko pogoršava da Jehova šalje ’jednog Božjeg čoveka‘, proroka kome ne znamo ime, da objavi Iliju snažnu poruku osude. Jehova mu kaže: „Svojim sinovima iskazuješ veću čast nego meni.“ Bog zatim proriče da će Ilijevi zli sinovi umreti istog dana i da će njegova porodica doživeti mnoge nevolje. Niko iz njegove porodice neće više imati čast da služi kao sveštenik. Da li te ozbiljne reči vode do promene u toj porodici? Biblijski zapis pokazuje da se to nije desilo (1. Sam. 2:27–3:1).

16. (a) Koje se izjave o napretku mladog Samuila nalaze u Svetom pismu? (b) Zašto smatraš da je to dirljivo? Objasni.

 16 Kako sve to zlo utiče na mladog Samuila? U tom mračnom zapisu, s vremena na vreme nalazimo tračke svetlosti, lepe reči o tome kako Samuilo raste i napreduje. Setimo se da u 1. Samuilovoj 2:18 stoji da je on verno „kao dečak služio pred Jehovom“. Čak i u tom ranom uzrastu, Samuilo je usredsređen na služenje Bogu. U 21. stihu tog istog poglavlja nalazimo nešto još dirljivije: „Dečak Samuilo je rastao pred Jehovom.“ Dok raste, prijateljstvo s njegovim nebeskim Ocem postaje sve jače. Takav blizak odnos s Jehovom je najbolja zaštita od svakog vida iskvarenosti.

17, 18. (a) Kako se mladi hrišćani mogu ugledati na Samuila kada vide iskvarenost drugih? (b) Kako znamo da je Samuilo ostao na pravom putu?

17 Budući da prvosveštenik i njegovi sinovi loše postupaju, Samuilo lako može da zaključi da i on može da radi šta god želi. Ali iskvarenost drugih, pa i onih koji imaju autoritet, nikada nije izgovor za činjenje greha. I danas mnogi mladi hrišćani oponašaju Samuila i ’rastu pred Jehovom‘ tako što razvijaju čvrsto prijateljstvo s njim — čak i ako im drugi ne pružaju dobar primer.

18 Kakav je ishod takvog Samuilovog postupanja? U Bibliji čitamo: „Dečak Samuilo je rastao i sticao sve veću naklonost kod Jehove i kod ljudi“ (1. Sam. 2:26). Očigledno je da Samuila drugi vole, barem oni čije je mišljenje važno. Samom Jehovi je taj dečak veoma drag zbog svog vernog postupanja. Što se Samuila  tiče, on ne sumnja da će njegov Bog okončati zlo u Silomu, ali možda se pita kada će se to desiti. Jedne noći stiže odgovor na to pitanje.

„Kaži, jer sluša tvoj sluga“

19, 20. (a) Opiši šta se dogodilo Samuilu jedne noći u svetom šatoru. (b) Kako se Samuilo ophodio prema Iliju? (v) Kako je Samuilo saznao ko mu se obraća?

19 Bliži se svanuće, ali je i dalje mračno; u šatoru treperi svetlost velikog svećnjaka. U tišini, Samuilo čuje glas koji ga doziva po imenu. Misli da je to Ilije koji je tada već vrlo star i skoro slep. Samuilo ustaje i trči do njega. Zamisli tog dečaka kako bosonog trči do Ilija da vidi šta mu je potrebno. Dirljivo je zapaziti da Samuilo poštuje Ilija i dobar je prema njemu. Uprkos svim svojim gresima, Ilije je još uvek Jehovin prvosveštenik (1. Sam. 3:2-5).

20 Samuilo budi Ilija i kaže: „Evo me, zvao si me.“ Ali on mu odgovara da ga nije zvao i šalje ga da se vrati u krevet. Međutim, isto se ponavlja još jednom, pa još jednom! Na kraju Ilije shvata o čemu je reč. U to vreme je Jehova retko slao vizije i proročke objave svom narodu, i nije teško pogoditi zbog čega. Ali sada Ilije razume da Jehova ponovo govori — i to ovom dečaku! Zato ga opet šalje u krevet i objašnjava mu šta da kaže sledeći put. Samuilo čini tako. Uskoro čuje glas kako ga doziva: „Samuilo! Samuilo!“ Dečak odgovara: „Kaži, jer sluša tvoj sluga“ (1. Sam. 3:1, 5-10).

21. Kako danas slušamo Jehovu i zašto je to za naše dobro?

21 Jehova konačno u Silomu ponovo ima slugu koji ga sluša. Samuilo to nastavlja da čini do kraja života. Da li je i s tobom tako? Mi ne moramo da čekamo da nam se neki natprirodni glas obrati u noći. U izvesnom smislu, danas uvek možemo čuti Božji glas. Čujemo ga dok čitamo njegovu Reč, Bibliju. Što više slušamo Boga i postupamo u skladu s tim, naša vera će biti jača. Tako je bilo i sa Samuilom.

Iako se plašio, Samuilo je Iliju verno preneo Jehovinu osudu

22, 23. (a) Kako se obistinila poruka koju Samuilo u početku nije smeo da prenese? (b) Zbog čega je Samuilo bio na dobrom glasu kao prorok?

22 Ta noć u Silomu je prekretnica u Samuilovom životu, jer je od tada još prisniji s Jehovom kao njegov prorok i zastupnik. Dečak se u prvi mah plaši da Iliju prenese Jehovinu poruku, pošto je to konačna objava da će se proročanstvo protiv te porodice uskoro ispuniti. Ipak skuplja hrabrost da to učini, a Ilije ponizno prihvata Božju presudu. Ubrzo se sve što je Jehova rekao obistinjuje: Izrael kreće u rat  protiv Filisteja, Ofnije i Fines ginu u istom danu, a Ilije umire nakon što čuje da je Jehovin sveti kovčeg otet (1. Sam. 3:10-18; 4:1-18).

23 S druge strane, Samuilo je sve više na glasu kao verni prorok. „Jehova je bio s njim“, kaže se u Bibliji i zatim se dodaje da Bog nije dopuštao da ijedno Samuilovo proročanstvo ostane neispunjeno. (Pročitati 1. Samuilovu 3:19.)

’Samuilo je prizvao Jehovu‘

24. Koju su odluku Izraelci kasnije doneli i zašto je to bio ozbiljan greh?

24 Da li su Izraelci sledili Samuilovo vođstvo i postali duhovno jaki i verni? Ne. Kasnije više nisu želeli da im sudi običan prorok već da budu poput drugih naroda nad kojima vlada kralj. Jehova je rekao Samuilu da udovolji njihovom zahtevu. Ali morao je da im kaže koliko je ozbiljan njihov greh. Izraelci nisu odbacili običnog čoveka već samog Jehovu! Zato je Samuilo pozvao narod da se okupi u Galgalu.

Samuilo se pomolio s verom i Jehova ga je uslišio poslavši gromove i kišu

25, 26. Kako je ostareli Samuilo u Galgalu pomogao svojim sunarodnicima da uvide težinu svog greha protiv Jehove?

25 Hajde da mu se pridružimo u tom napetom trenutku kada se obraća Izraelcima u Galgalu. Ostareli Samuilo ih najpre podseća na to da celog života verno služi Bogu. Zatim čitamo: „Samuilo [je] prizvao Jehovu.“ Traži od Jehove da pošalje gromove i kišu (1. Sam. 12:17, 18).

26 Gromove i kišu? Usred sušnog razdoblja? Tako nešto je nezamislivo! Ako neko ima i tračak sumnje ili se podsmeva, to ne traje dugo. Nebo odjednom prekrivaju tamni oblaci. Podiže se jak vetar zbog kog je polegla pšenica na njivama. Gromovi tutnje uz zaglušujuću buku i počinje pljusak. Kako Izraelci reaguju? „Ceo narod [je] obuzeo veliki strah od Jehove i Samuila.“ Napokon uviđaju koliko je težak njihov greh (1. Sam. 12:18, 19).

27. Kako Jehova gleda na one koji oponašaju Samuilov primer vere?

27 Srce tih buntovnih ljudi dirnuo je Jehova Bog a ne Samuilo. Taj prorok je od detinjstva pa sve do duboke starosti pokazivao veru u Boga i on ga je zbog toga nagradio. Jehova se nije promenio. On je i danas uz one koji pokazuju veru poput Samuila.

^ odl. 5 Nazireji su bili pod zavetom koji je obuhvatao zabranu uzimanja alkoholnih pića, šišanja kose i skraćivanja brade. Dok je većina ljudi davala takve zavete samo na određeni period, nekolicina njih, poput Samsona, Samuila i Jovana Krstitelja, bili su doživotni nazireji.

^ odl. 9 To svetilište je zapravo bilo veliki šator na drvenom okviru pravougaonog oblika. Međutim, bio je načinjen od najfinijih materijala — fokine kože, prelepo izvezenih tkanina i skupocenog drveta obloženog srebrom i zlatom. Stajao je unutar pravougaonog dvorišta u kom se nalazio i impresivan oltar za žrtve. Po svemu sudeći, pored šatora su kasnije izgrađene i druge prostorije koje su koristili sveštenici. Samuilo je verovatno spavao u jednoj od njih.

^ odl. 12 U zapisu se navode dva primera nepoštovanja. Kao prvo, Zakon konkretno navodi koje delove prinesene žrtve sveštenik ima pravo da dobije za obrok (Pon. zak. 18:3). Ali ti zli sveštenici u svetom šatoru postupaju sasvim drugačije. Šalju svoje sluge da zabodu veliku viljušku u kazan gde se kuva meso i uzmu dobre komade koji se nabodu. Kao drugo, kada ljudi donose životinjske žrtve koje treba spaliti na oltaru, sluge zlih sveštenika od njih grubo zahtevaju da im daju sirovo meso čak i pre nego što se spali salo za Jehovu! (Lev. 3:3-5; 1. Sam. 2:13-17).