Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. POGLAVLJE

„Iako mrtav, još uvek govori“

„Iako mrtav, još uvek govori“

1. Šta je sprečavalo prvu ljudsku porodicu da uđe u edenski vrt i šta je Avelj svim srcem želeo?

AVELJ posmatra svoje stado ovaca kako mirno pase na obroncima brda a zatim nakratko baca pogled u daljinu. Iako se tek nazire bledi sjaj, on zna da je tamo plameni mač koji se neprestano okreće na ulazu u edenski vrt. Nekada su njegovi roditelji živeli u tom vrtu, ali sada niko više ne sme da uđe. Polako se spušta veče i počinje povetarac dok Avelj upire pogled ka nebu i razmišlja o svom Stvoritelju. Da li će se ikada premostiti jaz između čoveka i Boga? Avelj to svim srcem želi.

2-4. U kom smislu nam Avelj govori?

2 Avelj još uvek govori. Kako je to moguće? On je bio drugi Adamov sin i umro je jako davno. Sve što je od njega ostalo samo je prah star skoro 60 vekova. A Sveto pismo o mrtvima kaže sledeće: „Mrtvi nisu svesni ničega“ (Prop. 9:5, 10). Pored toga, nijedna Aveljeva reč nije zapisana u Bibliji. Kako onda može da nam govori?

3 Apostol Pavle je pod Božjim nadahnućem o Avelju rekao sledeće: „Zbog te vere, iako mrtav, još uvek govori.“ (Pročitati Jevrejima 11:4.) Dakle, kako nam Avelj govori? Putem svoje vere. On je bio prvi čovek koji se isticao po svojoj veri. Njegov primer je tako snažan da i dan-danas mnogo možemo naučiti od njega. Možemo reći da jasno čujemo Aveljev glas ako se trudimo da se ugledamo na njega.

4 Šta možemo naučiti o Avelju i njegovoj veri kada u Bibliji tako malo piše o njemu? Hajde da vidimo.

Odrastanje u začetku civilizacije

5. Zbog čega je Isus pomenuo Avelja kada je govorio o „postanku sveta“? (Videti i fusnotu.)

5 Avelj se rodio u osvit čovečanstva. Isus je kasnije rekao za njega da je živeo u vreme „postanka sveta“.  (Pročitati Luku 11:50, 51.) Na šta je Isus time mislio? Po svemu sudeći, izraz „svet“ se ovde odnosi na ljude na koje se po Božjim merilima može primeniti otkupna žrtva. Premda je Avelj bio četvrti čovek na planeti, izgleda da je bio prvi koji je odgovarao tim merilima. * Na osnovu toga možemo zaključiti da Avelj nije odrastao uz dobre primere.

6. Kakve je roditelje imao Avelj?

6 Iako je čovečanstvo tek bilo u povoju, tuga se nadvila nad njim. Aveljevi roditelji, Adam i Eva, bili su lepi ljudi puni života, ali su napravili kobnu grešku. Nekada su bili savršeni i pred sobom imali večni život. A onda su se pobunili protiv Jehove Boga i bili prognani iz edenskog vrta, svog rajskog doma. Stavili su svoje želje ispred svega — čak i ispred potreba svog potomstva — i tako izgubili savršenstvo i večni život (Post. 2:15–3:24).

7, 8. Šta je Eva rekla kada je rodila Kaina i šta je možda imala na umu?

7 Van edenskog vrta Adama i Evu je čekao težak život. Pa ipak, s puno nade su svom prvom detetu dali ime Kain, što znači „dobijen“, a Eva je rekla: „Dobila sam sina uz Jehovinu pomoć.“ Možda je imala na umu obećanje koje je Jehova dao u Edenu. On je prorekao da će žena imati „potomstvo“ i da će ono jednog dana uništiti zloga koji je zaveo Adama  i Evu (Post. 3:15; 4:1). Da li je Eva zamišljala da je ona žena iz tog proročanstva i da je Kain obećani potomak?

8 Ako jeste, onda je živela u zabludi. Štaviše, ako su ona i Adam usađivali u Kaina takve ideje dok je odrastao, pothranjivali su njegov ponos, odliku nesavršenog čoveka. Kasnije je Eva rodila i drugog sina, ali o njemu ne nalazimo takve visokozvučne izjave. Dali su mu ime Avelj, što možda znači „izdisaj“ ili „ispraznost“ (Post. 4:2). Da li izbor njegovog imena otkriva da su imali manja očekivanja, da nisu toliko polagali nadu u njega kao u Kaina? Možemo samo da nagađamo.

9. Šta današnji roditelji mogu naučiti iz primera prvih roditelja?

9 Današnji roditelji mogu dosta toga naučiti iz primera prvih roditelja. Da li svojim rečima i delima doprinosite da se kod vašeg deteta razviju ponos, ambicija i sebične sklonosti? Ili ga učite da voli Jehovu Boga i trudi se da postane njegov prijatelj? Nažalost, prvi roditelji nisu dobro ispunili svoju odgovornost. Ali za njihove potomke je ipak bilo nade.

Kako je Avelj razvio veru

10, 11. Čime su se bavili Kain i Avelj i šta je Avelj razvio?

10 Dok su dečaci odrastali, Adam ih je sigurno učio kako da zbrinu potrebe porodice. Kain je počeo da se bavi zemljoradnjom, a Avelj je postao pastir.

11 Međutim, Avelj je razumeo da postoji nešto mnogo važnije. Tokom godina je razvio veru — prelepu odliku o kojoj je apostol Pavle kasnije pisao. Kako je to bilo moguće kad među ljudima Avelj nije mogao pronaći dobre uzore? Kako je razvio veru u Jehovu Boga? Osmotrimo tri kamena temeljca na kojima je počivala njegova vera.

12, 13. Kako su Jehovina dela stvaranja pomogla Avelju da razvije veru?

12 Jehovina dela stvaranja. Istina je da je Jehova prokleo zemlju. Zato je ona rađala trnje i korov, zbog čega je zemljoradnja bila mukotrpan posao. Pa ipak, zemlja je velikodušno davala hranu od koje je zavisila Aveljeva porodica. Takođe, prokletstvo nije uticalo na životinje, ptice i ribe, na planine, jezera, reke, mora, a ni na nebo, oblake, sunce, mesec i zvezde. Gde god da je Avelj pogledao, video je dokaz duboke ljubavi, mudrosti i dobrote Jehove, Boga koji je sve to stvorio. (Pročitati Rimljanima 1:20.) Njegovu veru je jačalo to što je sa zahvalnošću razmišljao o svemu tome.

Dela stvaranja su bila jedan od kamena temeljaca Aveljeve vere u Stvoritelja

 13 Avelj je sigurno duboko razmišljao o Jehovi. Za to je imao vremena na pretek dok je čuvao svoje stado ovaca. Pastir je morao mnogo da pešači da bi ova krhka stvorenja vodio preko brda, dolina i reka, uvek u potrazi za najzelenijom travom, najboljim pojilima i najsigurnijim mestima za odmor. Od svih Božjih stvorenja ovce su delovale najbespomoćnije, kao da su stvorene da ih čovek vodi i štiti. Da li je Avelj uvideo da i njemu treba vođstvo, zaštita i briga nekoga ko je mnogo mudriji i moćniji od čoveka? Nema sumnje da je mnoge od tih misli izrazio u molitvi i njegova vera je i dalje rasla.

14, 15. O čemu je Avelj mogao da razmišlja kada je reč o Jehovinim obećanjima?

14 Jehovina obećanja. Adam i Eva su sigurno svojim sinovima pričali o tome šta se dogodilo u edenskom vrtu i zbog čega su bili izgnani. Avelj je imao o čemu da razmišlja.

15 Na primer, Jehova je rekao da će zemlja biti prokleta. Avelj je jasno video da se ispunjavaju te reči jer su posvuda rasli trnje i korov. Jehova je takođe prorekao da će Eva imati muke u trudnoći i da će rađati decu u bolovima. Kada su Aveljeva braća i sestre dolazila na svet, on je shvatio da se i te reči obistinjuju. Jehova je predvideo da će Eva imati neuravnoteženu potrebu za ljubavlju i pažnjom muža i da će, s druge strane, Adam gospodariti nad njom. Avelj je gledao kako se taj tužan scenario odigrava pred njegovim očima. Na osnovu svega toga, uverio se da je Jehovina reč potpuno pouzdana. Zato je imao čvrste razloge da veruje u Božje obećanje o potomstvu koje će jednoga dana otkloniti štetu nastalu u Edenu (Post. 3:15-19).

16, 17. Šta je Avelj mogao da nauči posmatrajući Jehovine verne heruvime?

16 Jehovine sluge. Avelj nije imao dobre primere među ljudima. Međutim, u to vreme ljudi nisu bili jedina razumom  obdarena stvorenja na zemlji. Kada su Adam i Eva isterani iz Raja, Jehova se pobrinuo da ni oni ni njihovi potomci ne uđu ponovo. Na ulaz je postavio heruvime — anđele na visokom položaju — kao i plameni mač, koji se stalno okretao. (Pročitati Postanak 3:24.)

17 Možemo zamisliti Avelja kao dečaka kako posmatra te materijalizovane heruvime. Njihova pojava je sigurno odavala utisak ogromne moći. Strahopoštovanje je ulivao i „mač“ koji je neprestano plamteo i okretao se. Dok je Avelj odrastao, da li je ikada video da je heruvimima dosadio njihov zadatak i da su ostavili svoj položaj? Nipošto. Dan i noć, godinu za godinom, deceniju za decenijom, ova inteligentna, moćna bića stajala su na svom mestu. Avelj je tako naučio da Jehova Bog ima pravedne, postojane sluge. U tim heruvimima je video vernost i poslušnost Jehovi, što nije mogao pronaći u svojoj porodici. Sigurno je primer anđela jačao njegovu veru.

Avelj je celog svog života mogao posmatrati heruvime, koji su bili verni i poslušni Jehovi

18. Zašto se može reći da danas imamo čvrst temelj za veru?

18 Avelj je izgradio svoju veru razmišljajući o Jehovinim delima stvaranja, o njegovim obećanjima i vernim anđelima. Zaista možemo naučiti mnogo od njega. Za mlade je posebno ohrabrujuće saznanje da mogu razviti pravu veru u Jehovu Boga bez obzira na to šta čine članovi njihove porodice. Mi danas zaista imamo čvrst temelj za veru budući da  smo okruženi čudesnim delima stvaranja, imamo celokupnu Bibliju i brojne primere vernih ljudi.

Aveljeva žrtva — zašto je bila bolja

19. Koju je duboku istinu Avelj shvatio?

19 Kako je Aveljeva vera u Jehovu rasla, tako je rasla i njegova želja da to pokaže delima. Ali šta bi običan čovek mogao da pruži Stvoritelju svemira? Bogu svakako ne treba nikakav dar niti pomoć od ljudi. Avelj je s vremenom shvatio jednu duboku istinu: Ako sa čistim motivima jednostavno dâ Jehovi najbolje što ima, njegov brižni nebeski Otac će biti zadovoljan time.

Avelj je prineo žrtvu s verom, a Kain nije

20, 21. Šta su Kain i Avelj prineli Jehovi i kako je on reagovao?

20 Avelj priprema nekoliko ovaca iz stada da ih prinese na žrtvu. On bira najbolje, prvine, i odvaja najkvalitetnije delove životinja. Kain takođe želi da dobije Božji blagoslov i naklonost pa priprema prinos od plodova zemlje. Ali njegovi motivi su drugačiji od Aveljevih. Ta razlika postaje očigledna kada braća daju svoje prinose.

21 Moguće je da su i jedan i drugi napravili oltar i na njemu žrtve spalili vatrom. Oltari su verovatno u vidokrugu heruvima, koji su u to vreme jedini Jehovini predstavnici na zemlji. Kako Jehova reaguje? Čitamo: „Jehova je s naklonošću pogledao na Avelja i na njegov prinos“ (Post. 4:4). U biblijskom zapisu se ne kaže na koji način Bog pokazuje odobravanje.

22, 23. Zašto je Jehova s naklonošću pogledao na Aveljev prinos?

22 Zašto on s naklonošću gleda na Avelja? Da li zbog samog prinosa? Istina je da je Avelj prineo živo stvorenje i prolio njegovu dragocenu krv. Ali da li je on shvatao koliko je vredna takva žrtva? Vekovima nakon toga, Bog je koristio jagnje bez mane kako bi predočio žrtvu svog savršenog Sina, „Jagnjeta Božjeg“, čija će nedužna krv biti prolivena (Jov. 1:29; Izl. 12:5-7). Međutim, sve je to verovatno bilo van domašaja Aveljevog razumevanja.

23 Ono što sigurno znamo jeste da je Avelj prineo najbolje što je imao. Jehova je s naklonošću pogledao ne samo na prinos već i na samog čoveka, koga je ljubav prema Jehovi i iskrena vera podstakla na dela.

24. (a) Zašto možemo reći da Kainov prinos nije bio sam po sebi loš? (b) Po čemu je Kain sličan mnogim ljudima danas?

24 Međutim, sa Kainom je bilo drugačije. Jehova „na Kaina i na njegov prinos nije pogledao s naklonošću“ (Post.  4:5). Nije reč o tome da je Kainov prinos sam po sebi bio loš. Božji Zakon je kasnije dopuštao da se prinesu plodovi zemlje (Lev. 6:14, 15). Ali Sveto pismo za Kaina kaže da su mu „dela bila zla“. (Pročitati 1. Jovanovu 3:12.) Poput mnogih ljudi danas, Kain je očigledno mislio da je dovoljno prikazivati sebe kao pobožnu osobu. Nedostajala mu je prava vera i ljubav prema Jehovi i to se ubrzo videlo i po njegovim postupcima.

25, 26. Koje upozorenje je Jehova pružio Kainu i šta je Kain učinio?

25 Kada je Kain video da Jehova nije s naklonošću pogledao na njega, da li se potrudio da se ugleda na Avelja? Naprotiv, on je kipteo od mržnje prema svom bratu. Jehova je video šta se dešava u Kainovom srcu i strpljivo je pokušao da mu pomogne. Upozorio ga je da je krenuo putem koji vodi do ozbiljnog greha i pozvao ga da se promeni. Ako to učini, Kain će mu ponovo „biti mio“ (Post. 4:6, 7).

26 Kain se oglušio o Božje upozorenje. Iskoristio je poverenje svog mlađeg brata i pozvao ga da odu zajedno u polje. Tamo je nasrnuo na njega i ubio ga (Post. 4:8). U nekom smislu, Avelj je bio prva žrtva verskog progonstva, prvi mučenik. Njegov život se završio, ali njegova priča ni u kom slučaju nije.

27. (a) Zašto možemo biti sigurni da će Avelj uskrsnuti? (b) Šta treba da radimo da bismo jednog dana upoznali Avelja?

27 Simbolično govoreći, Aveljeva krv je vikala sa zemlje tražeći od Jehove Boga osvetu i pravdu. A Bog se pobrinuo da se pravda zadovolji time što je kaznio Kaina za njegov zločin (Post. 4:9-12). Što je još važnije, zapis o Aveljevoj veri i dan-danas govori. Njegov život, koji je možda trajao oko sto godina, bio je kratak za to doba, ali nije bio uzaludan. Avelj je umro znajući da ga njegov nebeski Otac voli i priznaje (Jevr. 11:4). Stoga možemo biti sigurni da je on na bezbednom mestu, u Jehovinom bezgraničnom sećanju, i da će ga on uskrsnuti u zemaljskom raju (Jov. 5:28, 29). Da li ćeš imati priliku da ga upoznaš tamo? Hoćeš ako si odlučan da slušaš ono što Avelj govori i ako se ugledaš na njegov izuzetan primer vere.

^ odl. 5 Izraz „postanak sveta“ u izvornom jeziku nosi misao o bacanju semena, čime se ukazuje na začeće i rađanje. Zato se može zaključiti da se odnosi na prve ljudske potomke. Ali zašto je Isus pomenuo Avelja kada je govorio o „postanku sveta“, a ne Kaina, koji je bio prvi ljudski potomak? Kainove odluke i postupci bili su ravni svesnoj pobuni protiv Jehove Boga. Zato izgleda da ni on, poput svojih roditelja, neće biti otkupljen od greha i uskrsnut.