Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 47. PRIČA

Jehova jača Iliju

Jehova jača Iliju

Jezavelja je pobesnela kada je čula šta se desilo s Valovim prorocima. Poručila je Iliji: „Sutra ćeš i ti biti mrtav kao Valovi proroci.“ Ilija se mnogo uplašio i pobegao u pustinju. Molio se Jehovi i rekao mu: „Jehova, dosta mi je svega. Pusti me da umrem.“ Tako je iscrpljen od umora zaspao pod jednim drvetom.

Onda ga je jedan anđeo probudio i nežno mu rekao: „Ustani i jedi.“ Ilija je video da ga čeka pogača pečena na vrelom kamenju i krčag vode. Kada je jeo i pio, ponovo je zaspao. Anđeo ga je opet probudio i rekao mu: „Jedi, jer te čeka težak put.“ Tako je Ilija ponovo jeo, a onda je pešačio 40 dana i 40 noći dok nije došao na goru Horiv. Tamo je ušao u jednu pećinu da prenoći. A onda mu se obratio sam Jehova i upitao ga: „Šta radiš tu Ilija?“ Odgovorio mu je: „Izraelci nisu ispunili obećanje koje su ti dali. Srušili su tvoje oltare i pobili tvoje proroke. A sada hoće i mene da ubiju.“

Jehova mu je rekao: „Izađi i stani na goru.“ Najpre je počeo da duva silan i jak vetar. Zatim se dogodio zemljotres, a onda je došla i vatra. Na kraju je Ilija čuo tih i blag glas. Pokrio je lice ogrtačem, pa je izašao iz pećine. Jehova ga je tada pitao zašto je pobegao, a Ilija mu je odgovorio da je samo još on ostao od njegovih proroka. Ali tada mu je Jehova rekao: „Nisi sam. U Izraelu ima još 7 000 ljudi koji mi služe. Idi i pomaži Jeliseja koji će biti prorok umesto tebe.“ Ilija je odmah krenuo da uradi ono što mu je Jehova rekao. Da li će Jehova i tebi pomoći ako si mu poslušan? Naravno da hoće. Vratimo se sada u vreme suše i pogledajmo šta se tada još dešavalo.

„Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu“ (Filipljanima 4:6)