Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 46. PRIČA

Ispit na gori Karmil

Ispit na gori Karmil

Mnogi loši kraljevi vladali su desetoplemenskim kraljevstvom Izraela, ali Ahav je bio jedan od najgorih. Oženio se zlom ženom koja se klanjala Valu. Zvala se Jezavelja. Ahav i Jezavelja su obožavanje Vala proširili po čitavoj zemlji i ubijali su Jehovine proroke. Šta je Jehova učinio povodom toga? Preko proroka Ilije poslao je Ahavu jednu poruku.

Ilija je rekao kralju Ahavu da u Izraelu neće padati kiša i to zato što on čini zlo. Više od tri godine na njivama nije bilo roda i u zemlji je vladala velika glad. Jehova je kasnije ponovo poslao Iliju kod Ahava. Kad ga je Ahav ugledao, rekao mu je: „Ti samo donosiš nevolju! Ti si za sve kriv.“ Ilija mu je na to odgovorio: „Nisam ja kriv za sušu, nego ti, zato što služiš Valu. Hajde da vidimo ko je pravi Bog. Okupi narod i Valove proroke na gori Karmil.“

Kada se narod okupio na gori, Ilija je rekao: „Odlučite se već jednom. Ako je Jehova pravi Bog, idite za njim, a ako je to Val, onda idite za njim. Ovako ćemo uraditi. Neka 450 Valovih proroka pripremi jednog junca za žrtvu i neka priziva svog boga. I ja ću pripremiti junca za žrtvu i prizivaću Jehovu. Bog koji vatrom spali žrtvu, to je pravi Bog.“ Narod je na to pristao.

Najpre su Valovi proroci pripremili svoju žrtvu. Ceo dan su prizivali svog boga, uzvikujući: „Vale, usliši nas!“ Ali pošto od njega nije bilo ni traga ni glasa, Ilija je počeo da im se ruga, govoreći: „Vičite iz sveg glasa. Možda je zaspao, pa treba da ga probudite.“ Tako su Valovi proroci prizivali svog boga sve do večeri, ali odgovora nije bilo.

A onda je došao red na Iliju. Stavio je žrtvu na oltar i sipao vodu na nju. Zatim se pomolio: „O Jehova, molim te usliši me da bi ovaj narod video da si ti pravi Bog.“ Jehova je istog trena vatrom s neba spalio žrtvu na oltaru. Narod je povikao: „Jehova je  pravi Bog!“ Tada je Ilija rekao: „Ne dajte nijednom Valovom proroku da pobegne.“ Tog dana je bilo pobijeno 450 Valovih proroka.

Kada se jedan mali oblak pojavio iznad mora, Ilija je rekao Ahavu: „Stiže oluja. Preži konje i požuri kući.“ Nebo se zamračilo od oblaka i vetra i počeo je jak pljusak. Suši je napokon došao kraj. Ahav je poterao svoje konje što je brže mogao. Ilija je potrčao za njim i pošto mu je Jehova dao izuzetnu snagu, bio je brži od Ahavove kočije! Ali da li je to značilo da su posle svih ovih događaja Ilijini problemi bili rešeni? Da vidimo.

„Da bi se znalo da si jedino ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom“ (Psalam 83:18)