Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 49. PRIČA

Zla kraljica je kažnjena

Zla kraljica je kažnjena

S prozora svoje palate u Jezraelu, kralj Ahav je gledao vinograd koji je pripadao čoveku koji se zvao Navutej. Ahav je želeo taj vinograd i pokušao je da ga kupi od Navuteja, ali on nije želeo da ga proda zato što se po Jehovinom zakonu nasledstvo nije smelo prodavati. Da li je Ahav cenio Navuteja zato što je postupio ispravno? Ne, ni najmanje. Mnogo se naljutio i otišao kući nezadovoljan. Legao je u postelju i ništa nije hteo da jede.

Njegova žena, zla kraljica Jezavelja, rekla mu je: „Ti si kralj Izraela i možeš imati sve što poželiš. Ja ću se pobrinuti za to.“ Zatim je napisala pisma starešinama grada i rekla im da optuže Navuteja da je proklinjao Boga i da ga zbog toga kamenuju. Starešine su uradile sve kako im je Jezavelja rekla. A onda je ona obavestila Ahava da je Navutej mrtav i da sada slobodno može da uzme njegov vinograd.

Navutej nije bio jedina nevina žrtva te zle kraljice. Ona je pobila mnogo ljudi koji su voleli Jehovu. Klanjala se idolima i činila je mnoge loše stvari. Jehova je sve to video. Šta je preduzeo?

Kada je Ahav umro, njegov sin Joram je postao kralj. Jehova je poslao jednog čoveka koji se zvao Juj da kazni Jezavelju i njenu porodicu.

Juj je u svojim kočijama krenuo za Jezrael, gde je živela Jezavelja. Joram je u svojim bojnim kolima izašao u susret Juju i upitao ga: „Dolaziš li s mirom?“ Juj mu je odgovorio: „Kako može biti mira dok tvoja majka Jezavelja čini takvo  zlo?“ Joram je okrenuo kola da bi pobegao, ali Juj ga je pogodio strelom i on je umro.

Zatim je Juj krenuo prema Jezaveljinoj palati. Kada je čula da on dolazi, našminkala se, doterala frizuru i čekala ga na prozoru. Kada je stigao, grubo mu se obratila. Juj je doviknuo slugama koje su stajale pored nje da je bace dole. Oni su je bacili s prozora i ona je pala i poginula.

Juj je posle toga naredio da se pobije 70 Ahavovih sinova i očistio je zemlju od obožavanja Vala. Šta smo iz ove priče naučili? Jehova vidi sve što se dešava i u pravo vreme će kazniti one koji čine zlo.

„Nasledstvo koje se od početka pohlepom stiče na kraju nije blagoslovljeno“ (Poslovice 20:21)