Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 30. PRIČA

Rava skriva uhode

Rava skriva uhode

Kada su izraelske uhode došle u Jerihon, ostale su neko vreme u kući jedne žene koja se zvala Rava. Kralj Jerihona je to saznao i poslao vojnike kod nje. Ona je dvojicu uhoda odvela na ravan krov svoje kuće i tamo ih sakrila, a vojnicima je rekla da su otišli. Zatim se vratila kod uhoda i rekla im: „Pomoći ću vam zato što znam da je Jehova na vašoj strani i da ćete osvojiti ovu zemlju. Molim vas, obećajte mi da ćete poštedeti moju porodicu.“

Uhode su joj na to rekle: „Obećavamo ti da niko iz tvoje porodice neće stradati. Veži crveno uže za prozor i svi ćete biti pošteđeni.“

Rava je pomoću konopca spustila uhode kroz prozor svoje kuće. Oni su otišli u brda i tamo se skrivali tri dana pre nego što su se vratili kod Isusa Navina. Zatim su Izraelci prešli Jordan i pripremili se da zauzmu tu zemlju. Jerihon je bio prvi grad koji su osvojili. Jehova im je rekao da šest  dana po jedanput obiđu oko grada, a sedmog dana da to urade sedam puta. Nakon što su to učinili, sveštenici su zatrubili u ovnujske rogove, a vojnici su se oglasili snažnim ratnim pokličem. Gradske zidine su počele da se ruše! Ali Ravina kuća, koja se nalazila na zidinama, nije se srušila. Rava i njena porodica bili su pošteđeni zato što se ona uzdala u Jehovu.

„Zar nije i [...] Rava isto tako zbog dela bila proglašena pravednom, kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?“ (Jakovljeva 2:25)