Vrati se na sadržaj

Pređi na pomoćni meni

Vrati se na sadržaj

Jehovini svedoci

srpski (latinica)

Poučne priče iz Biblije

 34. PRIČA

Gedeon pobeđuje Madijance

Gedeon pobeđuje Madijance

Izraelci su posle nekog vremena opet okrenuli leđa Jehovi i počeli da se klanjaju lažnim bogovima. Madijanci su ih sedam godina napadali, otimali im stada i uništavali useve. Izraelci su se od njih krili po pećinama i brdima. Preklinjali su Jehovu da ih spase. Zato je Jehova poslao jednog anđela kod mladića koji se zvao Gedeon. Anđeo mu je rekao: „Jehova te je izabrao da postaneš veliki junak.“ A Gedeon ga je upitao: „Kako ću ja spasti Izrael kad sam niko i ništa?“

Ali kako je Gedeon mogao da bude siguran da je Jehova izabrao baš njega? On je stavio runo na zemlju i rekao Jehovi: „Ako ujutru rosa bude samo na runu, a zemlja ostane suva, onda ću znati da si me izabrao da spasem Izrael.“ Ujutru je stvarno samo runo bilo natopljeno rosom, a zemlja je bila suva. Ali onda je Gedeon zamolio da sledećeg jutra runo ostane suvo, a da zemlja bude mokra od rose. Kada se sutradan dogodilo upravo ono što je Gedeon tražio, bio je potpuno siguran  da ga je Jehova izabrao. Zato je sakupio vojsku koja će se boriti protiv Madijanaca.

Jehova je rekao Gedeonu: „Ja ću Izraelcima dati pobedu. Ali pošto je s tobom velika vojska, mogli biste pomisliti da ste svojom snagom izvojevali pobedu. Zato reci da se vrati kući svako ko se plaši.“ Tako se 22 000 vojnika vratilo kući, a 10 000 ih je ostalo. Jehova je zatim rekao: „Još uvek ima mnogo vojnika. Odvedi ih na potok i reci im da piju vodu. Zadrži sa sobom samo one koji budu na oprezu dok je budu pili.“ Takvih je bilo samo 300. Jehova je obećao da će tako malo ljudi pobediti 135 000 madijanskih vojnika.

Jehova je te noći rekao Gedeonu: „Sada je vreme da napadneš Madijance.“ Gedeon je svojim ljudima dao rogove i velike krčage u kojima su bile baklje, a onda im je rekao: „Gledajte mene i činite isto što i ja.“ Gedeon je dunuo u rog, razbio krčag, podigao baklju i uzviknuo: „Mač Jehovin i Gedeonov.“ Svih 300 ljudi učinilo je isto. Madijanci su premrli od straha i razbežali se na sve strane. U svem tom haosu počeli su da napadaju jedni druge. Jehova je i ovog puta pomogao Izraelcima da pobede svoje neprijatelje.

„Naša izuzetna snaga potiče od Boga, a ne od nas“ (2. Korinćanima 4:7)